ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Inrätta ett nationellt cyberhemvärn

  • BLÅLJUS. En statlig utredning har gett förslag på hur ett nytt blåljuskommunikationsnät kan byggas. Teracom står redo att ta en tung roll i att bygga och ansvara för driften av det nya blåljusnätet, som borde vara en prioriterad fråga för nästa regering, skriver Åsa Sundberg. Foto: Åserud, Lise

Sverige har goda förutsättningar att bemöta cyberangrepp. Samtidigt måste vi bli bättre på att utnyttja civil it- och kommunikationskompetens för säkerhetspolitiska ändamål, skriver Åsa Sundberg, vd för Teracom, som äger och driver det svenska marknätet för radio och TV.

Fungerande kommunikationslösningar är det moderna, uppkopplade samhällets ryggrad. När jag talade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på måndagen, framhöll jag hur digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter för Sverige, samtidigt som den gör oss mer sårbara. Som Försvarsberedningen påtalat i sin rapport om civilsamhället, ”Motståndskraft”, har risken för yttre påverkan genom cyberattacker ökat markant i det nya datadrivna samhället.

Sverige och våra nordiska grannar ligger i framkant vad gäller utveckling av digitala tjänster. Därför har vi också goda förutsättningar att bemöta cyberhot. Ett land som skapat företag som Skype, Spotify och Dice har alla möjligheter att utveckla den typ av robust it-försvar som det uppkopplade samhället kräver.

Teracom har lång erfarenhet av att säkra it-system, även sådana som utsätts för direkta attacker. Våra kommunikationssystem har varit med i flera krissituationer de senaste åren, däribland skogsbränder, stormar och sabotage.

Det är viktigt för den nationella säkerheten att Sveriges informations- och kommunikationsexpertis bättre utnyttjas för att möta de hot vi står inför. Inom ramen för detta måste särskilt två frågor besvaras:

• Hur kan staten komplettera den befintliga högkvalitativa mobilinfrastrukturen för ökad robusthet och säkerhet?

• Hur ser vi till att samhället får tillgång till den vassaste kompetensen i kris- och krigssituationer?

Svaret på den första frågan är att nyckeln ligger i ansvarsfördelningen. De befintliga svenska mobilnäten håller i regel världsklass. Våra privata mobiloperatörer har, sporrade av tuff konkurrens, därmed skapat en fantastisk utgångspunkt. Men två saker behöver utvecklas. Dels täckning i hela landet, inklusive i glesbefolkade områden där de ekonomiska incitamenten är för svaga för att vi ska kunna förlita oss på näringslivet. Och dels förmågan att garantera kommunikationskapacitet i krissituationer.

Dessa båda aspekter kräver ett statligt engagemang och ansvar. Teracom kan spela en viktig roll här. En statlig utredning har gett förslag på hur ett nytt blåljuskommunikationsnät kan byggas. Teracom står redo att ta en tung roll i att bygga och ansvara för driften av det nya blåljusnätet, som borde vara en prioriterad fråga för nästa regering.

Som svar på den andra frågan vill jag föra fram tanken på att inrätta en nationell, virtuell skyddsstyrka, alltså ett slags ”cyber-hemvärn”. Enligt uppgifter finns redan en process för att utbilda cybersoldater. Det är utmärkt, men de bör kompletteras med ett system för frivilligkrafter.

Tanken är att utnyttja civila it-experter som kan ”kallas in virtuellt” från sina ordinarie arbetsplatser. Då ansluter de till cyberhemvärnet genom säkra gränssnitt. I ännu högre grad än det vanliga hemvärnet kommer dessa personer att behöva hålla sig à jour med teknikutvecklingen. Man kan fortfarande med visst fog hävda att ”har du en gång lärt dig hantera ett vapen, så sitter kunskapen kvar”. Det gäller inte för it-utvecklingen.

Om man betraktar dessa frågor ur ett lite bredare perspektiv, uppenbarar sig en annan trend: beredskap som en hållbarhetsfråga för näringslivet. Företag har uppenbara egenintressen. De ska gå med vinst och bidrar i första hand till samhället genom att göra det de är bäst på. Men de agerar inte i ett vakuum. Företagsamheten gynnas av förutsägbarhet och stabila institutioner, och bolagen har därför all anledning att själva bidra till att upprätthålla en sådan ordning.

I en osäker värld behöver vi alla varandra.

Åsa Sundberg, vd Teracom

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies