Höj inte räntan, Ingves

DEBATT. På tisdagen presenterar LO-ekonomerna sin syn på de ekonomiska utsikterna för 2019. Det nuvarande låsta läget i regeringsförhandlingarna riskerar att leda till att viktiga politiska reformer inte sjösätts och att finanspolitiken blir åtstramande 2019, skriver de nio ekonomerna.

Foto:Jonas Ekströmer

I LO-ekonomernas prognos för svensk ekonomi och arbetsmarknad som presenteras på tisdagen är bilden att tillväxten riskerar att mattas av när investeringarna minskar och exporten viker. Tillväxten kommer i allt högre utsträckning att vila på inhemsk efterfrågan, i termer av offentliga investeringar och hushållens konsumtion.

En svagare ekonomisk utveckling leder, med nuvarande ekonomiska politik, till att arbetslösheten i år bottnar på över 6 procent för att därefter stiga till 6,5 procent. Det är varken förenligt med regeringens arbetslöshetsmål eller LO:s mål för full sysselsättning, och innebär att allt för många människor fortfarande kommer att vara utan möjlighet att försörja sig själva. Men en stigande arbetslöshet är ingen naturlag.

Med en ekonomisk politik som understödjer BNP-tillväxten i kombination med arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det möjligt att pressa ned arbetslösheten till under 6 procent.

En del bedömare anser att arbetslösheten inte kan sjunka ytterligare utan att löner och priser stiger så snabbt att vi hamnar i ekonomisk överhettning. De anser alltså att arbetslösheten befinner sig på eller under den så kallade jämviktsnivån. LO-ekonomerna delar inte den bilden. Det finns flera skäl till varför arbetslösheten skulle kunna sjunka lägre:

* För det första. Av de drygt 340.000 arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är det en majoritet (58 procent) som har studerat på gymnasienivå eller högre, och som inte är i etablering. Det är en grupp som i betydande utsträckning borde kunna matchas mot existerande arbeten, inte minst inom offentlig sektor där behoven är stora.

* För det andra. Lönerna har ökat måttligt under senare år, och det finns inga tecken på en snabb löneökningstakt i närtid. Om Sverige skulle närma sig överhettning borde löner och priser öka väsentligt snabbare än i dag.

* För det tredje. En hög efterfrågan och brist på arbetskraft innebär enligt Arbetsförmedlingen att många arbetsgivare sänker kraven på utbildning och erfarenhet. Det innebär att nya grupper, däribland ungdomar och invandrare, kan få förankring på arbetsmarknaden, vilket ytterligare kan öka sysselsättningen och sänka arbetslösheten.

Mot bakgrund av detta bör den ekonomiska politiken inriktas på att understödja tillväxten, och inte stävja den med räntehöjningar och åtstramande finanspolitik. LO-ekonomernas rekommendationer är:

* Låt inte 2019 bli ett förlorat år. Det nuvarande låsta läget i regeringsförhandlingarna riskerar att leda till att viktiga politiska reformer inte sjösätts och att finanspolitiken blir åtstramande 2019. Även om det politiska läget är svårt borde de etablerade politiska partierna i Sveriges riksdag kunna enas om att genomföra några viktiga reformer och finanspolitiska åtgärder. Det kan röra sig om att genomföra det av parterna framförhandlade förslaget till etableringsjobb, välbehövliga resurser till kommuner och landsting och insatser för ökad vuxenutbildning.

* Indexera viktiga utgifter. En viktig orsak till att finanspolitiken riskerar att bli åtstramande 2019 är att taken i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen samt statsbidragen till kommuner och landsting inte är kopplade till löne- och befolkningsutvecklingen. Dagens politiska kris visar på behovet av att någon form av indexering införs så att den ekonomiska politiken inte blir automatiskt åtstramande vid frånvaro av politiska beslut.

* Avvakta med att höja räntan. Riksbanken har sedan 2014 fört en penningpolitik som tydligt understödjer inflationsmålet och som har medverkat till den goda utvecklingen på arbetsmarknaden. Nu signalerar de att det är dags att höja räntan de närmaste månaderna, trots att löneutvecklingen är förhållandevis svag och att den underliggande prisutvecklingen (mätt som KPIF exklusive energipriser) fortfarande utvecklas något i underkant av inflationsmålet på 2 procent.

Vår bedömning är att risken förknippad med att höja räntan för tidigt och kyla ned arbetsmarknaden samt missa inflationsmålet är större än risken förknippad med att inflationen hamnar över målet en kortare period.

Samtidigt innebär det nuvarande låsta läget i regeringsförhandlingarna stor osäkerhet gällande finanspolitiken. Därför anser LO-ekonomerna att det i nuläget bör råda stor försiktighet med räntehöjningar och att Riksbanken ska skåda inflationen i vitögat innan den börjar återtåget mot högre räntor.

Åsa-Pia Järliden Bergström
Ola Pettersson
Anna Almqvist
Thomas Carlén
Torbjörn Hållö
Anna-Kirsti Löfgren
Sebastian de Toro
Håkan Hellstrand
Julia Boguslaw

LO-ekonomerna


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?