1515

Här är stoppskyltarna som Erik Selin inte ser

Vi ger Erik Selin rätt. Det finns inga synliga stoppskyltar för kvinnor i näringslivet. Men gott om osynliga. Selin borde ta initiativ till ett forskningsinstitut som river hinder för kvinnor som vill äga och driva bolag, skriver Maija Inkala och Linda Waxin.

LIKA. Forskningen när det gäller kvinnor och mäns riskbenägenhet är entydig: den lilla könsskillnad som ibland återfinns kan inte förklara de stora skillnader vi ser i exempelvis ägande och investeringar, Maija Inkala och Linda Waxin.
LIKA. Forskningen när det gäller kvinnor och mäns riskbenägenhet är entydig: den lilla könsskillnad som ibland återfinns kan inte förklara de stora skillnader vi ser i exempelvis ägande och investeringar, Maija Inkala och Linda Waxin.

”Jag tror inte att det finns hinder i vägen för kvinnor. Det är inte så att det finns någon som sätter upp en stoppskylt”, slår fastighetsmiljardären Erik Selin fast i senaste Di Weekend.

Vi, stiftelsen Allbright och tankesmedjan Ownershift, ger Erik rätt. Det är oftast inte så att det finns någon som ställer sig med en fysisk stoppskylt framför kvinnor. Synliga stoppskyltar hade dock varit betydligt lättare att nedmontera än osynliga. Vi ska i och för sig erkänna att vi tjejgissar då vi ger Erik rätt här, eftersom vi inte kartlagt just detta.

Det vi däremot har kartlagt är åtta hinder på vägen till kvinnors ökade ägande i rapporten Varför äger kvinnor och män inte lika mycket än? Den presenterar ett koncentrat av den högkvalitativa forskning som i dag finns på området internationellt. Vi har också kartlagt hur ägandet är fördelat mellan könen i till exempel svenska bolag och gällande svenska (privatägda) fastigheter, liksom hur VD-poster, styrelseplatser och ledningsgrupper faktiskt fördelas i svenska börsbolag till dags dato. Allt detta hittar Erik enkelt i färska rapporterna ”Vem äger marken du går på?” och ”Mycket gjort, mest kvar”.

När det gäller vilka hinder som finns behöver vi alltså varken tjejgissa eller killgissa utan kan tugga i oss kunskapen som forskningen erbjuder och tillsammans reda ut vad vi kan göra för att riva dem. 

Åtta hinder enligt peer-reviewed forskning:

•Normer och stereotyper.

•Diskriminering på grund av könstillhörighet.

•Sociala nätverk och förebilder.

•Lönegap.

•Könssegregering på arbetsmarknaden.

•Finansiell läskunnighet och räknefärdighet.

•Bristande tilltro till egen förmåga.

•Ekonomiska beteenden.

Erik säger i intervjun med Di Weekend att en möjlig förklaring till sakers tillstånd är kvinnorna själva.

”Det kan handla om att kvinnor är mindre riskbenägna eller har andra intressen som de tycker är mer intressanta.” Män och kvinnor är jätteolika totalt sett, är de inte det?”

Forskningen när det gäller kvinnor och mäns riskbenägenhet är dock entydig: kvinnor och män är mer lika varandra än de är olika, och den lilla könsskillnad som ibland återfinns kan inte förklara de stora skillnader vi ser i exempelvis ägande och investeringar. 

Gällande män och kvinnors påstådda olikheter visar studier vanligtvis på större olikheter inom grupperna män och kvinnor, än mellan dem. Bilden av en kompetent ledare är trots det tätt sammanflätad med förlegade fördomar om män och kvinnors hemmahörande och kompetens. Detta tar sig bland annat uttryck i att kvinnor som söker kapital får riskförebyggande frågor medan män som söker kapital får framåtsyftande frågor. Med andra ord, vi uppmuntrar män att vinna och kvinnor att inte förlora.

När det gäller intressen vet vi att Sverige har en könsuppdelad arbetsmarknad med en tydlig könsmärkning av många yrken och sektorer. Statistik från SCB visar att nära en femtedel av alla anställda i Sverige arbetar inom ett yrke som är starkt dominerat av ett kön. Kvinnor utgör en klar majoritet av de anställda inom vård och omsorg, medan män dominerar bygg- och skogsindustrin. Ett liknande mönster återfinns bland företagande kvinnor och män. Andelen företagande kvinnor är störst inom kvinnodominerade branscher och andelen företagande män är störst inom mansdominerade branscher.

För att förstå varför kvinnor och män väljer olika här måste Erik gå på djupet kring forskningen inom normer, stereotyper, socialisering liksom begrepp som social bestraffning och belöning. När det gäller varför kvinnodominerade yrken och branscher över tid blir lågt värderade av samhället rekommenderar vi Erik att läsa Katrine Marçals bok Att uppfinna världen, den ger en god inblick i hur marknadsekonomin sköter detta i ett patriarkalt samhälle.

Vi uppskattar att Erik faktiskt säger det som många män med makt och pengar tänker. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att se och känna ojämställdhet om man själv inte behövt uppleva det.

Allt fler studier pekar mot att blandade grupper fattar bättre beslut. Något som i längden både driver innovation och lönsamhet. Nuläget inom svenskt näringsliv ser trots detta ut som följer:

- Tre av fyra chefer i börsens ledningsgrupper är män.

- Nio av tio vd:ar och ordföranden är män.

- Börsbolagen som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen ökar i antal.

- Andelen kvinnor i börsens styrelser står still, sedan fyra år tillbaka.

Och av Sverige äger män i dag ungefär dubbelt så mycket som kvinnor. 

Synliga stoppskyltar eller inte. Det är inte nära jämställt. Hinder finns. Med kunskap om dessa och dess konsekvenser bland de som har makt kan förändring ske.

Erik är, med sitt stora inflytande inom fastighets-Sverige, viktig. Han har mer makt än de flesta att forma vårt samhälle. Därför vänder vi oss till Erik Selin med frågan, vill du ta initiativ till att finansiera ett forskningsinstitut som går på djupet kring hur vi river ned de hinder som står i vägen för kvinnors ekonomiska autonomi och möjligheter att forma vårt samhälle? Vi står redo att göra jobbet.

Maija Inkala, tf talesperson Allbright

Linda Waxin, generalsekreterare Ownershift


Innehåll från PayerAnnons

Så minskade ekonomiavdelningen sin tid för betalningsprocesser med 80% tack vare Payer

2019 valde United Spaces att skriva avtal med Payer, en startup inom B2B-betalningar, för att lösa betalningar för sina medlemmar på coworking-kontor i Sverige. Nu expanderar United Spaces med fem nya kontor i landet och i centrum finns en betalningslösning som kraftigt har reducerat kostnaderna för finansavdelningen.

Samarbetet mellan de två bolagen startade när United Spaces sonderade marknaden för en partner som både kunde designa men också processa betalningsflöden inom B2B. Kravet var att göra kundupplevelsen riktigt bra för sina medlemmar men också att lösa den manuella hanteringen av fakturering på ekonomiavdelningen.

Den tekniska lösningen var en integration av Payers API-plattform med United Spaces mobila medlemsapp men också med deras bokföringssystem Fortnox. Resultatet efter ett års samarbete överraskade Joakim Helbig, CFO på United Spaces.

– Det fanns en tid innan och efter Payer. Resultatet efter att vi implementerade Payers plattform har varit fantastiskt för ekonomiavdelningen. Vi spenderar nu 80% mindre tid på betalningshantering och inkassering. Utöver det betalas fakturor av våra medlemmar 30% fortare. Det är ett klart bevis att vi har lyckats lyfta betalningsupplevelsen till en riktigt hög nivå, säger han.

Blir långsiktig partner

Nu när United Spaces expanderar över landet, från fyra till totalt nio kontor har, de valt Payer som en långsiktig partner. Det tionde coworkingstället öppnar under hösten.

– Jag tror att det här systemet som vi har byggt tillsammans med Payer kan fungera som en mall för framtidens finansavdelning. Digitalisering och automatisering är menat att göra arbetslivet enklare och effektivt. Vi har uppnått just det och mycket mer med Payer. Det finns ingen anledning att hålla fast vid manuella processer för att fakturera, monitorera och bokföra när det kan skötas helt automatiskt. Nu när vi expanderar vill vi fortsätta resan med Payer, säger Joakim Helbig.

Peder Berge är VD och grundare av Payer.

– Vi är förstås otroligt glada att vi har fått utökat förtroende av United Spaces i deras fortsatta expansion. Vi har jobbat hårt för att få till detaljerna i betalningslösningen och det har burit frukt. Magi skapas genom hårt arbete och resultaten som vi har uppnått med United Spaces talar för sig själv. Vi ser fram emot att hjälpa flera svenska bolag att bli mer effektiva, få bättre kassaflöde och få högre marginaler, säger han. 

 

Mer från Payer

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Payer och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?