1515

Invandringen har ändrat svensk politik i grunden

Sverige har genomgått betydande förändringar till följd av den omfattande invandringen och dessa demografiska förändringar kommer att genomsyra svensk politik under överskådlig tid, skriver TOMMY MÖLLER, professor i statsvetenskap.

När vi om några dagar lämnar 2010-talet kan vi blicka tillbaka på ett omvälvande decennium. Den stabilitet som länge kännetecknat det svenska politiska systemet, och som ännu gjorde det vid förra decennieskiftet, tycks åtminstone just nu vara förpassat till det historiska muséet. Och den samförståndsinriktade politiska kulturen, som varit ett annat definierande drag för Sverige under lång tid, förefaller vara under upplösning. 

Vad har hänt? 

Det gångna decenniets dramatiska politiska utveckling inleddes med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010. Partiet blev omedelbart ett pariaparti. Övriga partier övervägde rentav att minska antalet platser i riksdagens utskott för att utestänga nykomlingen. Genom ett samarbete inom de båda block som vid denna tid ännu existerade var tanken att alla andra partier, även de som av egen kraft inte kunde det, skulle bli representerade. Nu skedde inte detta utan SD fick delta i utskottsarbetet. Men det utfärdades en sorts samtals- och kontaktförbud, och den rådande doktrinen var att om SD konsekvent ignoreras så kommer de väljare som röstade på partiet att inse att deras röster varit bortkastade och därför istället rösta på något annat parti i fortsättningen.

Strategin blev inte särskilt framgångsrik. Med snabbt och obrutet växande stöd för SD har den svenska parlamentarismen kommit att steg för steg implodera. Redan under det första året efter valet 2010 led Reinfeldts regering ett antal svidande nederlag i riksdagen genom att SD röstade med den röd-gröna oppositionen. Det bidrog till att regeringen, som under sin första period demonstrerat en reformiver av sällan skådat slag, blev försiktig och i vissa avseenden rentav passiv. Det mest tydliga beviset för att strategin att låtsas som om SD inte fanns var behäftad med vissa svagheter var alliansregeringens budgetnederlag 2013, när SD gjorde gemensam sak med den röd-gröna oppositionen och stoppade förslaget att sänka den statliga inkomstskatten.

Den parlamentariska oredan hade då bara börjat. Följande år förlorade den nytillträdda Löfvenregeringen sin första budgetomröstning efter att SD valt att bryta mot den praxis som tidigare funnits om att lägga ned rösterna i huvudvoteringen efter att det egna förslaget röstats ned. Därefter vi fick först en decemberöverenskommelse och sedan, fyra år senare (efter att en skuggbudget återigen antagits av riksdagen), en januariöverenskommelse som i båda fallen baserades på den grundprincip som utgjort rättesnöret för svensk parlamentarism under 2010-talet: att det övergripande målet är att förhindra att SD får inflytande.

Det intressanta är att både försvarare och kritiker av denna princip använder sig av tunga moraliska argument: medan den ena sidan påminner om SD:s ideologiska rötter och betraktar partiet som odemokratiskt och rentav fascistiskt pekar den andra sidan på den politiska jämlikhetens princip att alla röster är lika mycket värda och att det innebär ett representationsproblem om den principen inte respekteras. 

Det är med andra ord inte särskilt svårt att förstå varför svensk politik kännetecknas av parlamentariska låsningar och ideologisk polarisering.

Kommer denna situation att bestå? Sannolikt. Vissa förväntar sig att den konflikt som handlar om huruvida Sverige ska ha en generös eller restriktiv migrationspolitik kommer att spela en mindre framträdande roll om invandringen minskar. Säkerligen, om det blir så. Men oavsett hur det blir med den saken kan ingen förneka att vårt samhälle har genomgått betydande förändringar till följd av den omfattande invandringen, och dessa demografiska förändringar kommer att genomsyra svensk politik under överskådlig tid. Vissa betraktar förändringen som berikande, kulturellt och måhända även ekonomiskt (på lång sikt), medan andra förknippar den i stort sett enbart med problem. SD:s opinionsmässiga uppgång visar att alltfler delar partiets uppfattning om invandringens negativa konsekvenser. Problemen inom sjukvården och skolan, kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd, bostadsbristen och inte minst den accelererande gängkriminaliteten – alla dessa problem och några till har av SD kopplats samman med invandringen. Partiets stöd för sin verklighetsbeskrivning lär knappast minska när det uppfattas som att regeringen inte alls ser sambanden. Stefan Löfvens intervju i Agenda och den debatt som följde efter den bär syn för sägen.

Det som kan leda till en ytterligare fördjupning av polariseringen är den kulturkonflikt som blottläggs i mångkulturens kölvatten. Konflikten har redan åskådliggjorts i anslutning till de symbolpolitiska frågor som aktualiserats i exempelvis det SD-styrda Sölvesborg. Åsiktsbrytningar om flaggning och kommunala konstinköp lär vårt svenska samhälle mäkta med. Men potentiellt rymmer dessvärre mångkulturen vidare och betydligt mer oroväckande konflikter. Om inte integrationen av de nyanlända lyckas bättre riskerar i förlängningen det sociala kitt som gör ett demokratiskt välfärdssamhälle av vår typ möjligt att vittra sönder.

Den mellanmänskliga tillit som är en förutsättning för att ett storskaligt samhälle ska fungera har dessvärre minskat i Sverige under de senaste åren. Det beror naturligtvis inte enbart på invandringen även om det framför allt är nyanlända invandrare som har låg social tillit – också de växande ekonomiska klyftorna spelar stor roll. Klyftor mellan människor skapar, oavsett om de är ekonomiska eller kulturella, ett avstånd ifråga om erfarenheter och värderingar. Blir det riktigt stort minskar möjligheterna till förståelse och samhörighet, och således känslan av att ingå i en gemenskap, med ty åtföljande konsekvenser för möjligheten att upprätthålla en välfärdsstat av den typ som Sverige har haft under lång tid. I värsta fall undergrävs förutsättningarna för själva demokratin.

Resonemanget kan framstå som överdrivet drastiskt men det finns empiriska belägg som gör att det inte kan avfärdas som en dystopisk spekulation. Beteendeekonomisk forskning visar nämligen att människor tenderar att vara mindre generösa gentemot människor som är olika dem själva, och det är av allt att döma det som förklarar att medborgarna i kommuner med många flyktingar, enligt forskningen, är mindre positiva till ekonomisk omfördelning än andra. Det är dåliga nyheter för dem som vill slå vakt om välfärdsstaten.

När vi nu lämnar 2010-talet har det politiska landskapet förändrats på ett genomgripande sätt jämfört med hur det var i decenniets begynnelse. Förändring leder inte sällan till förvirring. Låt oss hoppas att våra politiker inte drabbas av det.

Tommy Möller

Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet


Innehåll från SAS InstituteAnnons

Dataanalys och innovation krävs när banker möter kunder och brottslingar

Sebastian Schattauer är säljchef på SAS Institute Sverige.
Sebastian Schattauer är säljchef på SAS Institute Sverige.

Digitaliseringen ställer krav på bankerna att kunna hantera automatiserade transaktioner i realtid – något som ökar sårbarheten när det gäller bedrägerier. Analys- och innovationsföretaget SAS Institute har jobbat med de här frågorna i många år och ser på branschens förändringar med tillförsikt. 

– Vi tror att utmaningarna även kan innebära stora möjligheter, säger Sebastian Schattauer, säljchef på SAS Institute Sverige.

Hanteringen och beroendet av kontanter har minskat radikalt i västvärlden det senaste decenniet och allt fler transaktioner sker numera digitalt. Detta skapar enorma drivkrafter hos cyberkriminella att, genom till exempel social engineering, där man utnyttjar sociala medier, telefonsamtal eller sms för att komma åt personlig information, stjäla stora summor pengar. En annan konsekvens av bankvärldens digitalisering är att såväl den organiserade brottsligheten som terroristfinansiering behöver tvättade pengar. Samtidigt som bankernas och betalningsväsendets roll i samhället är viktigare än någonsin, så utsätts sektorn för allt fler och svårare attacker.

Att förhindra denna typ av brott kräver konstant utveckling för att hålla jämna steg med brottslingarna. 

– Så fort vi upptäcker nya former av bedrägerier och täpper till hålen så byter de strategi. Det är därför den nya tekniken är så värdefull. Vi kan produktionssätta nya modeller som upptäcker penningtvätt och bedrägerier mycket snabbare än förr. Med hjälp av AI-modeller som är självlärande kan bankerna idag ha modeller i produktion som löpande uppdateras. Innovation blir den nya vardagen, säger Sebastian Schattauer. 

SAS har över 40 års erfarenhet i branschen och kunder över hela världen – däribland över 3 500 banker i 92 länder. I grunden är de en mjukleverantör men arbetar idag utifrån ett helhetsperspektiv kring människor, processer och data.

Datadriven analys och nyfikenhet

De etablerade bankerna har idag höga krav på sig när det gäller att hänga med i digitaliseringen samtidigt som de upprätthåller en hög kundsäkerhet. Covid-19 har bara accelererat en trend som funnit i många år. Dagens kunder förväntar sig snabba, automatiserade processer och de kräver en enkel inloggning och en smidig användarupplevelse med hög tillgänglighet och framförallt hög relevans. 

Kraven på hög, digital service och god kundsäkerhet sammanfaller med att brottslingarnas metoder blir smartare och alltmer komplexa. I tillägg kräver en ökad konkurrens från digitala uppstickare att bankerna måste blir mer innovativa. Detta låter som en stor utmaning, men SAS ser här en möjlighet för bankerna. 

– Genom att ta tillfället i akt att integrera analys och automatisering i hela sin affärsprocess kan man få utväxling på all data man redan har och den infrastruktur man byggt upp. Den som bäst implementerar ett datadrivet ekosystem kommer enklare kunna skydda sina kunder samtidigt som man också snabbare kan lansera nya produkter och tjänster som är relevanta för kunden, säger Sebastian. 

I grunden är nyckeln till framgång enligt Sebastian densamma oavsett om det gäller innovativ tjänsteutveckling eller effektiv brottsbekämpning. Banker behöver avancerad analys av såväl realtidsdata som historiska data och detta behöver integreras väl i företages processer och arbetssätt på ett så flexibelt sätt att det möjliggör en löpande vidareutveckling. Framför allt är det viktigt att skapa en kultur där nyfikenhet och intresse för just dataanalys finns integrerad i verksamheten, bland medarbetarna. Sebastian utvecklar:

– Bankerna behöver vända infrastrukturen till sin fördel, ta tillvara på den digitala utvecklingen och skapa en analysdriven verksamhet som kan vara självgående när det gäller att förbättra kundupplevelsen samtidigt som den tidigt upptäcker nya mönster av brottslighet.

Bankerna viktiga för samhällsfunktionen

Nyckelorden för att lösa den komplexitet som omgärdar bankernas service och säkerhet är hyperautomatisering, integrerad analys och realtidsbeslut – begrepp som det hittills gått trögt med att omsätta i praktiken. Men på SAS ser man ljust på utvecklingen.

– I den digitaliserade världen är det extremt viktigt för samhället att bankerna fungerar väl och för att de skal lyckas fylla sina viktiga funktioner behöver de vara hyperintelligenta, AI-drivna organisationer som kan tillhandahålla personliga, pålitliga kundupplevelser. Den bank som på bästa sätt lyckas implementera detta i sin företagskultur kommer att göra sina aktieägare nöjda samtidigt som de gör samhället en stor tjänst, avslutar Sebastian.

Om SAS Institute

SAS är ett globalt företag och ett pålitligt analyskraftverk för organisationer som söker omedelbart värde från sina data. Med över 40 års erfarenhet förvandlar SAS data till intelligens och inspirerar kunder över hela världen att göra djärva nya upptäckter som driver framsteg.

Läs mer här

 

Mer från SAS Institute

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SAS Institute och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?