1515

Hög tid att fasa ut stämpelskatterna

DEBATT. Stämpelskatter kan uppgå till flera procent av köpeskillingen vid ett fastighetsköp. Systemet med lagfartskostnader och pantbrev skapades i en tid då det kunde vara administrativt betungande att hålla bok, skriver TMF:s David Johnsson och Gustaf Edgren, samt Tor Borg.

Foto:BJÖRN LINDGREN

Samtidigt som det enligt Boverket råder bostadsbrist i 243 av 290 kommuner och hyresköerna ringlar sig allt längre i både stora och små städer så finns det i dag ett överutbud av nybyggda bostadsrätter i en del kommuner. I Stockholm sänks nu priserna på bostadsrättsprojekt eftersom marknaden efterfrågar helt andra priser.

De senaste åtta åren har bolånetak, amorteringskrav och andra lånerestriktioner allt mer begränsat hushållens finansieringsmöjligheter. Restriktionerna stänger effektivt ute förstagångsköpare, även om dessa har goda inkomster. Därmed låser de in många bostadsägare i befintliga bostäder och håller tillbaka nybyggnationen.

Att kontrollera hushållens skuldsättning är naturligtvis viktigt, men bolånetaket har sannolikt en liten effekt eftersom hushållen kan kompensera det genom annan skuldsättning än bostadslån. Om man inte gör något åt de kraftiga inträdeshinder och inlåsningar som har uppstått kommer dessutom bostadskrisen att förvärras, vilket leder till ytterligare obalanser och nya pristoppar.

Ett skattegynnat bosparande på fem prisbasbelopp inom ramen för investeringssparkontot skulle långsiktigt kunna sänka hindren för att ta sig in på marknaden. På kort sikt handlar det om att tillåta mer undantag från lånerestriktionerna för förstagångsköpare och nyproduktion. Och att se till att bankerna faktiskt också tillämpar dessa undantag.

Staten kontrollerar ytterligare kostnadsposter som ofta underskattas, nämligen kostnaden för lagfart som är 1,5 procent av köpeskillingen, samt kostnaden för pantbrev på 2 procent av lånebeloppet som särskilt drabbar nyproduktion. Det vore inom rimlighetens gränser att helt ta bort dessa eller sänka dem till mycket låg nivå. Systemet med lagfartskostnader och pantbrev byggdes upp vid en tid då det kunde vara administrativt betungande att hålla bok för dylik kontroll. I dagens digitaliserade värld saknar kostnaderna verklighetsförankring.

På ett nyproducerat hus utgör dessa 3,5 procent en kännbar summa av vad som annars skulle kunna vara del av en kontantinsats eller första årens amorteringar. Faktum är att pantbrevs- och lagfartskostnad motsvarar mer än fyra års amortering på en ny villa i en småstad. Om hushållet behöver låna ytterligare, exempelvis för att klara pantbrevs- och lagfartskostnaden, riskerar de att träffas av högre amorteringskrav beroende på hushållet inkomst.

Staten skulle alltså kunna underlätta så att motsvarande fyra amorteringsfria år skapas. Lägger man därtill att bankerna, med Finansinspektionens godkännande, har möjlighet att skjuta på amorteringskravet i fem år för nyproduktion ger det ett utrymme att klara nio år i nyproduktion utan den tunga merkostnad som amorteringskraven medför.

Det är självklart också nödvändigt att skapa en bostadsmarknad som bättre utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet. Låga räntor, generösa ränteavdrag och en relativt låg kommunal fastighetsavgift gör det visserligen relativt billigt att finansiera och äga en bostad i Sverige jämfört med andra länder. Men hög reavinstbeskattning gör det dyrt att byta bostad. Effekten blir höga priser, låg omsättning och ett underutnyttjande av det ägda bostadsbestånd som finns.

Om samhällsekonomin ska kunna fortsätta utvecklas i en dynamisk riktning måste vi gå mot ett skattesystem som stimulerar till mer rörelse i bostadsbeståndet. Lägre ränteavdrag och något högre fastighetsavgift i kombination med lägre reavinstskattbeskattning bör vara en del av lösningen.

 

Tor Borg, före detta chefsekonom och analyschef, numera Borg Research & Communication

David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen, TMF

Gustaf Edgren, projektledare, Trähus TMF


Innehåll från MoankAnnons

Moank – trygga lån med människan i fokus

Från vänster: Gustav Ek, Peter Lange, Carl Ringqvist och Bruno Godefroy.
Från vänster: Gustav Ek, Peter Lange, Carl Ringqvist och Bruno Godefroy.

I den många gånger traditionella finansbranschen kan det ibland vara svårt att anamma förändring. Det hindrade dock inte etableringen av konsumentkreditinstitutet Moank; syftet var att etablera ett finansbolag där kärnan var ett konsumentperspektiv snarare än ett producentperspektiv, något Moank har sammanfattat i varumärkeskonceptet Human loans for humans

– Vi vill att hållbarhet och kundens bästa i ett längre perspektiv ska stå i centrum, berättar medgrundaren och finanschefen Gustav Ek.

Det var för dryga fem år sedan som Gustav, medgrundaren och kreditchefen Carl Ringqvist, medgrundaren och utvecklingschefen Bruno Godefroy samt medgrundaren och vd Peter Lange bestämde sig för att flytta fram gränserna inom finansbranschen genom att erbjuda finanstjänster som tar hänsyn till människan bakom lånet. Gemensamt för dem alla fyra var att de kände att saker och ting skulle kunna göras bättre. 

– Marknaden var – och är – på många sätt ålderdomlig; tekniken är eftersatt och kundtänket är inte alltid en prioritet hos de större aktörerna. Vi ville utmana och förändra; målet var att erbjuda lån med människan i fokus, det som idag går under benämningen och varumärkeskonceptet Human loans for humans. Utifrån denna målsättning satsade vi på att vara mer lyhörda för kunden, öka serviceinriktningen och tillika transparensen – i slutänden finns det ju en människa bakom varje kredit vi ger ut. Tack vare den strategin kunde våra kunder känna sig trygga hos oss och vi fick möjlighet att ge mervärde, berättar Peter.

Hållbart arbetssätt

Under åren som har gått har finansbranschen skjutsats in i förändring, med större tyngdpunkt på data genom nya regelverk. Här ligger Moank redan långt framme genom en process som är en kombination av avancerad, djuplodande dataanalys och det mänskliga mötet. Genom kombinationen av precisa analyser och det mänskliga perspektivet kan Moank göra en robust och personlig kreditprövningsprocess, vilket skapar en bättre förståelse för kundernas situation och behov. Resultatet blir skräddarsydda villkor för en tryggare – och hållbarare – privatekonomi. 

– Vissa aktörer har en övertro till tekniken och glömmer bort att människor har behov av att bemötas av människor. Vi var övertygade om att en gyllene medelväg – där vi utnyttjar tekniken till sin spets utan att ha en övertro till dess funktioner – var ett hållbart arbetssätt, inte bara för oss utan även för de som lånar av oss, säger Carl.

Bra för Moank – och för kunden

Carl, som förutom sitt engagemang i Moank också doktorerar i maskininlärning, tog därför de första stegen till vad som idag är ett helt egenutvecklat AI-system som snabbt och effektivt kategoriserar och analyserar bank och kontotransaktioner. Med en strukturerad beslutsmotor stöttas därmed beslutshandläggarna i mötet med kunderna. 

– Våra handläggare säkerställer att vi inhämtar rätt information och försöker förstå vad kundens behov av lån faktiskt handlar om. Ibland kan det vara andra lösningar än lån som är lämpliga och då kan vi berätta det. I korthet använder vi vår data för att ta vårt samhällsansvar och fatta långsiktiga beslut med hållbarhet i centrum: för oss, för kunden och för samhället. Det inkluderar att ta ett större ansvar inom distribution, kreditbedömning och kundupplevelse – Human loans for humans, helt enkelt, avslutar Gustav.

Läs mer om Moank och Human loans for humans

Moank. Human loans for humans.

Moank vill bidra till en sund och ansvarsfull utlåning. Genom personlig kontakt och stöd genom hela processen tar de fram ett låneerbjudande anpassat för att skapa långsiktig ekonomisk trygghet för dig. Moank vet att vi människor har känslor, hopp och drömmar oavsett vart vi befinner oss i livet. De bryr oss om dig och din ekonomi. Därför säger de även nej ibland, om det skulle behövas. 

– Låna mellan 25 000 – 600 000 kronor

– Rörlig individuell ränta på mellan 3,9 – 14,95 procent 

– 395 kronor i uppläggningsavgift 

– 0 kr i aviavgift vid autogiro 

– Löptid 1-15 år 

 

Mer från Moank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?