1515

Höjd flygskatt bromsar gröna investeringar

DEBATT. Corona-utbrottet slår hårt mot flygbranschen. Samtidigt överväger regeringen ytterligare höjd flygskatt för att betala för rut-avdraget. De måste tänka om, höjd skatt gynnar inte klimatet. Det skriver Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Peter Larsson, vd Svenska regionala flygplatser, och Christian Clemens, ordförande Svenskt Flyg. 

Foto:Johan Nilsson/TT

Vår svenska flygbransch är närmast världsunik med sin färdplan för fossilfrihet. Färdplanen inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. Men en utredning på Finansdepartementets bord med ett ogenomtänkt förslag på kraftigt höjd flygskatt för att finansiera ruttjänster riskerar att bli en bromskloss för flygets klimatomställning och även leda till försämrad tillgänglighet. Vi uppmanar därför regeringen och samarbetspartierna att avfärda förslaget.

Vi vill jobba tillsammans med regeringen och samarbetspartierna utifrån Januariöverenskommelsen och vår färdplan för fossilfrihet. Tillsammans kan vi skapa framtidens gröna transporter. Men flygbranschen och transportsektorn behöver långsiktiga förutsättningar och inte lösryckta utspel för att kunna göra de omfattande investeringar i biojetbränsle, gröna flygplatser och nya flygplan som krävs för att komma i mål. Omställningen kommer att kosta pengar och med flygets små marginaler får nya pålagor stora konsekvenser. 

Förslaget sänder en negativ signal till branschen och skapar stor osäkerhet. Flygskatten ger dessutom inga incitament eller resurser för omställning, särskilt om pengarna ska finansiera helt andra politikområden. Vi vet att en annan väg är möjlig. I vårt grannland Danmark föreslås att flygavgifter ska samlas till en grön fond för omställning och produktion av biojetbränsle. När pengarna går till klimatomställning gör de nytta på riktigt. Det är inte flygets skatter som ska finansiera klädtvätt och montering av möbler.  

Utsläpp från flyget i Sverige minskar idag och kurvan pekar fortsatt nedåt. Enligt Transportstyrelsen beräknas flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017 trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent under samma år. För inrikesflyget bedöms utsläppen under samma period minska med 37 procent. Mer biojetbränsle och ökad effektivisering sänker utsläppen ytterligare. 

För att stödja klimatmålen krävs rätt styrmedel. Istället för flygskatt bör Sverige skala upp omställningstakten och främja ökad inblandning av biojetbränsle. Vi har därför välkomnat regeringens förslag om en reduktionsplikt och utredningen om elflyg. 

Redan när flygskatten infördes var dess negativa konsekvenser kända. En majoritet av remissinstanserna, såväl myndigheter som näringsliv, var uttalat negativa till en flygskatt. Men den infördes ändå och i flygskattens kölvatten har vi redan sett svenska flygbolagskonkurser som NextJet där orter lämnats utan flygförbindelse. Nedläggning av ytterligare flyglinjer och minskad tillgänglighet är en trolig följd om flygskatten höjs. För inrikesflyget får höjd flygskatt dubbel effekt eftersom resor vanligen görs tur och retur.  

Vi är stolta över flyget i Sverige som binder oss samman med omvärlden. I Sverige understödjer flygbranschen 192 000 arbetstillfällen och bidrar med 3,8 procent av BNP. Minst 60 procent av alla utländska gästnätter kan tillskrivas flyget. 

Men flyget är en ansatt verksamhet och våra medlemsföretag har stora utmaningar att både leverera efterfrågad tillgänglighet och avsätta pengar till omställningen. Lokalpolitiker kämpar för sina regionala flygplatser. I Stockholm och Göteborg önskar näringslivet fler direktförbindelser samtidigt som både Arlanda och Landvetter har vikande trafiksiffror. På två år har Arlanda förlorat elva interkontinentala direktlinjer till USA och Asien. Inrikesflyget minskade med nästan nio procent 2019. Utvecklingen saknar motstycke i Europa.  

Nedgången slår också hårt mot många regionala flygplatser som i vissa fall riskerar nedläggning. Det drabbar då inte bara tillgänglighet för medborgarna utan även möjligheten till att upprätthålla viktigt stöd till samhället, som ambulans- och brandflyg. 

För att Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt krävs ett välfungerande och hållbart transportsystem med alla fyra trafikslag; väg, järnväg, flyg och sjöfart. Flyget tillgodoser vårt behov av snabba och långväga resor och är i många fall det enda rimliga alternativet. 

Att chockhöja flygskatten med över en kvarts miljard kronor går tvärt emot de transportpolitiska målen och leder till att Sveriges tillgänglighet allvarligt urholkas. Så länge regeringen inte lämnar lugnande besked riskerar förslaget att ligga som en våt filt över branschens pågående hållbarhetsarbete och kommande investeringsbeslut. Vår förhoppning är att regeringen och samarbetspartierna istället står upp för ett hållbart flyg. För dit vill vi alla.  

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Peter Larsson, vd Svenska regionala flygplatser 

Christian Clemens, ordförande Svenskt Flyg 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?