1515

Harald Mix: Vi är redo att axla ansvaret för en hållbar finanssektor

DEBATT. Klimatförändringarnas inverkan på investeringar går inte att bortse ifrån. Den stora utmaningen nu blir att effektivt styra finansieringsflöden mot klimatsmarta och hållbara investeringar – och Sverige har unika förutsättningar att gå i bräschen, skriver styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre.

Foto:Hampus Andersson
I BRÄSCHEN. Sveriges finanssektor har unika förutsättningar att agera förebild, och vi gör det för att det är rätt utifrån såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv, skriver bland andra Magnus Billing, Harald Mix och Anna Ryott.
I BRÄSCHEN. Sveriges finanssektor har unika förutsättningar att agera förebild, och vi gör det för att det är rätt utifrån såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv, skriver bland andra Magnus Billing, Harald Mix och Anna Ryott.

Rapporten från FN:s klimatpanel om att stabilisera den globala uppvärmningen till långt under 1,5° C visar hur brådskande det är att införa långsiktiga klimatåtgärder. Klimatpolitiska rådet efterlyser kraftfulla åtgärder denna mandatperiod för att klimatmålen ska nås. 

FN:s globala hållbarhetsmål har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030. Nyligen överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt betänkande till regeringen, och med bara elva år kvar att uppnå målen är behovet av konkreta åtgärder tydligt.

De globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred samt lösa klimatkrisen. Delegationen lyfter fram behovet av att skapa förutsättningar för de omfattande och långsiktiga investeringar som behövs för att uppnå Agenda 2030. Finanssektorn är i detta sammanhang avgörande.

Finanssektorn är villig att axla ansvaret för att driva omställningen till ett hållbart samhälle och konkret arbeta för att uppnå de globala målen. Sveriges nya regering har både ett stort ansvar och en stor möjlighet. Finanssektorn behöver regeringens aktiva stöd för att fullt ut kunna axla ledarskapet och vara den positiva drivkraften inom hållbar finans – både i Sverige och Europa. Men då behövs engagemang, mod, konkreta stödåtgärder och en förmåga att fullfölja hos alla parter – investerare, företag och styrande regering.

Vi behöver alla växla upp takten och arbeta tillsammans över bransch- och landsgränser. För att Sverige ska spela en ledande roll inom hållbar finans behöver vi också mer kunskap. Därför välkomnade vi initiativet och etableringen av Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC), ett beslut taget av Sveriges förra regering. Stockholm Sustainable Finance Centre leds av Stockholm Environment Institute och Handelshögskolan i Stockholm.

Centrets mål är att med forskning och utbildning stödja finansiella aktörer i arbetet med att omfördela kapital för att realisera FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalet. Omfördelningen av kapital är också viktig för att Sverige, senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. SSFC:s rådgivande styrelse består av aktörer från hela finanssektorn, inklusive banker, pensions- och försäkringsbolag, pensionsfonder, private equity-företag och offentlig utvecklingsfinansiering. Detta är ett helt unikt samarbete globalt.

För oss i den rådgivande styrelsen är det självklart att stödja detta initiativ, eftersom vi har behov av en fördjupad kunskapsbas för att snabbt och framgångsrikt lyckas åstadkomma en hållbarhetsrevolution inom finanssektorn. Vi vet vilken kraft som finns om aktörerna som styr det globala kapitalet fokuserar på att investera i finansiella produkter, fonder och bolag som löser globala problem. Sveriges finanssektor har unika förutsättningar att agera förebild, och vi gör det för att det är rätt utifrån såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv.

Delar av finanssektorn är redan på banan, men har fortfarande långt kvar för att uppnå sin fulla potential som drivkraft i omställningen. Vi vet att investeringar i företag med hög hållbarhetsprestanda går hand i hand med finansiell avkastning, men också att enormt stora och långsiktiga investeringar är nödvändiga för att omvandla våra ekonomier. Många investerare är alltmer oroade över hur klimatförändringarnas effekter påverkar deras investeringar. Vi behöver en bättre förståelse för hur klimatvetenskapen kan användas för finansiellt beslutsfattande.

Vi ser nya innovativa finansieringslösningar och en stor efterfrågan på hållbara investeringsformer. Men för närvarande finns det inte tillräckligt många ekonomiskt genomförbara projekt som fokuserar på hållbarhet för att möta investerarnas efterfrågan. 

Vi behöver förstå var dessa flaskhalsar finns. EU:s nya lagstiftning om taxonomin fokuserar på vad som kan betraktas som en miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Men vi behöver också förstå hur klimatomställningen ser ut i de bolag som inte är bland de grönaste. Hur ska finansaktörer göra med de bolag de äger, som kan vara alltifrån ljusgröna till bruna, för att påverka dem att ställa om så att deras verksamhet ligger i linje med Parisavtalet?

Det finns också behov av att bättre förstå vilka finansiella innovationer som kan ta oss till nästa nivå för en hållbar ekonomi. Hur kan vi skapa en snabb uppskalning av de finansieringsflöden som behövs för att utveckla regioner med sämre utvecklade finansmarknader? Många investerare är mycket långsiktiga, men drivs alltför ofta av korta tidshorisonter. Nu behöver vi förstå hur vi kan skapa förutsättningar för långsiktiga investeringsbeslut. Målet att uppnå netto-nollutsläpp globalt år 2050 kräver ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Hur genererar och strukturerar vi offentlig-privata investeringar i hållbara projekt och delar risken mellan offentliga och privata investerare? 

Stockholm Sustainable Finance Centre ska bidra med forskning och utbildning om hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling. Målet är att bli ett ledande europeiskt forskningscenter inom hållbar finans som omvandlar viktiga forskningsresultat till konkreta åtgärder. Visionerna är ambitiösa; centret ska bidra till att exponentiellt öka investeringskapitalet så att Sveriges mål, målen inom Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås.

För att accelerera takten krävs djupare engagemang från investerare, regeringar och allmänhet. Nu är tiden inne för att utnyttja den europeiska politiska agendan för hållbar finans. Om det görs på rätt sätt stärks dessutom svensk konkurrenskraft. Vi välkomnar att Sveriges regering tar dessa frågor på största allvar. Nästa utmaning blir att effektivt styra finansieringsflödena mot klimatsmarta och hållbara investeringar. Då kan finansmarknaden bidra till att vi – oavsett bransch, land och region – tillsammans uppnår FN:s globala mål och Parisavtalet, och styr mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Magnus Billing, vd Alecta, ordförande i SSFC:s rådgivande styrelse

Joachim Alpen, vice vd och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner, SEB

Erik Berglöf, professor and Director of the Institute of Global Affairs, London School of Economics (LSE)

Jens Henriksson, koncernchef Folksamgruppen

Maria Håkansson, vd Swedfund

Liza Jonson, vd Swedbank Robur

Harald Mix, vd Altor Equity Partners 

Anna Ryott, styrelseordförande Summa Equity 

Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtliga personer är ledamöter i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC), som leds av Stockholm Environment Institute och Handelshögskolan i Stockholm. 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?