Förbud att blanka slår mot mindre investerare

DEBATT. När aktiepriserna faller i spåren av covid19-virusets spridning vill många begränsa börshandeln. Men både förslag om blankningsförbud och att helt stänga börsen bör avvisas. Det skriver Björn Hagströmer, docent i finansiering vid Stockholms universitet.

Foto:Richard Drew

I vanliga fall, när det inte är kris, är börsens viktigaste roll att förse entreprenörer med riskkapital, men den bidrar också med kontinuerlig prisinformation och hjälper såväl småsparare som pensionsfonder att hantera finansiella risker och likviditetsbehov. I dagsläget är det knappast något bolag som funderar på börsnotering, men behovet av informationstolkning, riskhantering och likviditet är stort. Att i det läget begränsa börshandeln vore kontraproduktivt.

Blankning är ett sätt att spekulera i prisfall på börsen. En investerare som tror att börsen ska gå ned kan låna aktier bara för att omedelbart sälja dem på börsen. Om allt går enligt plan, det vill säga att priset faller, kan investeraren senare köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris och därmed göra vinst på affären. Denna strategi, att spekulera i och driva på pris- nedgångar, anses ofta gamaktig, i synnerhet när myndigheter sam- tidigt gör allt för att rädda ekonomin.

I oroliga tider är det därför vanligt att stoppa blankningen, och de senaste dagarna har förbuden duggat tätt – Sydkorea, Spanien, Frankrike, Italien och Belgien har satt punkt för blankarnas strategi. Den franske finansministern Bruno Le Maire har förespråkat att hela EU ska följa efter och införa blanknings- förbud i upp till en månad. Finansmarknadsminister Per Bolund bör motsätta sig detta.

Under finanskrisen 2008 infördes blankningsförbud på bred front i både USA och på många håll i Europa. I och med att åtgärderna infördes vid olika tidpunkter i olika länder finns det ett rikt dataunderlag för jämförande studier, vilket forskarna inte har varit sena att utnyttja.

Slutsatserna är entydiga. Blankningsförbud leder till ökade transaktionskostnader, större prissvängningar och försämrad effektivitet i prissättningen. Det innebär ökade kostnader och risk för redan hårt pressade investerare.

En färsk rapport från European Systemic Risk Board visar dessutom att konkursrisken för de finansiella institutioner som ”skyddades” av ett blankningsförbud faktiskt ökade, helt i motsats till åtgärdernas syfte.

Frågan ställs nu också om vi inte borde stänga börserna tills det har lugnat sig. Detta förslag finns det möjligen fog för på de enstaka börser som fortfarande har fysiska handelsgolv där smittan kan spridas, och vissa av dem har också aviserat att de övergår till datoriserad handel. Någon smittorisk föreligger inte på Stockholmsbörsen, där handeln redan är helt elektronisk, och andra argument för att stänga handeln faller också platt.

När det råder panik på marknaden och osäkerheten är stor kring såväl virusets spridning som myndigheternas åtgärder, då kan priserna svänga snabbt. Börsen är förvisso inte alltid effektiv, men dess förmåga att aggregera, tolka och kvantifiera information är ändå svårslagen. Inte minst är den till nytta för myndigheter, som genom kursrörelserna får direkt återkoppling på sina åtgärder. Till detta kommer att behovet för riskhantering och likviditet är större under kriser än annars. Professionella investerare kan möjligen handla även när börsen är stängd, men för mindre aktörer kan det vara förödande.

Den senaste tidens turbulens har vid upprepade tillfällen utlöst handelsstopp på de amerikanska börserna. Handelsstoppen, som kallas för ”circuit breakers”, är en kort paus (15 minuter) som införs när index faller kraftigt. Sådana stopp kan vara välmotiverade när en så stor del av besluten har överlåtits till algoritmer och man tillfälligt behöver en paus för mänsklig reflektion. Att stänga börsen någon längre period än så vore dock kontraproduktivt.

Covid19-krisen liknar inget annat, men att handelsrestriktioner på börsen inte är rätt medicin är väl dokumenterat.

Björn Hagströmer

Docent i finansiering Företagsekonomiska institutionen

Stockholms universitet


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?