ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Helldén: Bil Sweden är ute och cyklar

  • NYA SIFFROR. Bil Sweden har helt fel i sitt påstående om att dieselbilarna inte är sämre i dag än med det gamla sättet att mäta bilars utsläpp, skriver Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm (MP), i en slutreplik. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

SLUTREPLIK. Det är elbilen som är framtiden när vi fasar ut bensin och diesel. Biobränslet behövs för de tunga transporterna till sjöss och på järnväg.

Jag är inte alltid överens med Bil Sweden, men det finns flera slutsatser i deras replik (3/5) som jag håller med om.  

För det första så delar jag helt bilden av att parkeringslagstiftningen måste ändras. Parkeringslagstiftningen är en kvarleva från 1950-talet, en tidsålder när bilen stod i centrum för hur vi byggde städer. 

Precis som Bil Sweden skriver så måste det bli möjligt att differentiera parkeringsavgifterna för miljöbilar, men dessutom skulle jag gärna också se att kommunerna gavs rätt att vika parkeringsplatser för miljöbilar och bilpoolsbilar. 

För det andra är det en korrekt bild att laddinfrastrukturen i dag är bäst utbyggd i städerna. Det är däremot inte ett argument för att använda andra typer av bilar utanför städerna, utan framför allt ett argument för att kraftfullt bygga ut laddinfrastrukturen. 

Kommunerna måste bli bättre på att ställa krav på laddkapacitet när det byggs nya bostäder, underlätta för villaägare och bostadsrättsföreningar att installera laddinfrastruktur och skapa fler laddpunkter i den offentliga miljön, gärna i samarbete med fastighetsägare och näringslivsaktörer. 

Bil Sweden har däremot helt fel i sitt påstående om att dieselbilarna inte är sämre i dag än med det gamla sättet att mäta bilars utsläpp. 

Den gamla körcykeln (NEDC) för att mäta bilars utsläpp visade orealistiskt låga utsläpp, något som är korrigerat när vi nu gått över till den mer verklighetstrogna körcykeln WLTP som verktyg för att mäta bilars utsläpp. 

Enligt analysföretaget Vroom och den senaste körningen av bilparken i januari 2019 så ökar utsläppen från både bensinbilar och dieselbilar med den nya körcykeln. För dieseln innebär det en utsläppsökning som är 33 procent högre i snitt än den för bensinbilar. 

Att diesel skulle vara ett klimatsmart alternativ till bensin är således inte längre en självklar sanning. Denna fakta måste såväl branschorganisationer, motorjournalister som konsumenter börja förhålla oss till, i stället för att luta sig mot förlegade siffror kring utsläppen. Noterbart är också att dieselbilar i snitt släpper ut med koldioxid än bensinbilar. 

Det krävs en kraftig omställning av fordonsparken för att nå målet om minskade utsläpp från transportsektorn med 70 procent till 2030. Samtidigt är biobränsle en begränsad resurs som ska täcka behov både inom industri och tunga transporter. Då krävs att vi politiker underlättar en snabb och smidig övergång till elbilar, bland annat genom kraftigt utbyggd laddinfrastruktur. 

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Läs tidigare inlägg:

Stockholmstoppen: Din nästa bil måste gå på el

Replik: Helldén har fel om dieselbilar 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies