ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Inför ett moratorium för skatter och avgifter

  • NÖDLÄGE. Det behövs en paus för att kunna överblicka situationen. Enda sättet att åstadkomma detta är att omgående införa ett moratorium för alla skatter inklusive moms, arbetsgivaravgifter, räntor och amorteringar och hyror, skriver Gabriel Urwitz. Foto: Claes-Göran Flinck

DEBATT. En tsunami av konkurser och snabbt stigande arbetslöshet hotar om inte staten radikalt minskar företagens kostnader. Ett effektivt sätt är att ta paus för att inbetalningar av skatter och avgifter, skriver Gabriel Urwitz.

Coronakrisen innebär förutom de mycket stora medicinska utmaningarna dramatiska konsekvenser för svensk ekonomi. Varslen är nu uppe i nästan 100 000 personer, antalet arbetslösa ökar också kraftigt med drygt 25 000 förra veckan. Hela svenska ekonomin är utsatt för en enorm chock, detta gäller i synnerhet tjänstesektorn, där lönekostnaden ofta står för 50-70 procent av totala kostnaden och där hyror ofta utgör den näst största kostnadsposten.

För ett industribolag är personalkostnaden nästan alltid en väsentligt mindre andel av totala kostnaden, normal 10-25 procent. Detta innebär att ett tjänsteföretag är väldigt mycket mer utsatt när intäkterna försvinner.

Detta gäller i dag restauranger, alla verksamheter som är kopplat till resor och turism, detaljhandeln förutom mat- och apotekshandel men även andra tjänsteföretag. För dessa företag har under de senaste veckorna 50-100 procent av intäkterna försvunnit, och konkursrisken är därmed ett faktum. En ledande konsultfirma har beräknat att Sveriges BNP kortsiktigt kan minska med 20 procent, att 40 procent av privata bolag inte har tillräckliga resurser för att överleva i tre månader, att mer än en miljon jobb kan försvinna.

Sannolikheten för en tsunami av konkurser är mycket stor, vilket kommer dramatiskt öka arbetslösheten. Även regeringen talar om risk för arbetslöshet på 13 procent eller högre.

Det största problemet är att osäkerheten runt corona är genuin, hur många kommer bli sjuka, hur länge kommer pandemin vara, hur stora blir de ekonomiska konsekvenserna. Inget av detta går att med säkerhet prognosticera eftersom denna kris är unik och inte jämförbar med ”normala” kriser.

Detta gör att regering och riksdag kommer med olika åtgärder utan att kunna överblicka effekterna. Det är redan uppenbart att åtgärderna hittills är för små, kommer för sent eller är för byråkratiska. Nuvarande stödet kommer inte på långa vägar räcka till eller nå de som verkligen behöver stöd.

Det behövs en paus för att kunna överblicka situationen. Enda sättet att åstadkomma detta är att omgående införa ett moratorium för alla skatter inklusive moms, arbetsgivaravgifter, räntor och amorteringar och hyror. Låt detta moratorium till att börja med gälla till och med sista juni.

Ett moratorium innebär ett tillfälligt stopp för alla dessa betalningar. Detta skulle tillsammans med att staten tar 100 procent av permitteringslönen skapa ett två-tre månaders andrum för alla företag och framför allt hjälpa mindre och tjänsteproducerande företag, vilket skulle innebära att tsunamin av betalningsinställelser och konkurser inte behöver ske, och därigenom kan mycket av den dramatiskt ökande arbetslösheten undvikas.

Moratorium innebär inte att dessa uppskjutna betalningar inte ska betalas men andrummet skulle ge regering och riksdag möjlighet att bättre bedöma vilka åtgärder som staten måste vidta, vilka stödåtgärder som behövs för i första hand olika sektorer och små och medelstora företag. Själva moratoriet innebär ingen kostnad för staten.

Det finns flera ekonomer (Magnus Henrekson, John Hassler) som framfört förslag om att staten borde utveckla en statlig avbrottsförsäkring, det vill säga att staten går in som försäkringsgivare och använder samma principer som privata avbrottsförsäkringar.

Corona är ett ”avbrott” vars konsekvenser endast vi gemensamt kan bära, det vill säga det är endast staten som kan svara för konsekvenserna av coronautbrottet. Det finns förslag till en statlig avbrottsförsäkring. Ett moratorium skulle ge politikerna tid att utforma och fatta beslut om en sådan försäkring. Fördelen med en avbrottsförsäkring är att den går att utforma på ett sådant sätt att den hjälper de företag som behöver hjälp.  

Det är en avgörande fråga för hela samhällsekonomin att inte massor av i och för sig livskraftiga företag går under på grund av coronakrisen – om vi ska kunna återuppbygga den svenska ekonomin efter att det är över.

Det är en moralisk fråga för det svenska samhället att hjälpa företag att inte gå under i en situation som de är utan all skuld. 

Gabriel Urwitz, ordförande, AB Segulah

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer