Annons

Friskolorna är myndighetsutövare

REPLIK. Hans Bergström, knuten till Internationella Engelska Skolan (IES), varnar i Dagens industri det privata näringslivet för planerna på att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor. Det privata näringsliv som genererar skattepengarna Hans Bergströms lever av borde tvärtom vara mycket angeläget att öka insynen i friskolesektorn. Vad får vi för pengarna? 

Foto:JESSICA GOW

Ska medarbetarna på Astra Zeneca i Södertälje kunna följa hur de skattepengar de betalat till skolan används? 

Är det rimligt att samma medarbetares kommunalskatt används till skola i andra kommuner, eller till och med till investeringar i Spanien?

Borde verkligen skolföretag med låg andel behöriga lärare få lika mycket skattepengar som de som prioriterar och tar kostnaden för utbildad personal?

Hans Bergström vill så gärna att den verksamhet han företräder ska jämföras med det verkliga näringslivet, det som agerar på en riktig marknad och tar risker med egna pengar. Bergströms enda intäkter är skatt. Utan insyn tappar vi kontrollen över hur pengarna används. 

Bergström hävdar att huvudargumentet för offentlighetsprincip i friskolor skulle vara att de är ”skattefinansierade. Det stämmer inte. I direktiven till den utredning om att införa offentlighetsprincipen i friskolor som alliansen tillsatte står tydligt att det handlar om att friskolorna är ”helt skattefinansierade och att de bedriver myndighetsutövning”. Där faller hela Bergströms resonemang om hot mot näringslivet i stort.

”Alla seriösa huvudmän för friskolor” publicerar nu på egen hand den statistik som försvinner efter SCB:s ställningstagande, skriver Bergström. På IES hemsida finns sedan några dagar en tabell med betyg och andel behöriga till gymnasiet på alla IES skolor. Alla seriöst intresserade av skolfrågor vet dock att en jämförelse av skolor baserat på betyg är tämligen meningslös utan att veta något om elevunderlaget. Föräldrarnas utbildning spelar stor roll. I den officiella statistik som nu försvinner kunde vi läsa att över 75 procent av IES elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. För de kommunala skolorna är siffran endast 55 procent. Den förälder eller medborgare som vill veta något om hur skolpengen används, alltså ta reda på hur det står till med sådant som lärartäthet, behöriga lärare och elevhälsa letar också förgäves på IES hemsida. Det hade stärkt Hans Bergströms argumentation för öppenhet om dessa uppgifter funnits där.

Det är sant att frågan blivit extra aktuell efter SCB:s beslut att hemlighålla statistik, men faktum är att det ända sedan Friskolekommittén 2013 rått bred politisk enighet. Alliansen tillsatte en utredning och i den alliansbudget som riksdagen röstade för hösten 2014 finns förslaget: ”att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka samt att vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska också gälla.” Att det dröjt beror dels på att några skolkoncerner börsnoterats, dels på att centerpartiet har ändrat sig. Trots det bör det finnas en stabil majoritet i riksdagen. Det privata näringsliv som i slutändan genererar det välstånd som friskolorna finansieras med har anledning att höja sina röster för att skynda på beslutet.

Johan Enfeldt, aktiv i Nätverket för en likvärdig skola

 

Läs Hans Bergströms artikel här. 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från RedTokenAnnons

RedToken Global skapar framtidens globala banksäkrade id

Mikael Bramstedt, grundare av RedToken.
Mikael Bramstedt, grundare av RedToken.

Deras innovation är alla AI-systems våta dröm och ger ett strukturerat, legaliserat och säkerhetsklassat inflöde av data i en hisnande hastighet. Den är samtidigt stordatorns renässans som leder fram till morgondagens superdatorer och till ett globalt ”banksäkrat” id, omöjligt att dekryptera och med unika metoder för att återställa och spåra stulna identiteter. Så beskriver it-entreprenören Mikael Bramstedt sin nya bolagsskapelse.

RedToken är världsunika med att återställa digitala nycklar för digitala tillgångar och att skapa ett generiskt index med en hastighet på långt över 100 000 transaktioner i sekunden. 

– Vi utgår ifrån alla varianter av digitala tillgångar och indexerar, alltså stämplar upp, dessa i en central blockkedja eller databaser med full bankklassad integrationssäkerhet. Det kan handla om en bank som vill ha automatisk clearing av värdepapper eller industriföretag som vill spåra komponenter och lagra data banksäkert, förklarar Mikael Bramstedt. 

Innovationen är anpassad för IBM:s stordatorer och skalbara till IBM:s superdatorer, som används för nära 97 procent av världens transaktioner inom bank, finans, reseindustrin och hos kreditkortsutgivare. Den fungerar givetvis även i många industriprocesser. 

– Innovationen fungerar utmärkt i en icke IBM-miljö, men har sin naturliga hemvist i IBM-miljö i och med vårt historiskt nära samarbete med dem, säger Mikael Bramstedt. 

RedToken integreras med högsta datasäkerhet för att skydda regulatoriska data ända in till säkerhetsklassade zoner. Data kan då revideras av tredje part, som Finansinspektionen eller annan övervakande aktör. Denna AI-data kan då skiljas från oreglerade data i decentraliserade blockkedjor, där hela syftet är att kryptonycklar inte ska kunna återskapas för att tillgångsägarna ska kunna förbli anonyma. 

– Borttagna nycklar och id har skapat enorma förluster och stora bedrägerihärvor den senaste tiden. Lösningar som skyddar privatpersoners eller företags fysiska tillgångars övergång till digitala tillgångar är av högsta prioritet. Behovet är enormt och en förutsättning i alla typer av industrier som är på väg in i den digitala världen, säger Mikael Bramstedt. 

RedToken stämplar upp transaktioner med RedToken ”Bankable Secure ID”. Det fungerar enkelt förklarat som ett bank-id, med hashtag i stället för personnummer som id-metod. Detta id följer med tillgången i en obruten och spårbar kedja hela vägen till en ”Governance Wallet” i IBM:s stordatorer eller icke-IBM-datorer in till ”bankable zone”. 

– Med nästa generations lösning i IBM:s nya superdator sker uppdatering och indexering 30 gånger snabbare och med 30 gånger förbättrad hårdvarukryptering. Det går inte att dekryptera RedToken ”Bankable Secure ID” eller RedTokens ”Governance Wallet”. Lösningen kan dessutom ersätta tusentals servrar som gör av med enorma mängder energi för att prestera samma resultat. RedToken och nästa generations molntjänster i kombination med framtidens superdator kommer att kunna göra långt över en miljon transaktioner i sekunden, med ”climate carbon footprint zero” klimatavtryck. Det här kommer att skapa en revolution. Vi pratar grön it på riktigt, säger Mikael Bramstedt.

AI-system bygger på datasäkerhetsklassat och rätt datainnehåll. Detta tar RedToken fasta på.

– Vi har skapat ett drivmedel som får bilen i rullning. Strukturerat inflöde av data med integration mot AI-system, affärssystem och stordatorer möjliggörs genom den här ultrasnabba lösningen. Att plocka bort helt sina stordatorer där pris, prestanda och säkerhet många gånger är överlägset är inte rätt väg att gå. I nästa superdator från IBM kommer RedToken att testa för att utveckla ett globalt bankid direkt i operativsystemet från start. Det är ganska fräckt tycker jag, säger Mikael Bramstedt.

Läs mer om RedToken Global här.  

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RedToken och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera