Fyra principer för en svensk återhämtning

DEBATT. Snart måste regeringen gå fram med kraftiga stimulansåtgärder. Stimulanserna bör gynna ekonomin även på lång sikt, med sänkt skatt på arbete och företagande. Samtidigt måste a-kassan och sjukförsäkringen återställas, skriver Jacob Lundberg, Caspian Rehbinder och Emanuel Örtengren, Timbro.

ÖDE. Coronakrisen är unik eftersom både utbud och efterfrågan minskar samtidigt. Bilden är från Götgatan i Stockholm tidigare i april.
ÖDE. Coronakrisen är unik eftersom både utbud och efterfrågan minskar samtidigt. Bilden är från Götgatan i Stockholm tidigare i april.Foto:Stina Stjernkvist

Varje dag som arbetsplatser runtom i Sverige är nedstängda ökar lågkonjunkturens djup. Hur djup den blir är mycket osäkert. I vårbudgeten räknar regeringen med ett BNP-fall på 4 procent i år, medan Internationella valutafonden förutspår en minskning på 7 procent – större än vid både 1990-talskrisen och finanskrisen 2008.

Coronakrisen är unik eftersom både utbud och efterfrågan minskar samtidigt. När produktionen världen över stannat av och viruset spridit sig till fler regioner har nya flaskhalsar uppstått i företags leverantörskedjor. När förskolor och skolor stängs, människor uppmanas att stanna hemma och kanske även förlorar sina jobb kommer hushållen också att hålla hårdare i plånboken. De två effekterna förstärker nu varandra i en negativ spiral.

Än är det inte dags för storskaliga stimulanser – det är inte rätt tid att trängas i köpcentrum och restauranger. Men regeringen måste ha beredskap så fort den akuta fasen i epidemin är över. När det sker är det viktigt att reformerna inte bara stimulerar ekonomin på kort sikt utan också förbättrar ekonomin långsiktigt. Höjda bidrag kan ge kortsiktig stimulans, men riskerar att skada ekonomin om de inte rullas tillbaka när lågkonjunkturen är över. Om Sverige ska undvika stagnation och massarbetslöshet behövs politik som ökar företags vilja att investera, får fler att arbeta mer och sänker kostnaderna att anställa och behålla personal.

1. Sänk skatterna på löner och företag. Breda skattesänkningar på arbetsinkomster är en bra stimulansåtgärd om man vill att pengarna ska konsumeras snarare än sparas. Sådana ökar också ökar drivkrafterna att arbeta, något som är särskilt viktigt för återhämtningen.

Sänkta arbetsgivaravgifter är ett effektivt sätt att på kort sikt få in likviditet i företagen och samtidigt öka incitamenten att behålla personal. Även större företag kan råka illa ut under krisen och därför bör de sänkta arbetsgivaravgifterna gälla oavsett antal anställda – taket på 30 personer som i dag gäller för sänkningen bör tas bort.

Investeringarna är mycket konjunkturkänsliga och därför bör åtgärder riktas in på att göra det mer lönsamt att investera. En möjlig åtgärd att tillfälligt låta företagen skriva av investeringar snabbare. Det ger en skattekredit till företag som investerar.

2. Håll sjukskrivningstalen nere. Redan förra året skrotade regeringen målsättningen att antalet sjuk- och rehabiliteringspenningdagar per person skulle ligga på 9,0 vid slutet av 2020. Coronapandemin blev spiken i kistan för det övergripande målet att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Bland annat slopades karensavdraget på sjukpenning eller sjuklön fram till åtminstone den 31 maj för att minska smittspridningen i samhället, liksom kravet på läkarintyg från den åttonde sjukdagen. I det exceptionella läge som råder var det en klok prioritering, men om de åtgärderna blir kvar en längre tid kommer sjukfrånvaron – och kostnaderna det medför – att skena.

När smittspridningen är under kontroll måste självrisken och incitamenten till arbete i sjukförsäkringen stärkas igen. En bortre tidsgräns bör återinföras: forskningen är tydlig att tidsgränser, och kontroller i bred bemärkelse, skapar drivkrafter att hålla sjukfrånvaron nere. Utöver det behövs även ett övergripande mål för sjukfrånvaron så att den i högre utsträckning än tidigare speglar de faktiska hälsotalen.

3. Återställ a-kassan. Nu höjer regeringen både grundersättningen och taket i a-kassan, tar bort karensdagarna och kortar tiden man behöver ha varit ansluten. Intresseorganisationen Sveriges a-kassor har visat i en forskningsgenomgång att högre ersättningsgrad innebär högre arbetslöshet. Även Konjunkturinstitutet har slagit fast samma sak: högre ersättning innebär ”högre och långvarigare arbetslöshet”.

Regeringen bör sätta jobben först och sänka a-kassan igen. Även i en lågkonjunktur är det viktigt att upprätthålla incitamenten att söka jobb. Under finanskrisåret 2009 tillsattes 1,1 miljoner tjänster i Sverige. Också under denna kris kommer arbetsgivare att behöva rekrytera – inte minst inom vård och omsorg – och då är det viktigt att a-kassan inte motverkar sysselsättning.

4. Minska regelkrånglet för företag. Att rensa i byråkratin borde vara prioriterad krishantering. Till skillnad från andra stimulanser kostar det mycket lite och kan spela mycket stor roll för att påskynda återhämtningen i näringslivet, både för särskilt drabbade branscher och de nya som växer fram i den forcerade strukturomvandling som nu pågår. I dag lägger företagare i genomsnitt ned 10 timmar i veckan på administration. Trots att i stort sett alla partier säger sig vilja förenkla för företagare har utvecklingen gått i motsatt riktning: bara sedan 2013 har kostnaderna för att följa olika regelverk ökat med 1,2 miljarder kronor per år.

Nu är ett utmärkt tillfälle att röja upp i regeldjungeln en gång för alla. Kravet på personalliggare borde avskaffas – det har varit dyrt, krångligt och inte uppfyllt sitt syfte att minska svartarbete. Coronakrisen har gjort det uppenbart hur absurt det är att det är förbjudet att flytta läkemedel mellan apotek och regioner. Transporttillstånd för taxi- och leveranstjänster måste förenklas eller slopas helt. De utlovade utökade undantagen från turordningsreglerna och sänkta kostnaderna för uppsägning vid personliga skäl måste tas i hamn.

I kristider prövas politiken. Trycket att exempelvis öppna upp ersättningssystem och att även på längre sikt höja de offentliga utgifterna kommer att vara stort. Sådana eftergifter skulle ha stora skadeverkningar på svensk ekonomi, och göra vägen tillbaka ut ur krisen ännu längre. För att inte göra mer skada än nytta måste de kortsiktiga stimulanserna som regeringen genomför också vara långsiktigt gynnsamma för jobb och företag, och arbetet mot fördyrande krav på näringslivet får inte upphöra.

Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro
Caspian Rehbinder, arbetsmarknadsansvarig, Timbro
Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig, Timbro


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?