ANNONS:
Till Di.se

Jakob Kiefer: Stillahavsalliansen lika stark som Asiens tigrar

  • Sverige har en plats i detta möjligheternas Latinamerika, skriver Sveriges ambassadör i Chile, Jakob Kiefer. Foto: Jonas Ekströmer

DEBATT. Inget enskilt företag med globala ambitioner bör stå passivt om det öppnas en gemensam marknad med 220 miljoner människor. Dessutom med en ständigt ökande och köpstark medelklass, skriver Sveriges ambassadör i Chile, Jakob Kiefer.

Med få undantag domineras nyhetsflödet från Latinamerika av korruption, kriminalitet, MR-brott, politisk instabilitet, senast manifesterat av den nedslående utvecklingen i Venezuela. Ekonomierna präglas av oligopol, låg produktivitet och konkurrenskraft, och råvaruberoende med låg förädlingsgrad. Försök att skapa regionala frihandelsområden har inte imponerat.

Men det finns en annan berättelse härifrån som inte blivit nyhetsstoff. En där fattigdomen minskat, demokratin förankrats, makroekonomiska ramverk klarat kriser, och faktiskt, en ekonomisk tillväxt i paritet med Sydkorea eller Asiens tigrar, med 3-6 procent tillväxt de senaste 20-30 åren.

Länderna i den så kallade Stillahavsalliansen (SA) består av Chile, Peru, Colombia och Mexiko ingår i denna story och har sedan 2012 tagit viktiga steg mot en gemensam marknad för varor, kapital, personer och tjänster. Det är ett pragmatiskt integrationsprojekt med fokus på små- och medelstora företag. Närhet i handel är centralt för tillväxt. I dag sker endast tre procent av handeln dem sinsemellan, medan EU-snittet ligger på 56 procent. Inget land – utom möjligen Mexiko – har tillräckliga skalfördelar vilket hindrat investeringar från utlandet.

På fem år har projektet kommit överraskande långt. En bidragande faktor är att länderna utgår från redan existerande bilaterala frihandelsavtal. Till skillnad från frihandelsområdet Mercosur (Argentina, Brasilien, Uruguay, Paraguay) har alliansen få handelsbarriärer mot omvärlden. Internt harmoniseras varukategorier såsom medicinteknik, kosmetika, mattillsatser osv. En gemensam arbetsmarknad med arbetsvisum har införts för yngre (18-30 år) och viseringsfrihet råder. Den gemensamma handelsbörsen, MILA, som skapats innebär att aktier noterade på ett lands börs också kan handlas på de tre övriga. Utländska företag som listas kan på så sätt få in kapital i lokal valuta. Stort fokus läggs på energiområdet, där unika förutsättningar finns bland annat i Chile och Peru.

Stillahavsalliansen är inte en perifer förhoppningsmarknad. BNP uppgår till 2.120 miljarder dollar, 35 procent av hela regionen, motsvarande världens åttonde ekonomi med en varuexport på 560 miljarder dollar (50 procent av Latinamerika) och import på 536 miljarder dollar (31 procent av regionens). De utländska direktinvesteringarna uppgick 2013 till 86 miljarder dollar (46 procent av kontinenten).

Med USA på väg ur frihandelsavtalet TPP (Trans-Pacific Partnership) och omförhandling av NAFTA har Stillahavsalliansen fått geopolitisk betydelse. Vid ett hastigt sammankallat möte i våras i Valparaíso aviserade Chiles utrikesminister Heraldo Muñoz att länderna söker nå i mål med eller utan Amerika. Stillahavsalliansen kommer också att förhandla som gemensamt block i kommande förhandlingar.

Det finns offensiva och defensiva strategiska intressen för Sverige att bevaka. SA:s framgångar gör länderna än mer mottagliga för affärer med Asien, särskilt med Kina. Man kan inte utesluta risken att SA:s fokus flyttas från den tidigare så dominerande handeln över Atlanten och USA. Vi behöver bara gå 15 år tillbaka i tiden och jämföra exportstatistiken och se att EU fallit från en klar förstaplats till tredje plats (även om EU för all del förblir störst investerare). De svenska traditionella storföretagen möter ökad konkurrens, men skördar fortsatta framgångar. Samtidigt har vi redan sett dyster skrift på väggen avseende utvecklingen i flera sektorer, exempelvis telekom.

Vårt svar på detta måste vara fördjupade satsningar. Sverige blev ifjol observatör i alliansen. Vi har återöppnat ambassad i Lima. Business Sweden stärker närvaron. Sverige driver på för bilaterala avtal med länderna inom alliansen och ett moderniserat associationsavtal med EU kan slutföras med Chile nästa år. SA har påverkat grannländer som Argentina och Brasilien att nå ett avslut i de utdragna förhandlingarna EU-Mercosur. Det är viktigt att i dessa tider understödja goda krafter för frihandel.

Alliansen är ekonomisk men med länderna delar vi intresset att stärka demokratin, yttrandefriheten och mänskliga rättigheter. Chile är särskilt mån om länken till Europa och vill vara brygga till Asien, Nordamerika och Europa. Sverige, och den nordiska modellen, är attraktiv inte minst som man har en av världens högsta Gini-koefficienter. Svenska kommuner har löst många av urbaniseringens problem. I en ifrågasatt global världsordning lyckas Norden kombinera en öppen handel med rättvis fördelning med få konflikter mellan sociala parter och begränsad korruption. Det nordiska samarbetet står sig väl som plattform att samverka utifrån.

En utmaning för SA handlar om att undvika att fastna i den så kallade medelinkomstfällan vilket kräver en annan kvalitet i tillväxten med diversifiering och ökad förädlingsgrad. Utvecklingsmålen 2030 är en del av svaret. Företagen, men också regeringarna, måste samverka bättre. Svenska konkurrenter från låglöneländer tillåts, om vi ska vara alldeles uppriktiga, alltför ofta vinna upphandlingar som präglas av kortsiktighet där lägsta pris går före livscykelkostnadsberäkning. För en allians med två länder i OECD och två på kö, är det rimligt att det ställs högre krav på miljöhänsyn och CSR. Denna ambition delas av en framväxande medelklass. Sverige har en förmåga att ta fram innovationer som bidrar till framsteg i den pågående fjärde industrirevolutionen.

Sverige har en plats i detta möjligheternas Latinamerika.

Inget enskilt företag med globala ambitioner bör stå passivt om det öppnas en gemensam marknad med 220 miljoner människor. Dessutom med en ständigt ökande och köpstark medelklass, en geografisk spännvidd från Antarktis i söder till USA:s gräns i norr som kan utgöra en bas mot Asien och Europa. Enligt Världsbankens rapport ”Doing Business 2013” rankas länderna på första, tredje, fjärde och femte plats vad gäller affärsvänliga miljöer i Latinamerika Två av dem rankas högre än Frankrike.

Det finns alltid risker i affärer, men en dyster mediebild ska ställas mot Stillahavsalliansens tillväxtresa och potential.


 Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör i Santiago de Chile
Har tidigare tjänstgjort i bland annatKina, Malaysia, Försvarsdepartementet, Handels­ministerns kansli, OECD-­delegationen och EU-enheten


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies