Annons

Johan Eklund: Vi felutbildar och överutbildar

DEBATT. Investeringar i kunskap och förmågan att omvandla kunskap till något samhällsnyttigt är helt avgörande för ett lands långsiktiga utveckling. Så har företag som Ericsson, Electrolux och Sandvik bidragit till svenskt välstånd. I dag har dock Sverige betydande problem i hur kunskaper och färdigheter belönas, allokeras och sorteras, skriver Johan Eklund.

Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.
Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.

Vid en första anblick är de svenska problemen inte helt uppenbara. Sverige har en förhållandevis högutbildad arbetskraft och den formella utbildningsnivån har ökat dramatiskt sedan 1990-talet. Vid en närmare granskning framgår dock tydligt att företag som vill rekrytera har svårt att finna rätt arbetskraft och värst är det sannolikt för de entreprenörer som vill skala upp sina relativt unga och växande bolag. Detta samtidigt som forskningen visar att förbättringar i matchningen mellan efterfrågan på kompetent arbetskraft och utbudet från utbildningssystemet skulle medföra betydande produktivitets- och tillväxteffekter.

I mer vardagligt tal handlar problematiken om hur det kommer sig att vi kan ha brist på sjuksköterskor, poliser och programmerare samtidigt som vi har överskott på människor med journalistutbildning, arkeologiutbildning och med humaniorabakgrund. Många i den senare gruppen får inte jobb inom sina utbildningsområden utan måste söka sig till andra yrken.

Det handlar även om hur företagen kan ha höga vakanstal och brist på vissa kompetenser samtidigt som människor står utanför arbetsmarknaden eller har arbeten utan kvalifikationskrav som motsvarar deras formella utbildningsnivå. Allt detta kan kopplas till hur kunskap, och i synnerhet hur humankapital, värderas.

För den långsiktiga välståndsutvecklingen är de mekanismer och incitamentsstrukturer som påverkar individernas kunskapsinvesteringar och yrkesval kritiskt viktiga.

Sverige har en mycket stark tilltro till formell akademisk utbildning. Svenska beslutsfattare ser utbildning – oavsett inriktning och nivå – som lösningen på alla samhällsproblem. Detta är en problematisk syn, inte minst mot bakgrund av den överutbildning som OECD uppskattar till nästan 20 procent i Sverige, en siffra som troligen är under tillväxt. Överutbildning har en osynlig kostnad i form av undanträngningseffekter av individer utan formella kvalifikationer. Formellt högutbildade försämrar de lågutbildades arbetsmarknad i onödan.

Det räcker inte med enbart mer utbildning. Det är viktigt att kunskapen är ”rätt” för att det ska vara välståndshöjande. Utbildningssammansättningen i form av inriktning och nivå måste vara korrekt. Utbildning är inte synonymt med humankapital, tvärtom förvärvas värdefulla färdigheter och kunskaper på andra sätt, som genom arbetsmarknadserfarenhet eller lärlingsprogram.

Samtidigt är det osannolikt att alla individer som står långt från arbetsmarknaden i dag kommer att förvärva tillräckliga kunskaper och färdigheter via utbildningssystemet för att framgångsrikt etablera sig på arbetsmarknaden. Utifrån forskningsresultat är det bättre att dessa ges möjlighet att söka sig till kvalificerade yrkesutbildningar eller snabbare får tillträde till arbetsmarknaden genom sänkta trösklar.

I Sverige subventioneras utbildning, kostnaderna för individen är obetydliga samtidigt som studenterna väljer helt fritt, men utan incitament. Sverige har med god marginal den lägsta utbildningspremien inom hela OECD före avdragen inkomstskatt! Detta leder till dagens kompetensförsörjningsproblem.

För att stärka Sverige som kunskapsnation kan vi lära oss av andra länder, som Tyskland, Singapore och USA. Tyskland har utvecklat ett system där andra kunskaper än rent akademiska värderas högt och det finns yrkesvägar i ett välutvecklat lärlingssystem. USA har mycket starka incitament i form av avgifter på högre utbildning i kombination med en god utbildningspremie. I Singapore subventioneras utbildning kraftigt, men styrningen via kunskapsprov är tydlig, för att inte säga hårdhänt.

Resultatet är att dessa tre länder får en helt annan arbetskraftssammansättning. Andelen högskoleutbildade i Tyskland är lägre än i Sverige men andelen som tar examina inom naturvetenskap, matematik och statistik ligger på 10 procent i Tyskland, motsvarande siffra för Sverige är 4 procent.

Min slutsats är att Sverige behöver röra sig i riktning mot en utbildnings- och arbetsmarknadsmodell som inte enbart premierar formell akademisk utbildning. Värdefulla kunskaper och humankapital förvärvas via yrkes- och praktiknära utbildning, arbetsmarknadserfarenhet med lägre ingångströsklar samt lönesättning som bättre avspeglar arbetsmarknadens behov och individernas produktivitet.

Detta innebär att mekanismer för hur kunskap belönas, allokeras och sorteras måste bli effektivare på svensk arbetsmarknad. Om vi på sikt önskar minska kompetensförsörjningsproblemen och de strukturella matchningsproblemen – och främja morgondagens storföretag och sysselsättningsskapare – står valet mellan stärkta marknadskonforma incitament eller en mer hårdför styrning och centralplanering.

Vad Singapore, Tyskland och USA har gemensamt är att de värderar kunskap betydligt högre än vad vi gör i Sverige – alla tre länderna har mer än den dubbla utbildningspremien – samtidigt som de har betydligt lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Om Sverige vill vara en kunskapsnation att räkna med borde detta vara en central valfråga även för oss.

 

Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum och professor, Blekinge tekniska högskola


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?