1515

Företagen måste höja internpriset på koldioxid

För att nå klimatmålet i Parisavtalet behöver utsläppen av koldioxid minska. Det mest effektiva sättet att uppnå det är att höja priset på utsläpp runt om i världen. För att klara omställningen behöver företag redan nu börja anpassa sig till högre utsläppspriser, skriver Erik Thedéen, Finansinspektionen.

FÖR BILLIGT. Internpris på koldioxid sätter fokus på en central fråga i omställningen, nämligen de risker som ett lågt pris på utsläppen innebär, skriver Erik Thedéen, Finansinspektionen.
FÖR BILLIGT. Internpris på koldioxid sätter fokus på en central fråga i omställningen, nämligen de risker som ett lågt pris på utsläppen innebär, skriver Erik Thedéen, Finansinspektionen.Foto:Henrik Montgomery/TT

I dag presenterar FI årets hållbarhetsrapport, med fokus på klimatet. Det är en genomgång av vårt arbete med hållbarhet, de risker vi ser och de insatser vi ska göra i närtid. Vi presenterar även en analys av hur företags internprissättning av koldioxidutsläpp kan bidra till näringslivets klimatomställning och underlätta för finansiella företag att bedöma om företag har förutsättningar att hantera omställningen.

Finansiella företag har – med rätta – högt ställda krav på sig att redogöra för klimatrisker i de verksamheter som de lånar ut pengar till, investerar i eller försäkrar. Det handlar om att klimatrisker kan innebära risker för den finansiella stabiliteten, men också om att allt fler investerare efterfrågar hållbara placeringar. Men finansiella företag är mellanhänder. För att kunna leva upp till omvärldens krav behöver de rätt information från verksamheter som de är exponerade mot, till exempel om hur de påverkas ekonomiskt av skärpta klimatkrav.

För att den finansiella marknaden ska kunna bidra till omställningen och hantera finansiella risker med klimatutvecklingen behöver hela informationskedjan stärkas. Just nu pågår arbete på flera håll för att få en bättre informationsinfrastruktur för hållbarhet på plats. Arbetet med EU:s taxonomi handlar till exempel om just detta. Att skapa en gemensam utgångspunkt för att bedöma om en verksamhet är miljömässigt hållbar. 

Det pågår också mycket arbete för att ta fram en global standard för företags hållbarhetsredovisning. Ett arbete som vi på FI är mycket involverade i genom vårt arbete i den globala organisationen för värdepapperstillsyn Iosco (International Organization of Securities Commissions). Vi arbetar även för att svenska företag ska gå före och redan nu förbättra sin hållbarhetsredovisning inför att nya internationella regler kommer på plats. 

En viktig del av arbetet är att identifiera information och mått som speglar hur sårbart ett företag är för omställningen. Ett sådant mått är internpris på koldioxid, det vill säga ett pris som företag själva tar fram, för sina utsläpp. Det betyder att de, till exempel för investeringsbeslut, utgår ifrån ett högre utsläppspris än marknadspriset.

Det finns flera anledningar att använda internpris. Det kan hjälpa företag att förstå, och kommunicera, hur ett högre pris på utsläpp kommer påverka lönsamheten i framtiden. Det kan också skapa drivkrafter internt att ställa om verksamheten. Företag kan också använda internpris för att möta kundernas och investerarnas krav på att anpassa sig till målen i Parisavtalet. Som FI beskriver i rapporten kan internpris utformas på olika sätt beroende på vad företag vill uppnå.

Bred acceptans i näringslivet för att använda och redovisa internpris på koldioxid skulle ha flera positiva konsekvenser. 

För det första, att snabba på omställningen av näringslivet och sporra teknologisk utveckling. Internpris är nämligen ett bra verktyg för att identifiera sårbarheter i verksamheten och styra investeringsbeslut i en hållbar riktning. Redan i dag använder företag runt om i världen internpris. Men fler skulle behöva ta efter. 

För det andra kan det underlätta för att identifiera verksamheter som kan få svårt att klara en omställning. Internpris synliggör på ett enkelt och tydligt sätt om företag förbereder sig för hårdare utsläppskrav och om de arbetar långsiktigt med att anpassa sig. Det kan därmed bidra till att kapital styrs bort från företag som är långsiktigt olönsamma för att de är ohållbara.

Att fler företag använder internpris kan också undanröja hinder för politiska beslut som krävs för att höja priset för utsläpp runt om i världen. Om företag och investerare visar att de redan anpassar sig till ett framtida högre pris och agerar därefter blir besluten enklare att driva igenom.  

Experter bedömer att priset på koldioxid runt om i världen måste höjas för att vi ska nå klimatmålet i Parisavtalet. En global koldioxidskatt är det mest effektiva sättet att nå dit. I dag kostar det cirka 400 kronor att släppa ut ett ton koldioxid i EU:s utsläppshandel. Till år 2030 behöver det öka till mellan 1000 – 1500 kronor, enligt beräkningar från Internationella valutafonden och Världsbanken

På många håll i världen, där priset är mycket lägre än i Sverige och EU, eller där det rentav inte kostar någonting alls att släppa ut, innebär det en kraftig prishöjning som kommer att bli mycket kännbar för många verksamheter. Financial Times gav i en artikel nyligen exempel på hur några globala industriföretag kan påverkas. Ett pris på 100 dollar per ton koldioxid skulle enligt dem innebära en kostnad som vida överstiger en del av företagens resultat. Det kan få stora effekter på finansiella företags investeringar. Alecta exempelvis bedömer att om koldioxidpriserna anpassas för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader skulle deras aktieinnehav minska i värde med mellan 23 och 48 procent.

Internpris på koldioxid sätter fokus på en central fråga i omställningen, nämligen de risker som ett lågt pris på utsläppen innebär – för vårt samhälle och för det finansiella systemet – och de förändringar som krävs för att hantera dem. Internpris som bygger på frivillighet kan inte ersätta ett högre marknadspris för utsläppen. Men det kan underlätta för politiska beslut som behöver komma runt om i världen.

Erik Thedéen

Generaldirektör Finansinspektionen.


Innehåll från GetacceptAnnons

E-signering hör till dåtiden - det här är framtiden för B2B försäljning

E-signering kan verka nytt, men faktum är att det funnits och använts flitigt i över tio år av företag över hela världen. E-signering är ett enkelt och smidigt sätt att signera offerter och avtal på distans - men det hjälper dig inte att driva kunddialogen och affären framåt på det sättet som krävs i dagens säljklimat, säger Samir Smajic, vd och grundare på GetAccept.

E-signering är ofta inkörsporten för att påbörja en mer digital säljprocess, och många tror att det är tillräckligt för att digitalisera sin försäljning. Vad data från den digitala säljplattformen GetAccept visar är att 50 procent av avtalen som skickas med e-signering faktiskt inte signeras. 

– Det här säger mig att 50 procent av affärerna fortfarande behöver drivas på ett mer effektivt sätt digitalt, och där räcker inte endast den digitala signaturen, förklarar Samir Smajic. 

Att nå avslut i en affär handlar om samma sak som det alltid har gjort - tillit, personliga relationer och en smidig köp- och säljprocess. Det senaste året har presenterat utmaningar i hur man bibehåller den personliga upplevelsen och engagemanget, när den största delen av affären sker i en digital miljö. 

– Det finns sätt att engagera och sticka ut även i en digital säljprocess. Tänk dig att du öppnar upp ett avtal, och det första som dyker upp är en video där din säljare pedagogiskt förklarar avtalet för dig innan du dyker in i det. Därefter får du upp en chatt, där din säljare uppmanar dig att ställa frågor direkt i chatten om du behöver. Självklart kommer jag uppleva den processen annorlunda, och mer personligt anpassad till mig, jämfört med att öppna en PDF i ett mail, säger Samir. 

Förutom video och chatt så handlar det också om att underlätta för kunden att köpa. Med GetAccepts dokumentspårning kan du se vem, eller vilka, som har gått igenom ditt avtal. Du kan även se vad varje person har tittat lite extra på, så att du enkelt kan bemöta deras eventuella frågeställningar i nästa dialog. Du har också möjlighet att skicka dina dokument via SMS, samt automatiskt påminna mottagaren om avtalet inte signeras.

Kombinerar man de här olika engagerande funktionerna i sin digitala säljprocess så visar statistik från GetAccept att du ökar din hit-rate med upp till 75 procent, jämfört med att bara skicka ett avtal via mail för ren e-signering. Det är tydligt att en personlig interaktion som skapar engagemang har stor effekt på antalet avslut, även digitalt.

Hela 85 procent av all försäljning kommer ske digitalt inom bara några år, så det handlar om att redan nu skapa förutsättningar för att kunna hantera den ökade efterfrågan på smidiga digitala sälj- och köpprocesser, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. 

– Hoppar man inte på tåget nu, kommer det bli tufft. Många företag ligger redan i framkant och tar man inte detta på allvar nu, så riskerar man sin affär, avslutar Samir Smajic. 

GetAccept är ett säljverktyg som är gratis att använda - skapa ditt konto idag och testa själv! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?