ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Hamnarbetarna: Regeringen har öppnat för 'avtalsshopping'

  • Erik Helgeson, Svenska Hamnarbetarförbundet. Foto: Adam Ihse

REPLIK. Ulrica Messing och Ann-Sofie Hermansson (S) förmedlar en mångfacetterad bild av Göteborgs hamn i sin debattartikel.

Så långt är det en beskrivning vi kan skriva under på, där krisen på APM Terminals fortgår samtidigt som andra viktiga hamndelar växer. I Roro-terminalen kan flera hundra av Hamnarbetarförbundets medlemmar försörja sig på en snabbt växande arbetsplats där säker arbetsmiljö och ansvarstagande personalpolitik fortfarande får ta plats.

Samtidigt blir det bestående intrycket av artikeln att ledande socialdemokrater som Messing och Hermansson fortfarande saknar grundläggande fakta om situationen i Göteborgs containerterminal. Att Socialdemokraterna hittills enbart har träffat företrädare för APM Terminals och arbetsgivarsidan i konflikten, har resulterat i en så ensidig bild att politiska försök att nu påskynda en lösning, i stället bidrar till att skapa ett ännu mer låst läge.

Om den krisande containerterminalen skriver Messing och Hermansson nämligen: ”Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer. Det kan göras genom förhandlingar eller genom den lagstiftning som på arbetsmarknadsministerns initiativ nu utreds.”

I verkligheten har det dock inte förekommit några förhandlingar i Göteborgs containerterminal på ett halvår, eftersom APM Terminals helt enkelt vägrar förhandla med Hamnarbetarförbundet. Redan i februari 2017 fastslog APM Terminals dåvarande HR-chef Sophia Tuveson: ”Vi har aldrig förhandlat med Hamnarbetarförbundet i den här konfliktsituationen.” (Arbetaren 22/2-17)

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har samma hållning. Under vårens avtalsrörelse vägrade man att ens träffa Hamnarbetarförbundet. Våra förslag om att upprätta ett trepartsavtal (mellan Hamnarbetarförbundet, Transport och Sveriges Hamnar eller ingå likalydande parallella avtal för våra medlemmar, kunde därför aldrig ens diskuteras så länge fönstret var öppet. Därmed försatt arbetsgivarna återigen ett gyllene tillfälle att hitta långsiktigt hållbara alternativ för att lösa avtalssituationen i hamnarna och etablera heltäckande arbetsfred i branschen. Sveriges Hamnars agerande ledde sedermera till en rättstvist om förhandlingsvägran (A66/17), där Arbetsdomstolen kommer att meddela dom om en dryg vecka.

I dag finns inga som helst incitament för vare sig APM Terminals eller Sveriges Hamnar att sätta sig i lösningsinriktade förhandlingar med Hamnarbetarförbundet. Tvärtom har arbetsgivarsidan alltsedan regeringen tillsatte den aktuella utredningen om att inskränka strejkrätten tydligt visat att man överhuvudtaget inte eftersträvar någon förhandlingslösning.

En hägrande lagändring, som skulle öppnar upp för avtalsshopping där arbetsgivarna själva kan välja billigare kollektivavtal och fogligare fackliga motparter även på betydligt större avtalsområden än stuveribranschen, är hett eftertraktad av Svenskt Näringsliv.

Med Messing och Hermanssons senaste utspel om att regeringen bör "förkorta utredningstiden med minst två månader" om inget förhandlingsresultat kan nås, skickar man in ytterligare ett vedträ i brasan. Snarare än att medverka till en lösning, uppmuntrar man i praktiken APM Terminals och Sveriges Hamnars kompromisslösa ståndpunkt.

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot, Svenska Hamnarbetarförbundet


Läs Ulrica Messings och Ann-Sofie Hermanssons debattinlägg här.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies