1515
Annons

Gränsskyddet måste stärkas

DEBATT. I helgen var det återigen flera skjutningar relaterade till gängbrottslighet. Tillsammans med de andra allianspartierna är vi, inom ramen för vår gemensamma reformagenda, överens om en lång rad viktiga reformer på rättsområdet, skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och rättspoliska talesperson Tomas Tobé.

Ulf Kristersson.
Ulf Kristersson.Foto:Stina Stjernkvist

Vi befinner oss i ett nytt normalläge i Sverige. Skjutningar, sprängdåd och andra våldshandlingar kopplade till uppgörelser mellan kriminella gäng har blivit vardag. Men det är ingen naturlag som säger att just Sverige ska ha särskilt stora problem med kriminella gäng. Med rätt politik går utvecklingen att vända. Men det kommer att ta tid, det kommer kräva att kriminalpolitiken stöps om i grunden och att vi också arbetar på europeisk nivå. Det skulle en ny regering snart kunna göra.

Dagens akuta gängproblem är resultatet av flera politiska misslyckanden. Kriminalpolitiken har inte hängt med brottsutvecklingen. Integrationspolitiken har inte ställt tillräckliga krav på jobb och egen försörjning. Och ovanpå detta har migrationspolitiken spätt på segregationen, vilket lett till att parallella samhällsstrukturer har kunnat växa fram. Resultatet ser vi nu i form av att Polismyndigheten har pekat ut 61 områden som utsatta. Områden med svåra socioekonomiska problem där kriminella har stor inverkan på lokalsamhället.

Parallellt med de här misslyckandena har inte Polismyndigheten fått de resurser som behövs för att kunna upprätthålla lag och ordning i hela landet. Alliansregeringen ökade visserligen antalet poliser till 20 000, men inte heller det räckte och därefter har utvecklingen i princip stått still.

Därför har vi nu den lägsta polistätheten på tio år och ligger i EU:s bottenskikt sett till antal poliser per invånare. Den hårda pressen på polisen har gjort att det brottsförebyggande arbetet har blivit lidande. Situationen har skapat ett vakuum som gör att de kriminella gängen har haft lätt att rekrytera och växa sig starka. I vissa stadsdelar har gängen börjat utmana statens våldsmonopol.

Läget är nu akut. Den allt grövre gängkriminaliteten hotar samhällskontraktet och viktiga men svårmätta värden som tillit och sammanhållning undermineras. Det skadar i sin tur ett jämlikt och välfungerande välfärdssamhälle.

Givet det allvarliga läget måste staten slå till hårt mot gängkriminaliteten. Utvecklingen måste vändas. Därför har vi tagit fram ett samlat åtgärdsprogram. Tillvägagångssättet är delvis hämtat från Danmark och har tre huvudsakliga inriktningar.

* För det första måste straffen för gängrelaterad brottslighet skärpas betydligt. Vi vill att brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska leda till väsentligt skärpta straff. Detta ska även kunna kombineras med ett vistelseförbud som förbjuder kriminella från att befinna sig inom ett avgränsat geografiskt område under en bestämd tidsperiod. Syftet med de här åtgärderna är att fler gängmedlemmar ska hållas inlåsta längre för att ge de utsatta områdena andrum och staten en chans att återställa lag och ordning.

* För det andra måste Polismyndigheten och övriga brottsbekämpande myndigheter få mer resurser och bättre verktyg. Därför anslår vi medel för att höja polisernas löner. Detta ska möjliggöra vårt ambitiösa mål om att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Utöver detta bör även tillståndsplikten för kameraövervakning slopas.

* För det tredje behöver vi stärka gränsskyddet. De kriminella gängen livnär sig på narkotikaförsäljning och deras verksamhet möjliggörs av den stora tillgången på vapen. Därför måste Tullverket få möjlighet att på allvar förhindra att vapen och narkotika kommer in i Sverige. För att så ska ske bör Tullverket förstärkas och detta måste kombineras med ett bättre samarbete på EU-nivå som gör att vi gemensamt stoppar smugglarnas nätverk. Gränsöverskridande problem löses bäst inom EU.

Det här är bara några av de åtgärder som en ny regering behöver ta tag i under mandatperioden. Ju snabbare de kommer på plats ju större chans har vi att försvara samhällskontraktet och återupprätta lag och ordning – i hela landet. Tillsammans med de andra allianspartierna är vi, inom ramen för vår gemensamma reformagenda, överens om en lång rad viktiga reformer på rättsområdet.

För Moderaterna är gängkriminalitetens framväxt en fråga som inte enbart kan avgränsas till kriminalpolitik. Ytterst handlar det om vilket typ av samhälle Sverige ska vara om ett par decennier.

De kriminella gängen kommer inte upphöra med sin verksamhet självmant. Deras våld kommer att fortsätta till dess att rättssamhället sätter stopp. Det är vi beredda att göra.

 

Ulf Kristersson, partiledare (M)

Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?