Annons

Inför en matchningsbonus

DEBATT. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, enligt den nya regeringen. På onsdagen presenteras arbetsmarknadsutredningen, som utrett hur detta ska gå till. Debatten måste nu handla om hur konkurrensutsättningen av arbetsförmedlingen ska utvecklas, skriver företrädare för Almega och Kompetensföretagen.

Jobbchansen är ett viktigt mått som Arbetsförmedlingen använder för att mäta hur stor andel arbetslösa som varje månad fått ett osubventionerat arbete. Trots en stark arbetsmarknad med ett rekordhögt antal lediga jobb per arbetslös har jobbchansen halverats på tio år, skriver författarna. På bilden arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Jobbchansen är ett viktigt mått som Arbetsförmedlingen använder för att mäta hur stor andel arbetslösa som varje månad fått ett osubventionerat arbete. Trots en stark arbetsmarknad med ett rekordhögt antal lediga jobb per arbetslös har jobbchansen halverats på tio år, skriver författarna. På bilden arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).Foto:Marko Säävälä/TT

Det behövs ett rejält omtag för att få Arbetsförmedlingen att fungera bättre så att resultaten höjs och kostnaderna sänks. I dag har myndigheten ett allt för omfattande uppdrag och det är inte en effektiv modell för dagens rörliga arbetsmarknad. 

Verksamheten blir splittrad och ofokuserad och det är orimligt att myndigheten ska kunna konkurrensutsätta sig själv. Överenskommelsen mellan S, Mp, C och L om att reformera Arbetsförmedlingen i grunden är därför ett välkommet besked.

I en ny rapport konstaterar Almega att Arbetsförmedlingens styrning mot resultat måste öka. Skattebetalarnas pengar ska styras mot insatser som faktiskt leder till arbete. Ett bättre alternativ än dagens upplägg är att ha en mer slimmad central myndighet som fokuserar på administration och uppföljning av olika insatser, samt att tillhandahålla en grundläggande digital infrastruktur för matchning. 

Genomförandet av utbildnings- och matchningsinsatserna ska, vilket redan i dag är fallet, i stället läggas på specialiserade aktörer som konkurrerar med varandra i ett nationellt valfrihetssystem, och som ersätts utifrån deras förmåga att få arbetslösa i varaktigt arbete.

Ersättningen till leverantörerna måste skapa incitament att fokusera på de som står längst från arbetsmarknaden och resultatersättningen bör vara extra hög för dessa grupper. För att säkerställa att leverantörerna etablerar sig över hela landet behöver ersättningen vara högre i glesbygd. Därutöver behövs en matchningsbonus, som styr leverantörerna mot att leverera inte bara ett jobb utan rätt jobb, samt att matchning mot bristyrken bör belönas särskilt. 

Jobbchansen är ett viktigt mått som Arbetsförmedlingen använder för att mäta hur stor andel arbetslösa som varje månad fått ett osubventionerat arbete. Trots en stark arbetsmarknad med ett rekordhögt antal lediga jobb per arbetslös har jobbchansen fallit. År 2007 låg den på cirka 12 procent. År 2017 hade den halverats till 5. Det är alarmerande.

Riksrevisionen granskade utvecklingen år 2017 och fann att endast en tredjedel av den minskade jobbchansen förklaras av förändrad sökandesammansättning, till exempel en ökad andel utrikes födda bland de arbetslösa. Förhållandevis väletablerade grupper har fått försämrad jobbchans, trots den goda konjunkturen och den starka sysselsättningstillväxten.

Andra myndigheter har granskat Arbetsförmedlingen och funnit en rad nedslående resultat. I en granskning förra året fann Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen att 95 procent av de arbetslösas handlingsplaner inte var uppdaterade och aktuella, trots lång tid i arbetslöshet.

Statskontoret har analyserat Arbetsförmedlingens interna styrning och bland annat funnit att 66 procent av arbetsförmedlarna upplever att administrationen tar tid från viktigare arbetsuppgifter, vilket är mer än dubbelt så högt som för genomsnittet av alla statliga anställda. Arbetsförmedlingens interna förnyelsearbete går också långsamt, endast 20-25 procent av de anställda tycker att förändringarna har förbättrat deras möjligheter att göra professionella bedömningar och utforma individuellt anpassat stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

Listan över granskningsrapporter om Arbetsförmedlingen kan göras lång och det är därför viktigare än någonsin att myndigheten reformeras från grunden. De statliga monopolens tid är förbi, en modern arbetsmarknadspolitik kräver en mer dynamisk leveransmodell med valfrihet för individen och starka incitament att leverera resultat. Det behövs en nationell myndighet för att sköta arbetsmarknadspolitiken, men rollfördelningen mellan myndighet och marknad behöver bli tydligare.

Fokus bör nu ligga på att genomföra en bra reform vilket kräver en bred uppslutning från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra aktörer. Debatten måste nu handla om hur konkurrensutsättningen ska utvecklas, i konstruktiv anda. De arbetslösa är värda en mer effektiv arbetsmarknadspolitik, med fokus på insatser som leder till arbete.

Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega

Patrik Eidfelt, tillförordnad förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen

Innehåll från PolestarAnnons

Så mycket kan du spara med elbil som tjänstebil

Uppgraderade Polestar 2.
Uppgraderade Polestar 2.

Det finns fortfarande pengar att spara genom att välja en elbil som tjänstebil, trots fluktuerande elpriser – och intresset för att köra elbil ökar fortsatt.

Vi kikar på hur tjänstebilskalkylen ser ut jämfört med en förbränningsmotorbil.

Läs mer om uppgraderade Polestar 2 med längre räckvidd, mer effekt och bättre prestanda

De senaste åren har marknaden för laddbara bilar – det vill säga laddhybrider och helt elektriska bilar – fullkomligt exploderat. Under förra året stod de för 56,1 procent av nyregistreringarna (mot 45 procent 2021) visar statistik från branschorganisationen Mobility Sweden. Och registreringarna av de helt eldrivna modellerna uppgick till 33 procent.

Det beror bland annat på att det för tjänstebilsförare finns många fördelar med att välja el.

Billigare skatt

En av fördelarna med att välja elbil är att den har mycket låg fordonsskatt, vilket har en positiv effekt på förmånsvärdet eftersom skatten räknas in som en del av förmånsvärdet. För en Polestar 2 är fordonsskatten bara 360 kr/år, likt alla elbilar. Motsvarande ny bil med framhjulsdrift och förbränningsmotor kostar 9 406 kr/år i skatt under de tre första åren och det inkluderas alltså som en del av förmånsvärdet.

Attraktivare förmånsvärde

Elbilar har också fördelen att deras förmånsvärde sätts ned med ett schablonbelopp på 350 000 kronor eller maximalt 50 % av nypriset. Det betyder att förmånsvärdet på en uppgraderad Polestar 2 ligger på från 2 438 kr/månad i beräknat preliminär nettokostnad efter 50 % marginalskatt. Motsvarande bil med förbränningsmotor skulle ha ett förmånsvärde (2023-01-01) på 4 600 kr/månad i nettokostnad beräknat med 50 % marginalskatt.

Billigare bränslekostnad

När det kommer till förbrukningen och det höga elpriset är det fortfarande billigare att köra på el än på bensin och diesel. Polestar 2 Long range Dual motor, förbrukar enligt WLTP 16,5 kWh/100 km, vilket motsvarar el för cirka 65 kronor vid 100 km körning.

Motsvarande bil med framhjulsdrift och förbränningsmotor (bensin) förbrukar enligt WLTP 6,8 l/100 km, vilket ger en kostnad på cirka 129 kronor. Detta beräknat på ett bensinpris på 19 kronor/liter och ett elpris på 4 kronor/kWh.

Mindre slitage

På service och underhåll finns stora besparingar att göra på längre sikt. Eftersom en elbil inte har en komplex förbränningsmotor med motorolja och massa rörliga delar så slits motorn inte på samma sätt. Totalt kan man säga att elbilens kostnader för service och underhåll är cirka 70 procent lägre, jämfört med en fossilbil. För Polestar 2 ingår dessutom kostnadsfri originalservice de tre första åren eller de första 5 000 milen.

Skatteavdrag för laddbox

Sedan januari 2021 får du som installerar en laddbox hemma göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 procent av dina kostnader, dock max 50 000 kronor per person och år.

Uppdaterade Polestar 2 har fått uppgraderade batterier vilket innebär bättre effektivitet, kapacitet och laddningstider. I Long range-versionerna sitter 82 kWh-batterier, och Standard range-versionens motsvarighet har en kapacitet på 69 kWh.

Polestar 2 klarar att ta emot AC-laddning med upp till 11 kW laddeffekt och DC-laddning med upp till 205 kW. Vid DC-laddning kan batteriet snabbladdas från 10 till 80 procent på 28 minuter för det stora batteriet i Long range-versionerna och  batteriet i Singel motor-versionen har en maximal laddeffekt på 135 kW och kan laddas från 10 till 80 procent på 34 minuter.

Räckvidden hos Polestar 2 har också ökat. Versionen med dubbla motorer klarar nu 592 km (enligt WLTP), vilket är en förbättring med 105 km.

Räckvidden hos Standard range Single motor-versionen är upp till 518 km (enligt WLTP), och för Long range Single motor-versionen är samma siffra 635 km (enligt WLTP) – en ökning med 84 km.

Upptäck och designa din uppgraderade Polestar 2 här 

 

Mer från Polestar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Polestar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera