ANNONS:
Till Di.se

Hermansson och Messing: Hamnkonflikten måste stoppas omgående

  • EFTERLYSER HANDLING. Ingen har råd med att en lösning av hamnkonflikten dras i långbänk, anser Ann-Sofie Hermansson och Ulrica Messing. Foto: Thomas Johansson och Göteborgs Hamn

DEBATT. Det måste genast skapas ett läge där det råder fredsplikt i Göteborgs Hamn. Regeringen måste snabba på den utredning om nya konfliktregler som har tillsatts. Dessutom måste pengar avsättas för en fördjupning av farleden, anser Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulrica Messing.

Det har varit ett turbulent år i Göteborgs Hamn. Men det har ändå inte varit något dåligt år. I en kontext där starka svenska företag presterar utmärkt i en dynamisk världsekonomi har godsvolymerna ökat. Trots att hjulen ännu inte snurrar för fullt efter konfliktturerna i containerterminalen har hamnen totalt sett gjort ett bättre 2017 än 2016.

Roro-terminalen, där rullande gods skeppas till och från övriga Europa, har ökat från redan höga nivåer. Exempelvis är exporten och importen av nya bilar större än någonsin tidigare. Även energihamnen levererar ett rekordår. En viktig anledning är att de tre närliggande raffinaderierna går för högtryck.

Detta är viktigt. Hur det går för Göteborgs Hamn är en angelägenhet inte bara för Göteborg eller Västsverige. Det är en viktig angelägenhet för hela landet. Att Göteborgs Hamn fungerar som ett smidigt, hållbart och kostnadseffektivt transportnav har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Sverige är ett litet land i utkanten av världsmarknaden. Utan transportmöjligheter i absolut världsklass skulle många svenska företag mycket snabbt tappa mark.

I det perspektivet tar Göteborgs Hamn nu sats mot framtiden. Inriktningen är att utveckla och stärka detta transportnav på bred front. Inte sedan 1970-talet har investeringsplanerna varit så omfattande och offensiva som just nu:

För ett par veckor sedan öppnades en ny kombiterminal för omlastning av trailers och tåg. Det innebär överflyttningarna mellan fartyg och järnväg kan bli betydligt mer effektiva.

En helt ny hamnterminal håller på att byggas i Arendal. När den står färdig kommer kapaciteten i hamnen att öka markant.

Skandinaviens största logistikområde är på väg att byggas i anslutning till hamnen. Göteborgs Hamn är en av fem aktörer bakom satsningen. Genom de lager- och verksamhetsmöjligheter som där skapas kommer det gå att generera värdefulla synergier med övriga delar av hamnens verksamheter.

För att framtidssatsningen verkligen ska ta fart behöver ytterligare två pusselbitar komma på plats under de närmaste månaderna.

För det första är det mycket viktigt att nästa nationella infrastrukturplan, som regeringen fattar beslut om i vår, innehåller en rejäl delfinansiering av en farledsfördjupning i Göteborgs Hamn.

Fördjupningen är helt nödvändig för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna ta emot direktanlöp av de största fartygen från andra kontinenter. Detta är i sin tur helt nödvändigt för att inte transporttiderna – och priserna – ska sticka i höjden med mycket negativa effekter för såväl företag som konsumenter. Redan i dagsläget är djupet så litet att de största fartygen bara kan gå in med halv last. Det finns alltså ingenting att vänta på. Arbetet måste påbörjas så snart som möjligt. I linje med detta visar Trafikverkets beräkningar att en fördjupning av farleden i Göteborg är en mycket god investering för Sverige. För varje investerad krona får samhället fyra kronor tillbaka. Återbetalningstiden för projektet skulle, trots att det handlar om en investering på ca 4 miljarder kronor, inte vara längre än 15 år. Vi talar alltså om en unikt stark samhällsnytta.

För det andra behöver konflikten i containerterminalen redas ut.

Det är det enda sättet att långsiktigt säkra förtroendet för verksamheten. Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer. Det kan göras genom förhandlingar eller genom den lagstiftning som på arbetsmarknadsministerns initiativ nu utreds. Risken för nya konflikter skapar osäkerhet och ministern har all anledning att förkorta utredningstiden med minst ett par månader. Ingen har råd med att detta dras i långbänk.

För Göteborgs Hamn finns det goda skäl att se med tillförsikt på framtiden. De planerade satsningarna är stora och välriktade. Det finns en jättepotential att ta tillvara – för hamnen och för hela Sverige. Nu behöver det raskt tas fram fungerande lösningar för farledsfördjupningen och för konflikten. Det ligger i högsta grad i nationens intresse.


Ann-Sofie Hermansson, ordförande (S), Göteborgs kommunstyrelse
Ulrica Messing, styrelseordförande, Göteborgs Hamn AB


Läs svar från Svenska Hamnarbetarförbundet här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies