1515

Insyn i friskolor strider mot Januariavtalet

DEBATT. I Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L framgår att den enskildes valfrihet är av ”central betydelse för den svenska välfärdsmodellen”.

Därför kommer regeringen ”inte att arbeta vidare med frågan om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden”.

Efter försöken med vinstförbud prövas nu emellertid ett annat sätt att sätta krokben för privata välfärdsföretag: att införa offentlighetsprincipen för privata friskolor och i förlängningen alla välfärdsföretag.

Lyckas detta finns det inget som hindrar att alla företag som arbetar åt det offentliga också ska omfattas av offentlighetsprincipen. På så vis undergrävs det fria näringslivet. Vem som helst ska kunna gå igenom det mesta i ett privat företag och företagen har en skyldighet att avsätta resurser för detta arbete.

Detta kan bli administrativt mycket betungande för en friskola eftersom alla medborgare kan begära ut information så ofta de vill. Dokument måste diarieföras och administrativa system måste finns för att hantera detta. 95 procent av alla friskolehuvudmän har endast en eller två skolor.

Det finns också börsnoterade skolkoncerner. Dessa bolag har redan i dag en hög grad av transparens och öppenhet i sin redovisning, som ofta är bättre än den kommunala.

Det torde vara mycket svårt att kombinera en generell offentlighetsprincip för börsbolagen med insiderlagstiftningen där loggböcker ska föras kring vem som har tillgång till kurspåverkande information.

Den avgörande frågan här är om man vill värna friskolor och öppenhet. Då är det en enkel lösning att i skollagen beskriva vilka dokument och uppgifter som ska vara offentliga.

Om det bakomliggande syftet i stället är att de privata företagen på sikt ska avvecklas, så ska man införa offentlighetsprincipen eftersom den administrativa bördan på skolföretag då ökar väsentligt.

Genom att S ideologiskt har en mycket vacklande inställning till om man ska främja eller motverka privata välfärdsföretag, blir det nu en mycket intressant fråga om C och L som stödpartier kommer att medverka till att en ny trojansk häst i form av offentlighetsprincipen införs för att försvåra för friskolor.

De som driver friskolorna vill prioritera undervisning och inte dokumenthantering.

Risken är stor att många duktiga pedagoger och huvudmän tröttnar och att friskolor successivt försvinner om dessa ska belastas med den betydande administrativa börda som följer av offentlighetsprincipen.

Dan Olofsson, entreprenör


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Forskare och bostadsutvecklare går samman: Unikt initiativ ska forma morgondagens bästa äldreboende

I Stora Sköndal utanför Stockholm ligger IKANO Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter.
I Stora Sköndal utanför Stockholm ligger IKANO Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter.

Vilken kommun tar chansen att vara med och utveckla framtidens äldreboende?

– Ett äldreboende ska vara både en vårdmiljö och ett bra hem. Det gäller att få med båda perspektiven, konstaterar Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.

Tillsammans med Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet ska bostadsföretaget nu skapa ett eget Living Lab.

Lev livet, hela livet – läs mer om Ikano Bostads behovsanpassade fastigheter för vårdboenden här. 

Det unika partnerskapet mellan forskare och bostadsutvecklare startade 2017. Visionen är att den nya forskning som finns inom bland annat geriatrik och arbetsterapi ska omsättas i praktiken när nya äldreboenden skapas.

– Det finns mycket evidensbaserad kunskap som inte tillämpas inom äldreomsorgen i dag, menar Olle Ingman.

Det Living Lab som nu planeras ska skapas utifrån den plattform som initiativtagarna byggt tillsammans.

– Vi vill ta all den kunskap som finns och tillämpa den i en fysisk byggnad. Men vi ska inte göra det i en befintlig byggnad utan skapa en anpassad miljö.

Living Lab – också en plats för forskning och utbildning

Utmärkande är också att Living Lab inte bara ska vara ett boende där den senaste spetskunskapen och tekniken kommer de boende till godo.

– Det ska inte bara vara morgondagens bästa äldreboende utan också en plats för forskning och utbildning av nya medarbetare.

Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.
Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.

Den viktigaste pusselbiten saknas dock – den vårdgivare som vill vara med och utveckla den fysiska platsen och sedan driva verksamheten.

– Vi söker först och främst en kommunal vårdgivare men är även öppna för den privata aktör som vill vara med och forma framtidens äldreomsorg.

Den kunskap och de många insikter som skapas i Living Lab kan sedan tillämpas i resten av Sverige.

– Vi ser helst att vårdgivaren finns i Stockholmsområdet, men det viktigaste är att det är en vårdgivare som vill utvecklas och som delar vår vision, konstaterar Olle Ingman.

Ringat in utmaningar

Under arbetets gång har man ringat in ett antal utmaningar som man vill arbeta vidare med i ett kommande Living Lab. Det handlar exempelvis om att i största möjliga mån öka hemkänsla och gemenskap för de boende. I ett framtida Living Lab kommer de gemensamma ytorna därför att vara bättre planerade än vad som är norm i dag och miljön ska i större utsträckning inbjuda de boende att röra sig mer självständigt. Större integration i det omgivande samhället ska också skapa stimulans för de boende.

– Man kan till exempel ha en restaurang som är öppen även för andra – men då måste boendet ligga i en urban miljö, något som inte är särskilt vanligt i dag, konstaterar Olle Ingman.

Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse.
Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse.

Men det handlar också om att attrahera rätt medarbetare och skapa bästa möjliga förutsättningar för kompetensutveckling och återhämtning.

Ytterligare en utmaning gäller tekniken. Generellt sett ligger äldreomsorgen steget efter när det gäller att ta tillvara den nya teknikens möjligheter.

Lev livet, hela livet – läs mer om Ikano Bostads behovsanpassade fastigheter för vårdboenden här.  

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?