ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Gör företagen mänskligare

  • TA EFTER. I USA har vi sett hur betydelsefullt det har varit att Bill Gates, Warren Buffett och andra har gått ut och berättat om sina insatser, skriver Stefan Einhorn, Susanne Edmark, Micael Dahlen, Margita Ingwall och Jonas Berg. Foto: John Peterson

DEBATT. Hälften av svenskarna tycker att utvecklingen är på väg åt fel håll. Bristen på kunskap om allt gott som görs skapar en illusion av att ”ingen bryr sig”. I detta avseende är näringslivet inget föredöme, skriver Stefan Einhorn, Susanne Edmark, Micael Dahlen, Margita Ingwall och Jonas Berg.

Trots att människans livsbetingelser i många avseenden har blivit allt bättre under de senaste decennierna, anser (enligt 2018 års SOM-undersökning) hälften av svenskarna att utvecklingen går åt fel håll. En liknande pessimistisk hållning framkommer i DN/Ipsos attitydundersökning samma år.

Vad beror det på att människor biter sig fast vid uppfattningen att vi befinner oss i en utförsbacke när många variabler (dock inte alla) utvecklas i en positiv riktning? En viktig anledning är enligt vår bedömning att alltför många håller inne med information om att viktiga insatser görs, vilket bidrar till den utbredda uppfattningen att vi lever i en hård och kall verklighet, där omtanken om medmänniskan är satt på undantag. Bristen på kunskap om allt gott som görs skapar därmed en illusion av att ”ingen bryr sig”. I detta avseende är näringslivet inget föredöme.

Mycket gott görs nämligen från näringslivets sida – vilket få känner till. Hur många vet till exempel att tre av Sveriges största finansfamiljer gav många miljoner till Fryshuset, som bland annat arbetar mot ungdomars utanförskap, för att de skulle kunna köpa sin fastighet och fortsätta med sin viktiga verksamhet? Eller att en relativt stor andel av det kulturutbud som vi har tillgång till är finansierat av privata donationer?

Inspirerande handlingar som dessa behöver berättas om då den mänskliga tillvaron är skör och alla måste bidra med vad vi kan för att bygga en gemensam trygg framtid.

Och självklart får vi mänskligare företag om dess ledning och ägare tillåts visa sin mänsklighet, både externt och internt.

Varför är det så? Varför berättar vi inte om när vi bidrar till något gott? I vårt samhälle är vi nedtyngda av den dubbla kraften från Luther och Jante. Båda dessa begrepp pekar i samma riktning – vi ska inte förhäva oss eller pråla med vad vi har gjort, utan i ödmjukhet böja våra huvuden och ve de som i högmod trumpetar ut vad de har åstadkommit. En gammal tradition som nu tyvärr även påhejas i sociala medier som dömer snabbt och hårt. I dag finns det till och med en term för de som framhåller sina egna insatser – nämligen ”godhetsknarkare”.

Talesättet ”människor gör inte som vi säger, de gör som vi gör” äger sin riktighet. Om det blev känt hur många företag och företagsledare som på olika sätt bidrar till en bättre värld skulle fler haka på trenden, både vad gäller att bidra och att tala om sina insatser. I USA har vi sett hur betydelsefullt det har varit att Bill Gates, Oprah Winfrey, Warren Buffett och andra gått ut och berättat om sina insatser. Vi ifrågasätter därför den rådande traditionen att ligga lågt och hålla tyst om de medmänskliga samhällsinsatser som görs bland företag, organisationer och stora givare.

Vår mänskliga konstitutions fundament bygger på att vi är flockdjur som behöver varandra för vår överlevnad. Från de välkända spegelneuronerna vilka läser av och härmar ansiktsuttrycket hos den vi tittar på, till den mer okända vagusnerven som är med och styr vår andning men även sänker stressnivåerna när vi möter ett leende.

Vår biologi stärker alltså att berättelser om handlingar som bidrar till flockens välbefinnande skapar en upplevelse av meningsfullhet hos både den som ger och den som tar emot. Historier om dessa insatser gör stor nytta inom företag både internt och externt då det skapar gemenskap och vi-känsla. Hårdvaluta i dessa tider när en känsla av meningslöshet allt oftare knackar på dörren.

Det finns enorma behov av förebilder, människor och organisationer, som vi ser upp till. Ett exempel är Operation Smiles viktiga arbete – där snart 300.000 läpp-, käk-, och gomspaltsoperationer har genomförts – som nu presenteras i form av en utställning på Fotografiska: ”Smile – and the rest will follow” där fotografen Jörgen Hildebrandt har följt människors liv före och efter operationen, från utanförskap till gemenskap. En ökad medvetenhet om dessa, och andra insatser, stimulerar oss att göra skillnad.

Vi uppmanar därför företag och alla andra – kliv fram, var öppna med ert engagemang för en bättre värld, berätta stolt om vad ni gör och uppmuntra därmed andra att göra gott. Att berätta om det vi gör kan därmed få en dubbel effekt, genom insatsen i sig, och genom att inspirera andra till stordåd.

 

Stefan Einhorn, författare och professor vid Karolinska institutet

Susanne Edmark, kommunikationschef, Operation Smile Sverige

Micael Dahlen, författare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Margita Ingwall, kommunikationschef, Fotografiska Stockholm

Jonas Berg, Icahandlare, utsedd till Årets Europé 2016 för sina inkluderingsinsatser

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies