1515
Annons

Hagströmer: Bolunds lagförslag låser fast spararna

DEBATT. På torsdagen bereder finansutskottet regeringens förslag på ny reglering av tjänstepensionsmarknaden. Snarare än att göra det lättare för sparare att flytta sin pension, kommer förslaget låsa fast dem i ännu högre grad, skriver Avanzas Sven Hagströmer och Åsa Mindus Söderlund.

Inom kort ska riksdagen ta ställning till ett nytt förslag från regeringen som ska reglera Sveriges tjänstepensionsmarknad. Propositionen behandlar frågor såsom avgiftsuttag och flytträtt av pensionssparande.

Behovet av att effektivisera den lagstadgade flytträtten av försäkringssparande är något som länge lyfts av ett flertal aktörer, däribland FI. Tjänstepensionen blir allt mer central för vår försörjning på ålderns höst, men möjligheterna att aktivt bestämma hur tjänstepensionen ska förvaltas är kraftigt begränsade.

I nästan tio år har Sverige haft flytträtt av tjänstepension på papperet. Men den fria flytträtten finns inte i praktiken. Och dessvärre kommer svenska sparare, om regeringens nya lagförslag blir verklighet, att förbli fastlåsta i kostsamma lösningar utan praktisk möjlighet att flytta sina besparingar.

En modern lagstiftning som reglerar villkoren kring tjänstepension borde i stället ha dessa naturliga utgångspunkter:

Tydliga och transparenta regler och avgifter. Flytt av tjänstepension måste vara enkel och med spararen i fokus. Människor ska inte behöva betala för kostnader som de inte känt till, än mindre godkänt.

Med liggande lagförslag kommer försäkringsbolagets kostnader för bland annat provision till försäkringsförmedlare fortsatt kunna tas ut på kunden.

Enligt Konsumentverket kan det i dag kosta 4 400 kronor att flytta en pension värd 80 000 kronor och hela 72 800 kronor att flytta en värd 1,6 miljoner. För den genomsnittlige spararen tar det upp till 10 år att betala igen kostnaderna som uppkommer vid en flytt av tjänstepension, givet att man väljer en lösning med lägre avgifter.

Skulle till exempel ett elbolag som gör stora investeringar i infrastruktur få binda kunderna i tio år? Knappast. I vilken annan bransch än i den nuvarande försäkringsbranschen ses ett sådant upplägg som legitimt? Vi frågar oss hur man kan ta ut kostnader från kunderna som aldrig redovisats?

Göra skillnad på fondförsäkringar och traditionella försäkringar. Det är viktigt att se över hur man vid förbättrad flytträtt skyddar kvarvarande sparare i det som kallas traditionell försäkring med garanterad återbäring.

Fondförsäkringar däremot, den vanligaste försäkringsformen för icke kollektivavtalade tjänstepensioner, är ett helt individuellt sparande där spararen själv bär risken.

Vid en flytt av en fondförsäkring tillkommer inga kostnader som drabbar kvarvarande sparare. Trots dessa viktiga skillnader gör propositionen alltså ingen åtskillnad mellan systemen.

Värna spararnas valfrihet och möjlighet att välja hållbart. Avgifterna har en mycket stor betydelse för avkastningen på tjänstepensionen. En avgift på 1 procent urgröper din pension med en fjärdedel om du sparar i 30 år och en tredjedel om du sparar i 40 år, allt annat lika.

Allt fler sparare vill göra aktiva val i sitt pensionssparande, antingen för att minska avgifterna de betalar eller för att till exempel välja bort fonder som placerar i verksamheter som är skadliga för miljö- och klimat.

Ett modernt regelverk borde uppmuntra människor att ta ett ökat ansvar för sin framtida ekonomi, inte låsa in dem.

Sven Hagströmer ordförande, Avanza AZA -4,04% Dagens utveckling  

Åsa Mindus Söderlund vd, Avanza Pension


Innehåll från Sharp RecruitmentAnnons

Nya risker och hot ökar markant och kompetens saknas

Behovet av kompetens inom säkerhet exploderade förra året, en trend som ser ut att fortsätta även under 2022. 

– Det finns en väsentlig brist på kandidater inom säkerhet i Sverige och allt tyder på att det kommer att bli värre, säger Zerin Baran, rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment med placering i Paris. 

– Ju mer bolagen växer, desto större blir deras behov av både juridisk kompetens och säkerhetskompetens för att säkerställa att verksamheten tryggt kan navigera olika regelverk och riktlinjer på marknaden. Informationssäkerhet, korruption och läckor är en beklaglig verklighet, som man måste stå beredd att hantera om den uppstår, betonar Zerin Baran.

Ser man till globaliseringens utmaningar blir detta än mer relevant, enligt Zerin Baran. Nya marknader kräver ett betydligt högre säkerhetstänk från bolagens perspektiv – inte bara legalt, utan också i fråga om hur man uppfyller lokala riktlinjer och ur till exempel ett varumärkesperspektiv. 

– Händer något går det oerhört fort för ett varumärke att tappa i värde. Därför gäller det att ha fullständig översikt och kontroll av sin verksamhet. Vad står vi för, som företag? Hur hanterar vi korruption, hur ser vi på etik och vilka är våra principer och värderingar? Om vi bryter mot dem, vad blir det för konsekvenser?

Då ett företag med huvudkontor i Europa kan ha samarbeten i olika delar av världen blir dessa frågor snabbt komplexa, i synnerhet om man vill granska sin egen verksamhet såväl som sina partners och deras beteende. Står man verkligen för samma saker? 

– Det säger sig själv att en så oklar situation ökar risken för exempelvis företagsspioneri, korruption och informationsläckor, vilket i sin tur visar på den enorma vikten av att ha roller med övergripande ansvar för just dessa frågor. Många bolag saknar dock den kompetens som krävs för detta. Vi ser också att kriget i Ukraina har lett till att företag behöver se över interna strukturer och riktlinjer när det gäller geopolitiska spänningar och kriser. Hur ska ett företag agera i länder som är utsatta för hot och invasion, som stänger sig för omvärlden eller som begränsar handeln? Här måste hållbarhetsfokuset breddas på ett sätt som för många bolag är nytt, det vill säga att arbeta på ett hållbart sätt i länder där säkerhetsläget skiljer sig från det svenska.

Hittar rätt person för rollen

Zerin Baran är själv utbildad jurist, med mångårig erfarenhet av bank- och finansbranschen, vilket ger henne en unik insikt i vilka säkerhetsbehov verksamheter har i den här typen av rekryteringssammanhang. Hon betonar att det i nuläget inte finns någon specifik utbildning för dylika roller och att lämpliga personer kan komma från en mängd olika bakgrunder.  

– Vi har matchat bolag med allt från jurister, ekonomer, poliser, och många fler. Det viktiga är att man hittar rätt person för rollen, med integritet nog för att kunna driva professionella utredningar, och som samtidigt vågar ta de svåra besluten. 

Kan vara en känslig process

Zerin Baran betonar att bolag som söker den här typen av kompetens först måste avgöra vad det är som de faktiskt vill förmedla. Vissa kanske lägger stor vikt vid breda språkkunskaper, medan andra föredrar att arbeta med människor från specifika kulturer, med tillhörande värderingar. 

– Att göra den här typen av interna utredningar kan vara oerhört känsligt, inte bara ur ett monetärt perspektiv. Människor kan känna att deras integritet och yrkesetik ifrågasätts – då behöver man göra en avvägning om det är bättre med en lokal utredare eller någon från ett annat land.

I sin roll som rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment är det Zerin Barans uppgift att stötta företagen i denna process. Samarbeten med klienter inleds alltid med djuplodande samtal, för att identifiera precis vad verksamheten behöver. Först därefter påbörjar hon arbetet med att leta fram lämpliga kandidater, ett förlopp som kan ta tid. Ju mer insikt Zerin Baran har i vad bolaget söker desto tryggare känner sig kandidaterna i processen med Sharp Recruitment. 

–Det är viktigt att hitta rätt profil för rätt sammanhang, men det är en uppgift våra klienter tryggt kan överlåta till oss, avslutar hon. 

Läs mer om hur Sharp Recruitment kan möta era rekryteringsbehov 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sharp Recruitment och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?