Annons

Ge Ygeman ansvaret för cybersäkerheten

DEBATT. Sverige är helt beroende av en fungerande digital infrastruktur, men koordinationen brister. Regeringen bör åtgärda detta genom att inrätta ett samordningskansli under digitaliseringsministern i det nya Infrastrukturdepartementet, skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

MÅNGA AKTÖRER. Utan att tveka dricker vi vattnet i kranen, och är säkra på att få en varning i mobilen när något gått snett. Den digitala infrastrukturen saknar en motsvarande samordning och tydlig ansvarsfördelning, skriver författarna.
MÅNGA AKTÖRER. Utan att tveka dricker vi vattnet i kranen, och är säkra på att få en varning i mobilen när något gått snett. Den digitala infrastrukturen saknar en motsvarande samordning och tydlig ansvarsfördelning, skriver författarna.Foto:Claudio Bresciani/TT

Digitaliseringen beskrivs ofta som den fjärde industriella revolutionen. Precis som vid tidigare genomgripande strukturomvandlingar krävs en kombination av ett dynamiskt näringsliv med tillräcklig omställningsförmåga och politiska insatser för att säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft.

Många länder som står inför liknande utmaningar kraftsamlar för fullt. Tyvärr är Sverige långt ifrån bäst i klassen. Det brister i samordning på statlig och kommunal nivå. Vi lyckas heller inte utnyttja vår fulla potential i samarbeten mellan stat och näringsliv.

Sverige är i dag totalt beroende av en fungerande digital infrastruktur. De flesta samhällstjänster förutsätter ständig tillgång till internet. Även när olyckor sker, eller någon försöker sabotera systemen. Detta kräver ett väl fungerande system för trådlös kommunikation.

I dagens digitala infrastruktur samverkar en rad olika aktörer på olika nivåer. Om Televerkets tidigare kontroll av infrastrukturen kunde liknas vid ett stuprör så kan dagens system beskrivas som en lasagne. Det är samspelet mellan lasagnens olika lager som ger oss en hel smakupplevelse, precis som när vi som användare på ett smidigt sätt använder den komplexa digitala infrastrukturen.

Systemet kräver samordning. Men av vad? Låt oss använda vattenförsörjningen som illustration. Innan vi får vatten i kranen har en rad aktörer och system med olika uppgifter samverkat. Allt från reningsverket vid vattentäkten, kontrollen av vattnets kvalitet och tillsynen av vattenledningarna. Här finns tydliga bestämmelser, regler och en klar ansvarsfördelning. Utan att tveka dricker vi vattnet i kranen, och är säkra på att få en varning i mobilen när något gått snett.

Den digitala infrastrukturen saknar en motsvarande samordning och tydlig ansvarsfördelning. Många myndigheter arbetar ambitiöst inom sina ansvarsområden. Men samordningen beror i allt för mycket på enskilda individer och för lite på genomarbetade processer.

Med den nya regeringen på plats finns nu chansen att ändra på detta. Förändringen bör utgå från insikten att digitaliseringen berör alla politikområden. I den tidigare rödgröna regeringen var ansvaret i huvudsak uppdelat på två ministrar, närings- respektive civilministern. Därutöver hade några andra departement ett mer synligt ansvar. Ett av dessa var Försvarsdepartementet.

Detta var ingen bra eller effektiv lösning. Därför föreslår vi att ett samordningskansli med både finansiella resurser och mandat att driva styrnings- och samordningsfrågorna inrättas. Det ska inte ta över uppgifter som redan utförs av olika myndigheter eller organisationer, vare sig privata eller offentliga. I stället ska uppgiften vara att koordinera satsningar och sprida information om det som redan görs för att undvika dubbelarbete och utnyttja samordningsfördelar.

Ett sätt att snabbt förverkliga samordningskansliet är att lyfta in regeringens Digitaliseringsråd i Regeringskansliet. Uppdraget bör utformas så att det innefattar alla delar av digitaliseringen, inte minst infrastrukturfrågor. Samtidigt måste organisationen utformas och bemanningen förstärkas för att kunna fungera i Regeringskansliets miljö.

Samordningskansliet bör ha:

Ett övergripande ansvar för gemensamma standarder och plattformar på vilka för samhället grundläggande system, applikationer och infrastruktur byggs. Det innebär både arbete med planeringen av helt nya system samt ut- och ombyggnad av befintliga. Uppdraget innebär även att samarbeta, påverka och – när det bedöms som nödvändigt – föreslå lagstiftning för kommunala och privata aktörer.

Ett motsvarande övergripande ansvar för cybersäkerhet, det vill säga nationella säkerhetsfrågor.

För att kunna arbeta effektivt måste samordningskansliet vara en integrerad del av Regeringskansliet. Ofta hörs en önskan om att denna typ av samordningsuppdrag ska placeras i Statsrådsberedningen under statsministern. Det är naturligtvis en fullt möjlig lösning, men inte alltid önskvärd enligt tradition och praxis.

I regeringens nya organisation är Infrastrukturdepartementet en naturlig placering. Men frågan om placering är underordnad önskan om att ett samordningskansli kommer till stånd.

En ny digitaliseringsmyndighet har just tillsatts. Dess uppdrag är enligt dess instruktioner ”att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning samt att följa och analysera utvecklingen”. Konsekvensen av vårt förslag är att denna myndighet ska ligga under och vara en resurs för det departement där samordningskansliet finns.

I dag innefattar digitaliseringsmyndighetens uppdrag inte analys och samverkan med den privata sektorn. Vårt förslag utgår från att det finns ett stort behov av en sådan samordning och att detta är ett statligt ansvar. En möjlighet är att utöka myndighetens uppdrag. En annan är att skapa sådana resurser i samordningskansliet och att arbetet sköts där.

Sverige har en tradition av framgångsrik samverkan mellan privat och offentligt. Vår styrka är att i konstruktiva dialoger arbeta fram effektiva lösningar. Nu prövas denna förmåga i en digitaliserad och globaliserad värld. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att möta de stora samhällsutmaningarna. Det finns inget alternativ till att lyckas.

Jan Nygren, ordförande IVA:s projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Karl Bergman, ordförande i projektets arbetsgrupp Kompetens

Patrik Fältström, ordförande i arbetsgruppen Digital infrastruktur

Cecilia Molinder, tidigare ordförande i IVAs studentråd

Per Hjertén, projektledare

Pia Sandvik, ordförande i arbetsgruppen Integritet

Tuula Teeri, vd IVA


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från GoCo Development Annons

Innovationskluster inom hälsa i Mölndal tar form

Signaturbyggnaden The House – en miljö konstruerad för naturliga möten över kontorsgränserna med dedikerade innovationsledare.
Signaturbyggnaden The House – en miljö konstruerad för naturliga möten över kontorsgränserna med dedikerade innovationsledare.

I januari tidigare i år togs det första spadtaget för det som ska bli GoCo Health Innovation City i Mölndal – ett innovationskluster vars huvudsyfte är att driva innovation inom hälsa och skapa ett bättre liv för människor. 

Det började med att AstraZeneca hade markyta som bolaget inte behövde för sin egen expansion. Istället för att exempelvis bygga logistik- och lagerlokaler vände man sig till stadsutvecklingsbolaget Next Step Group och fastighetsbolaget Vectura, som i sin tur skapade en joint venture: GoCo Development AB.

- Mölndal har många ledande aktörer inom life science och i närområdet finns redan etablerade hälsoföretag som AstraZeneca och Essity, så vi har redan en bra grund att stå på, säger Peder Wahlgren, vd på GoCo Development.

”För att vi ska nå målet krävs en bra mix av aktörer”

Målet med GoCo Health Innovation City är att driva innovation inom hälsa och i slutändan skapa ett bättre liv för människor. Det är GoCo Developments uppgift att driva projektet och skapa en attraktiv stadsdel tillsammans med olika aktörer och verksamheter. 

- För att klustret ska bli levande krävs en bra mix av aktörer. Utveckling kring nya innovationer har blivit alltmer komplex och kräver många kompetenser. Istället för att skapa allt själva, kan det vara enklare och bättre att liera sig med mindre företag som är mer agila. Vi vill att innovationsklustret ska vara som ett knytkalas – man tar med det man själv gillar och testar något nytt, säger Peder Wahlgren och fortsätter:

- Men stadsdelen ska inte bara huseras av life science-företag, utan vi vill också ha hit Chalmers och Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, it-företag och staten i form av exempelvis RISE. Vi ska också bygga hotell, äldreboende och trygghetsboende. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om GoCo Health Innovation City 

Det första bolaget flyttar in hösten 2021 

I januari togs det första spadtaget, efter att detaljplanen på 100 000 kvadratmeter byggrätt blivit godkänd. Först ut är en toppmodern laboratoriebyggnad för det japanska cancerdiagnostikbolaget Fujirebo. Inflyttning sker under hösten 2021. 

- Parallellt ska vi påbörja byggnationen av vår signaturbyggnad – The House – efter semestern. Det är en 21 000 kvadratmeter stor byggnad som representerar mycket av vad vi vill uppnå med GoCo Health Innovation City. The House ska främja naturliga möten över kontorsgränserna där samarbeten och kunskapsutbyten ska frodas, säger Peder Wahlgren. 

Trots den rådande coronakrisen, har GoCo Development fortsatt drivit projektet framåt och rekryterat personal. 

- Vissa bolag har varit avvaktande, men vi fortsätter i den förutbestämda produktionstakten med övertygelsen att innovationsklustret är mer relevant än någonsin. Om det är något som pandemin har lärt oss, är det vikten av samarbete – både nationellt och internationellt, avslutar Peder Wahlgren.

Fakta GoCo Health Innovation City

* GoCo Health Innovation City ska bli Sveriges största life science-kluster.

* 100 000 kvadratmeter utvecklas i anslutning till AstraZenecas anläggning i Mölndal.

* Inom fem till åtta år ska klustret bestå av 350 stora och små företag, forskare och studenter.

* En satsning på 3,5 miljarder.

* Bakom satsningen står Next Step Group, Vectura Fastigheter och AstraZeneca.

EXTERN LÄNK: Läs mer på www.goco.se 

Mer från GoCo Development

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med GoCo Development och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?