ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Höjd pensionsålder inte lösningen för framtida pensioner

Just nu diskuteras höjd pensionsålder i Sverige och skarpa lagförslag väntas till nästa år. Att människor lever allt längre och därför också måste jobba längre är bara en liten del av pensionssystemets utmaningar. Bristande kunskap, avsaknad av tjänstepension och lågt förtroende för systemet är minst lika stora frågor att lösa framöver, skriver Johan Nystedt och Karin Lidman, Nordea.

Sveriges pensionssystem är stabilt på så sätt att det inte kan gå omkull ekonomiskt. Det är dock starkt kopplat till arbetsmarknaden, Sveriges ekonomiska tillväxt och befolkningens livslängd. För långsiktigt hållbara pensioner diskuteras därför hur människor ska stanna längre på arbetsmarknaden. Höjd pensionsålder är ett av förslagen. 

Även om pensionsåldern höjs så är det många som av olika skäl inte kan jobba längre. Och även för de som jobbar längre så behöver senare pensionering inte nödvändigtvis lösa problemet.

Hela frågan kring försörjningen som pensionär är komplex och det måste helt enkelt bli enklare för människor att förstå och själva kunna påverka den pension de förväntar sig. En undersökning från Kantar Sifo visar att endast en av tre påstår att de förstår hur pensionssystemet fungerar och bara 40 procent litar på sin egen förmåga att fatta beslut gällande pensionen. Dessutom är det bara 24 procent som litar på att pensionssystemet kommer fungera som det är tänkt den dag de går i pension.

Siffrorna visar att det finns en utbredd okunskap om hur systemet fungerar och vad du själv kan göra för att påverka din framtida pension. Samma undersökning visar samtidigt att människor vill ta ansvar, hela 72 procent tycker att man ska ha någon form av privat sparande till pensionen.

Det största problemet i dagsläget är de löntagare eller företagare som saknar tjänstepension. Vi vet att ca 30 procent av småföretagare (1 – 50 anställda) inte betalar tjänstepension till sina anställda. Dessutom finns en växande grupp egenföretagare som egentligen vill ha tryggheten som en anställning medför men som av olika skäl tvingas in i egenföretagande för att klara sin försörjning. Den gruppen har mycket sällan något sparande för pensionen. Tjänstepensionen kommer att utgöra en allt större del av den totala pensionen och stora inkomstgrupper kommer att få en mycket låg pension om de inte som företagare eller via sin arbetsgivare har sparat till tjänstepension.

Vi ser därför tre viktiga förändringspunkter framåt, utöver diskussionen om höjd pensionsålder:

• Stärkt fokus på tjänstepension. Det är allt för många företag som av olika anledningar inte ansluter sig till de lösningar som finns för avtalspension eller tjänstepension. Kunskap och incitament för småföretagare behövs för att undvika sämre pensioner för en växande grupp.

• Ge människor mer makt och flexibilitet över sin pension. Till exempel måste det vara möjligt och enkelt att göra paus i sina pensionsutbetalningar om man vill börja jobba igen, eller kombinera pension med deltidsarbete.

• Skapa incitament för att människor själva ska kunna påverka pensionen. I dag saknar Sverige helt ett system för privat pensionssparande. Många länder går åt motsatt håll och främjar eget sparande medan Sverige både har tagit bort avdragsrätten för privat pensionssparande och dessutom höjt skatten för investeringssparkonton (ISK). Det är en mycket märklig signal om eget ansvar för den framtida pensionen.

Det är bra med en diskussion om höjd pensionsålder, men den löser inte problemet som pensionssystemet står inför. Vi måste stärka kunskapen om systemet och öka möjligheterna för människor att ta ett större ansvar för finansieringen av sitt liv som pensionär. Många är beredda att göra det, men då måste det mötas med incitament för sparande, en förutsägbarhet kring att dessa regler inte ändras gång på gång samt ett system där kunden har full insikt och makt över sitt sparande. På så sätt får vi både ett stabilt pensionssystem och bättre pensioner, oavsett när människor väljer att lämna arbetsmarknaden.

Johan Nystedt,

Vd, Nordea Liv & Pension

Karin Lidman,

Chef Produkt och Erbjudande, Nordea Liv & Pension

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies