1515
Annons

Handel är ett kraftfullt verktyg

Under lång tid har många betraktat handeln som vitt skilt från frågor rörande hållbarhet, hälsa och bistånd. Inget kunde vara mer fel. Med fler klimatsmarta lösningar att exportera till fler marknader med trygga löntagare kan vi verka för ökad välfärd, jämlikhet och hållbarhet, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

Den globala handeln var inte tillräckligt motståndskraftig i våras. Det behöver vi ta på allvar och laga de sårbarheter som pandemin blottlade, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).
Den globala handeln var inte tillräckligt motståndskraftig i våras. Det behöver vi ta på allvar och laga de sårbarheter som pandemin blottlade, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).Foto:Henrik Montgomery/TT

Med kommissionens pågående översyn av EU:s handelspolitik menar regeringen att EU står inför ett vägskäl. Vi har en möjlighet att inte bara göra en omstart av ekonomin, utan en nystart. Och där är frihandeln en självklar del.

Låt mig ge ett exempel. Under brinnande kris valde många länder att stänga gränser och införa exportförbud. Sverige valde i stället att gå fram med ett förslag om slopade tullar för medicinsk utrustning för att öka utbudet av viktiga varor som behövs i kampen mot pandemin. I dag, sex månader senare, driver EU detta som en global reform. 

Detta illustrerar väl regeringens syn på handelspolitiken. Under lång tid har många betraktat handeln som vitt skilt från frågor rörande hållbarhet, hälsa och bistånd. Inget kunde vara mer fel. Handelspolitiken är ett kraftfullt verktyg i regeringens arbete med klimatomställningen och för att nå måluppfyllelsen i Agenda 2030. 

Samtidigt som det finns enorma investeringsbehov globalt är svenska företag världsledande när det kommer till miljövänliga produkter och tjänster och social hållbarhet. Samspelet mellan politiken och näringslivet har kanske aldrig varit tydligare. Med fler klimatsmarta lösningar att exportera till fler marknader med trygga löntagare kan vi verka för ökad välfärd, jämlikhet och hållbarhet. Sverige och svenska företag ska ta vara på synergier mellan handel, bistånd och hållbarhet. Något som blir ännu lättare nu när regeringen satsar 50 miljarder i gröna kreditgarantier för att Sverige och världen ska kunna ställa om. 

Men Sveriges syn på handelspolitikens potential för förändring möter motstånd. Länder och företag som inte gjort sin hemläxa hindrar miljövänliga initiativ i syfte att skydda inhemska, omoderna industrier som ännu inte ställt om. Det sker på bekostnad av både klimatet och EU:s långsiktiga tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft. 

Svaren finner vi inte genom att vrida tillbaka klockan, utan vi behöver blicka framåt. Här är några av regeringens prioriteringar som grund för Sveriges inspel till EU:s handelspolitiska översyn.  

* Ett öppet och motståndskraftigt EU för framtida kriser.

Den globala handeln var inte tillräckligt motståndskraftig i våras. Det behöver vi ta på allvar och laga de sårbarheter som pandemin blottlade. Det behövs givetvis bättre beredskap genom exempelvis lagerhållning av kritiska varor och nya system för gemensam krishantering. Vi vill däremot vända diskussionen bort från ett inåtvänt perspektiv som lyfter fram självförsörjning för att uppnå ett så kallat autonomt EU. Politiken ska inte detaljstyra värdekedjornas utveckling. Det gör företagen bättre själva. Sverige menar att det är genom ökad handel – med fler djupa och breda handelsavtal – som vi bäst skapar diversifiering och en motståndskraftig handel vid kris.

* Stärk världshandelsorganisationen.

En orolig värld behöver stabilitet. För att handeln ska fungera går inte behovet av gemensamma spelregler att underskattas. Svepande sanktioner och handelskrig sprider instabilitet och får allvarliga konsekvenser i människors vardag i form av höjda konsumentpriser och hotad försörjning.

Världshandelsorganisationen, WTO, spelar en avgörande roll för att vi ska ha gemensamma spelregler för den globala handeln så att eventuella handelstvister kan lösas under ordnade former. Det är inte minst viktigt för mindre exportberoende länder som Sverige, då det annars finns risk att det blir den starkes rätt som gäller. Men organisationen präglas av konflikter och måste moderniseras. Sverige har därför skapat en grupp bestående av handelsminister som nu tar fram förslag om hur WTO nu måste reformeras.

* Grön omställning i fokus.

Sverige vill stimulera företags gröna omställning och göra det lättare för konsumenten att göra hållbara val. Därför arbetar vi hårt för att få bort tullar och handelshinder på miljövänliga varor och tjänster. EU:s skyddsmekanismer ska inte användas för att konservera smutsiga produktionsmetoder och gårdagens tekniker. Vi vill höja den globala standarden i många industrier genom att ställa tydligare krav i våra frihandelsavtal. 

* Handel som kraft för social hållbarhet.

Vad handeln skapar måste blir mer jämlikt fördelat. Om inte människor ser öppenhet och frihandel som ett sätt att förbättra välståndet, gryr både populismen och protektionismen. Många redan socialt utsatta grupper har dessutom drabbats hårdast under krisen. Regeringen driver att handelspolitiken ska bidra till att stärka arbetstagares rättigheter och säkra att den ekonomiska utvecklingen kommer både kvinnor och män till del. Det handlar om att främja social dialog mellan företag, regering och fackliga organisationer och skapa en inkluderande tillväxt. Ibland är handeln det enda verktyget för att få en dialog med vissa länder och åstadkomma förändring. 

* EU:s konkurrenskraft

EU är världens största marknad. Här finns många innovativa och världsledande företag där hållbarhet är en självklar del av affärsmodellen. Men det finns också en stor outnyttjad potential. Gemensamma investeringar inom exempelvis digitalisering är avgörande för EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Endast så, kan vi fortsätta locka innovationssamarbeten och utländska direktinvesteringar som är avgörande för att skapa jobb och tillväxt i såväl Sverige som EU. 

Pandemin har vänt upp och ner på vår tillvaro. Våra samhällens utmaningar är stora, men möjligheterna kan vara ännu större. Som utrikeshandelsminister ser jag ett fönster att åstadkomma förändring. För Sverige är handelspolitiken en bärande del för att vi ska skapa en mer hållbar värld och ett konkurrenskraftigt EU. 

Anna Hallberg

Utrikeshandelsminister (S).


Innehåll från EonAnnons

Nya innovationer inom energiåtervinning driver omställning

Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.
Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.

När Sveriges storstäder växer ökar behovet av energi, samtidigt som mängden avfall ökar. Med ledande teknik och lösningar inom energiåtervinning erbjuder E.ON cirkulär energiförsörjning som gör skillnad redan idag. 

Stockholms län är en av Sveriges snabbast växande storstadsregioner med nästan 2,5 miljoner invånare. Tillväxten innebär bland annat att efterfrågan på energi ökar. Samtidigt ökar mängden avfall. En av E.ONs lösning på de här utmaningarna ligger i Bro utanför Stockholm. 

– Sverige är hållbarhetens Silicon Valley med ledande teknik och lösningar för cirkulär energiomställning. En förklaring är att Sverige var tidiga med att bygga ut fjärrvärmen, som idag står för 65 procent av all uppvärmning i landet. E.ON har förvaltat och utvecklat den tekniken med kraftvärmeverket Högbytorp, som erbjuder energiåtervinning 3.0, säger Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.

I kraftvärmeverket Högbytorp återvinns energi ur avfall genom förbränning, för att producera lokal el och fjärrvärme. Anläggningen är ett tekniskt avancerat bevis på möjligheterna med cirkulär energiförsörjning. Anette Blücher vill att de boende ska uppleva att även sådant som inte kan materialåtervinnas kommer till nytta. 

– I ett hållbart samhälle måste material återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Ur material som av olika anledningar inte kan eller bör återanvändas, kan vi säkerställa att energin återvinns och kommer till användning som el och fjärrvärme. I Högbytorp får vi in avfall och ser till att det förbränns, men vi tar också vara på restprodukterna efter förbränningen. Till exempel utvinns och återanvänds metallerna i askan efter förbränningen.   

Teknik för kolsänkor

Utbyggnaden av fjärrvärme har varit starkt bidragande till att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat sedan 1990-talet, enligt Naturvårdsverket. För att nå hela vägen i mål driver E.ON flera forsknings- och utvecklingsprojekt kring kolsänkor, det vill säga olika tekniker för att binda koldioxid och avlägsna koldioxid från atmosfären. 

– Vi jobbar hårt med att reducera den CO2 som vi fortfarande släpper ut. Det är en utmaning som vi delar med industrin, och utvecklingen drivs av flera ledande aktörer. En möjlig teknik är CCS, Carbon Capture and Storage, där koldioxiden fångas upp direkt vid energiåtervinningen, binds in och lagras i berggrunden. En annan spännande möjlighet är biokol, som enkelt uttryckt är organiskt material som upphettats i en syrefattig miljö och som resultat bildar en fast produkt med ett högt kolinnehåll som kan återföras till marken. Idag ser vi lösningar, nu återstår att hitta ekonomiska modeller för den här oerhört dyra tekniken, säger Anette Blücher.

Fakta E.ON
E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. Vår verksamhet utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för våra kunder. 

www.eon.se/om-e-on/hallbarhet/hallbarhetsredovisning 

Mer från Eon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?