1515

Jacob Wallenberg m.fl: Sluta skambelägga flyget – det ger 200.000 arbeten

DEBATT. Flyget behöver vara en del av framtidens transporter, men det ska vara hållbart. Vi välkomnar progressiva krafter som driver på en utveckling som minskar flygets klimatpåverkan utan att de värden som det genererar går förlorade, skriver Jacob Wallenberg och Karin Wanngård m.fl.

Vårt behov av resor och transporter har ett pris i form av en belastning på miljön. Flyget står i dag för cirka 2 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid och cirka 4 procent av den totala klimatpåverkan. Denna påverkan måste flygbranschen ta ansvar för att minska, och det måste ske på ett sätt som gör att de värden flyget bidrar med i form av arbetstillfällen, handel, tillväxt, kulturellt och socialt utbyte inte går förlorade. Detta är fullt möjligt att genomföra. Men det krävs att branschen, politiken, näringslivet och forskarvärlden samarbetar.

Sverige är ett stort, avlångt, glesbefolkat och exportberoende land, långt från många stora ekonomier. Flyget är en av förutsättningarna för att vårt land ska kunna följa med i den globala utvecklingen, både ekonomiskt och kulturellt. Samtidigt behöver människans utsläpp av fossil koldioxid minska och på sikt upphöra. Detta gäller inte bara utsläppen från flygresor – något som den senaste tidens debatt ibland gett sken av.

Men flyget behöver ta ett ännu större krafttag! Därför är det bra att det förs en livskraftig diskussion om dess klimatpåverkan. Diskussionens fokus måste dock flyttas från att skambelägga flygandet till hur vi på det snabbaste och mest effektiva sättet minskar dess skadliga klimateffekter. Därför måste flygbranschen, politiken och forskningsvärlden tillsammans finna de bästa lösningarna. De som gör att vi både kan fortsätta utvecklas som en öppen och exportberoende nation och nå våra klimatmål.

Flyget knyter ihop världsdelar och gör det möjligt för människor att mötas även när avstånden är stora och alternativa transportsätt inte är möjliga. Flyget skapar också arbetstillfällen, inte bara inom flyg- och resebranschen utan inom hela näringslivet. Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar direkt och indirekt till miljontals arbetstillfällen. 200.000 av dem finns i Sverige. Tillsammans bidrar branschen med över 175 miljarder kronor årligen till Sveriges BNP. Därför måste vi hitta lösningar som både minskar flygets klimatpåverkan och samtidigt bevarar de värden det skapar i form av sysselsättning, handel, tillväxt samt socialt och kulturellt utbyte. Redan i dag genomförs ett flertal åtgärder som effektivt minskar flygets klimatpåverkan. En sådan åtgärd är att blanda in biobränsle i befintligt flygbränsle. Och dagens flygmotorer kan drivas på bränsle som består av upp till 50 procent biobränsle. Men det produceras inte tillräckligt med biobränsle, och det som finns är tre fyra gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Med rätt styrmedel och stimulanser kan produktionen komma i gång, priserna sjunka och utsläppen minska betydligt.

På grund av flygets globala karaktär måste frågan om flygets utsläpp regleras internationellt. Flyget är redan med i EU:s handel med utsläppsrätter, EU- ETS. Inom några år kommer nästan allt internationellt flyg i världen även att omfattas av det globala klimatavtalet CORSIA, framhandlat av FN organet ICAO. Avtalet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp stabileras vid 2020 års nivå och halveras till 2050. Detta ligger i linje med de utsläpp som kan tillåtas för flyget för att nå FN:s utsläppsmål 2050.

Connect Sweden menar att goda flygförbindelser med omvärlden är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna säkra Sveriges globala konkurrenskraft, tillväxt och framtida välfärd. Men det är också en absolut nödvändighet att minska flygets klimatpåverkan. Med de sex förslag till åtgärder som vi redovisar nedan är vi övertygade om vi kan klara båda delarna.

Genomför storskaliga satsningar på biobränsle. Flygbranschen, skogsindustrin och bränsleproducenter menar alla att biobränsle är en nyckel för att göra flyget fossilfritt. Tekniken finns redan idag och fungerar i dagens flygplansmotorer, men produktionen av bioflygbränsle sker i liten skala, långt från Norden och leder till priser som är långt högre än för fossilt flygbränsle. Det behövs åtgärder för att skapa marknadsmässiga förutsättningar för att möjliggöra användandet av detta bränsle. Här kan Sverige genom politiska initiativ och samverkan med näringslivet bli ett föregångsland, både vad gäller produktion av biobränsle och att kraftigt minska flygets utsläpp. Det finns producenter i Sverige som är redo att satsa direkt om bara marknadsförutsättningarna och långsiktigheten från politiken är på plats.

Främja Sveriges redan världsledande teknikutveckling. Tekniken förbättras kontinuerligt; lättare flygplan, bättre aerodynamik och effektivare motorer får ner utsläppen. Denna energieffektivisering bidrar dessutom till minskat behov av drivmedel oavsett råvara. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor utvecklas och kan fasas in i den takt de blir tillgängliga. Vi anser att nationell och internationell forskningen kring flygets användning av alternativa bränslen omedelbart måste accelereras.

Infrastrukturen kring flyget behöver förbättras och här är det politikerna i Europa som sätter käppar i hjulet. När ett gemensamt luftrum införts i Europa kortas restiderna och utsläppen minskar med mer än 10 procent.

Effektiviseringar i flygtrafiken kan göras med optimerade flygningar där man flyger på effektivast möjliga sätt från gate till gate. Här har teknikutvecklingen en nyckelroll. För flyget är det självklart att alltid sträva efter lägsta möjliga energiförbrukning och därmed utsläpp.

Verka för internationella ekonomiska styrmedel. På grund av flygets globala karaktär är internationella lösningar de allra mest effektiva för att minska flygets klimatpåverkan. De måste vara konkurrensneutrala så att problemen inte bara flyttas runt jorden. Vi måste även säkerställa att beslutade internationella överenskommelser genomförs som planerat.

Vi är positiva till att flyget ingår i den gemensamma europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid. Vi vill att Sverige i kraft av sitt medlemskap i FN trycker på FN:s luftfartsorganisation ICAO att ta fram en global klimatstrategi för flyget.

Sverige behöver goda flygförbindelser för att fortsätta utvecklas i en allt mer global värld och flyget är en förutsättning för arbetstillfällen, tillväxt och kulturellt utbyte. Därför behöver flyget bli hållbart

Vi välkomnar progressiva krafter som driver på en utveckling som minskar flygets klimatpåverkan utan att de värden som det genererar går förlorade. Vår uppmaning till politikerna är att anlägga ett holistiskt hållbarhetsperspektiv när man tar sig an flygets klimatutmaningar. På så vis kan vi säkra den globala tillgänglighet som krävs för fortsatt konkurrenskraft, tillväxt och välfärd samtidigt som klimatmålen nås.


Jacob Wallenberg, ordförande, styrgruppen för Connect Sweden
Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia
Karin Wanngård, finansborgarråd (S) i Stockholms stad
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Göran Johnsson, fd ordförande, IF Metall
Sven-Erik Österberg, landshövding, Stockholms län
Henry Sténson, senior advisor, AB Volvo
Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business Region

Ledamöter i styrgruppen för Connect Sweden, ett samverkansprojekt som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser


Innehåll från LänsförsäkringarAnnons

Visionfamilj växer fram hos Länsförsäkringar

Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag.
Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag.

Att investera hållbart är ingen fluga – tvärtom är det en förändringsvåg som sveper över hela samhället där finansbranschen inte är ett undantag. För Länsförsäkringar Fondförvaltnings del ligger fokus på att erbjuda hållbarhetsinriktade fonder och att möjliggöra investeringar i miljövänliga framtidsbolag.

Länsförsäkringar Fondförvaltning förvaltar både aktie- och räntefonder och investerar i ett stort antal bolag världen över. Att investera ansvarsfullt är viktigt i alla Länsförsäkringars fonder, men det finns fyra fonder som utmärker sig genom att de har en extra hög hållbarhetsnivå. Tillsammans utgör fonderna en Visionfamilj. 

– De fyra fonderna som ingår i Visionsfamiljen är Länsförsäkringar Global Vision, Länsförsäkringar Sverige Vision, Länsförsäkringar Företagsobligation Vision och Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision. Dessa är våra mer hållbarhetsinriktade fonder och det som särskiljer dem från övriga hållbarhetsfonder är att bolagen som fonderna investerar i är utvalda utifrån en utökad hållbarhetsanalys, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag. 

Läs mer om Länsförsäkringars hållbarhetsinriktade fonder här.  

En investering som är med på resan

De hållbarhetsinriktade fonderna väljer primärt att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling – och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Sofia Aulin förklarar att de främst tittar efter bolag med starkt hållbarhetsarbete, som exempelvis har ambitiösa miljömål och robusta policys. Dessutom bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

– Det kan handla om allt från förnyelsebar energi och återvinningslösningar till social hållbarhet med nya hälsolösningar. Sen tittar vi också efter bolag som befinner sig i en omställning och är på väg mot förbättrad hållbarhet. På så sätt får man vara med på förbättringsresan och ta del av avkastningen på vägen, säger hon. 

Läs mer om ansvarfulla investeringar hos Länsförsäkringar här.  

Ökat intresse för hållbarhet

Länsförsäkringar märker av att intresset för hållbarhetsinriktade fonder växer och de får flera förfrågningar från sina kunder som vill veta mer om hur deras sparpengar är placerade. För Länsförsäkringars del är det viktigt att vara en aktör som står för hållbarhetsinriktade alternativ och aktivt bidrar till en förändring. 

– För oss är det jätteviktigt att erbjuda hållbarhetsinriktade fonder och vi ser att det blir bara viktigare och viktigare – på flera plan. Det sker en förflyttning på hela marknaden från många olika perspektiv, bland annat ökade regelverkskrav inom hållbarhet och intresse från sparare. Långsiktigt är avsikten att bidra till hållbart värdeskapande utifrån både finansiella, miljömässiga och sociala värden, säger Sofia Aulin. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som bland annat innebär att alla fonder ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. 

Läs mer om Länsförsäkringars klimatsmarta vision här.  

 

Mer från Länsförsäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Länsförsäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?