Annons

Genomför dykningar igen

Regeringen måste redovisa sin inställning till kraven från anhöriga och från Estlands regering. Den svenska processen får inte uppfattas som bromsande. Konkret handlar det om att möjliggöra nya dykningar. Sverige ska i denna fråga måna om att vara en god och lyhörd granne, anser Hans Wallmark, Maria Stockhaus och Johan Forssell (M).

Foto:Anders Wiklund

Det har gått 26 år sedan M/S Estonia förliste på öppet hav på väg från Tallinn till Stockholm. Estoniakatastrofen är ett nationellt trauma för Sverige såväl som för Estland. Det är en tragedi som binder samman våra länder med Finland. 

De nya uppgifter som i en tv-dokumentär framkommit kring ett stort hål i Estonias skrov väcker frågor. Sverige måste agera ansvarsfullt och transparent för att tillsammans med våra grannar Estland och Finland säkerställa att de nya uppgifterna utreds.

Förhållningssättet till de nya uppgifterna om M/S Estonias skrov ställer ett stort ansvar på Sveriges förmåga att driva en svår process framåt, med respekt och ödmjukhet för överlevande och anhöriga såväl som för gravfrid en. Därtill måste våra grannländer Estland och Finlands perspektiv tas i beaktande. Det är en fråga med många dimensioner och perspektiv. Det krävs ett inkännande agerande som tar de överlevandes och de anhörigas intressen i beaktande såväl som respekten för de omkomna. Samtidigt finns legitima önskemål att ta i beaktande om att en ny undersökning ska göras.

Vi kan konstatera att det framkommit olika uppgifter kring hur länderna bör förhålla sig till frågan om dykningar och undervattensaktiviteter syftandes till att undersöka den nya informationen utifrån den internationella överenskommelsen om M/S Estonia. Givet de skillnader i gravfridslagstiftning som finns i de olika länderna behöver Sveriges regering svara på frågor om den fortsatta processen.

Moderaterna har utifrån de uppgifter som nu presenterats tydliggjort att dykningar bör kunna genomföras för att utreda de nya uppgifterna om skrovet. Det skulle ligga i linje med önskemål från Stiftelsen Estoniaoffren, anhöriga samt den estländska regeringen. Vi ser det som särskilt angeläget att den fortsatta hanteringen av frågan präglas av transparens. De nya uppgifter som framkommit går svårligen att utreda utan att ta sig till platsen. Det har också sedan tv-dokumentären först visades framkommit en del teorier och rent av konspirationer kopplade till olyckan. I grunden är öppenhet ett bättre och mer effektivt sätt att hantera allt detta än slutenhet.

Därför är det viktigt att regeringen redovisar sin ståndpunkt på önskemål från både anhöriga som Estlands regering och reder ut huruvida svenska lagändringar bör ses som nödvändiga. Moderaterna är öppna för att ändra lagen om så skulle behövas, samtidigt som en svensk process inte får uppfattas bromsa hanteringen i samtliga länder. Sveriges åtgärder måste ske i direkt samråd med Estland och Finland. Konkret handlar det om hur Sveriges regering ser på den estländska inställningen att nu genomföra dykningar för att möjliggöra en bredare granskning.

Sverige ska i denna fråga måna om att vara en god och lyhörd granne. De tre ländernas expertmyndigheter samarbetar nu under estnisk ledning för att skapa en bild av de nya uppgifterna som framkommit. En stark samverkan mellan länderna är givetvis betydelsefullt i frågan och det är viktigt att Sverige uppfattas som konstruktiv part i arbetet. Moderaterna har lyft betydelsen av att även Sverige måste ha en inriktning för att komma framåt i frågan om de nya uppgifterna. I väntan på haverikommissionens pågående arbete, vilket inte innefattar dykningar, bör diskussionen om möjliga vägar framåt konkretiseras.

Att vi tillsammans med våra grannländer förmår att hantera ett svårt trauma kräver också en hög grad av diplomatisk finkänslighet. Hur vi gemensamt möter frågan om M/S Estonias förlisning utgör ett viktigt steg i värnandet av de starka banden som finns mellan länder och medborgare i Norden och Baltikum. När det nu står klart att Estlands regering vill se nya dykningar är det alltså viktigt att den svenska regeringen tydliggör hur man vill gå vidare i processen.

En nära samordning med de anhöriga och överlevande är ytterligare en viktig prioritering för det fortsatta arbetet. Haverikommissionen måste aktivt föra en dialog med alla berörda parter i katastrofen. De nya uppgifterna som framkommit i tv-dokumentären måste därför tas på allvar och utredas noga. Genom åren har allt för många misstag skett vad gäller förmågan till öppenhet och information. 

Vi räknar även med att regeringen i den fortsatta processen håller riksdagen informerad i detta ärende för att säkerställa en god öppenhet i den fortsatta undersökningen av de nya uppgifterna. Det är en viktig del av den folkliga förankringen av arbetet. Utrikesutskottet har redan haft ett möte med UD och kabinettSsekreterare Robert Rydberg. Trafikutskottet har möte med statsrådet Mikael Damberg.

Förlisningen av M/S Estonia är ett nationellt trauma och hanteringen av frågan kräver en djup respekt för överlevande, anhöriga och offer. Det ställer krav på politiskt ansvarstagande såväl som samarbete. Sverige måste agera ansvarsfullt och transparent när vi nu säkerställer förmågan att sakligt och klokt utreda de nya uppgifterna som framkommit. 

 

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)
Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson (M)
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera