1515

Folksam och KPA: Investera i kommunerna

DEBATT. Låt pensionspengar finansiera kommunernas hållbara omställning. Fler borde ta efter Stockholms stad och ta in kapital från försäkringsbolag för att klara investeringsbehoven som kommer att vara i nivå med miljonprogrammet, skriver Folksamgruppens vd Jens Henriksson och KPA Pensions vd Britta Burreau.

Jens Henriksson och Britta Burreau
Jens Henriksson och Britta Burreau

Sverige växer och om 20 år beräknas befolkningen ha passerat 11,5 miljoner. Ökningstakten sätter hårt tryck på landets kommuner som står inför omfattande investeringar i bland annat infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Kommuninvest jämför investeringsbehoven med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talen då närmare en miljon bostäder byggdes samt en mängd skolor och sjukhus.

Enbart i Stockholms stad väntas befolkningen öka med 45 procent fram till 2040, från dagens 900.000 till 1,3 miljoner invånare. Hela Stock- holms län väntas under samma period växa från dagens 2,3 miljoner till 3,1 miljoner invånare. Befolkningstillväxten ställer stora krav på utbyggnad av välfärden, smarta trafiklösningar och grundläggande infrastruktur som vatten- och avloppssystem.

Vi ser också allt oftare krav på att kommuner och landsting ska medverka till finansieringen av större infrastrukturprojekt på nationell nivå. Av allt att döma ser kommunsektorns lånebehov ut att fortsätta öka framöver. Samtidigt behöver kommunerna göra den här omställningen på ett hållbart sätt och dessutom så snart som möjligt.

FN:s klimatpanel, IPCC, visade i sin senaste djupt alarmerande rapport att för att stanna vid 1,5 graders temperaturhöjning behöver utsläppen halveras till 2030 och världen bli fossilfri senast 2050.

Sveriges kommuner är nyckelaktörer i det här arbetet. Kommunerna behöver dessutom hantera översvämningar och andra utmaningar som klimatförändringarna för med sig här och nu. Denna genomgripande omställning av hela samhället förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och andra samhällsaktörer.

I ett läge där svenska kommuner har en relativt låg låneskuld med omkring 13 procent av BNP och Sveriges samlade förvaltade pensionskapital (inklusive allmän pension) enligt Pensionsmyndigheten uppgår till långt mer än 5.000 miljarder kronor, så kan vi i pensions- och försäkringsbranschen hjälpa kommunerna ännu mer i sin hållbara omställning.

Som samhällsinstitutioner har vi ett ansvar att bidra till och driva på klimatarbetet. Våra kunders pensionsmedel kan på ett än tydligare sätt, genom investeringar i kommunala projekt, spela en viktig roll i denna omställning.

Fördelarna är många. Det hjälper kommunerna att finansiera sina investeringar, samtidigt som pensionsspararnas pengar bidrar till att nå Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hållbara investeringar är i allra högsta grad förenliga med bra avkastning och därmed trygga pensioner. För KPA Pensions kunder, där många är verksamma i den kommunala sektorn, blir vinsten dubbel när deras pensionskapital investeras för att utveckla den kommunala verksamheten redan i dag.

När Folksamgruppen genom KPA Pension och Folksam investerar 2 miljarder kronor i en obligation från Stockholms stad bidrar vi samtidigt till målet att bygga en hållbar stad inför framtiden.

Genom investeringen uppmärksammas betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, motståndskraftiga och hållbara. Den ger oss möjligheten att bidra till att det byggs nya energieffektiva bostäder i ett flertal nya stadsutvecklingsområden. Fler skolor och förskolor ska byggas för att möta ökningen av barn och unga och deras behov av utbildning.

Staden ska investera för att öka framkomligheten och i miljöanpassade transportalternativ för att minska de fossila utsläppen och säkra ett hållbart transportsystem. Staden investerar även i laddstationer för att möta den ökande användningen av eldrivna fordon i Stockholm. Investeringar görs också i ett nytt avloppsreningsverk som ska fördubbla kapaciteten och täcka stadens behov fram till 2040.

Det minskar riskerna för föroreningar vid översvämningar och det minskar utsläppen av bakterier och partiklar, inklusive plast, till Östersjön och Mälaren.

Det här är ett exempel på hur våra kunders pensionskapital bidrar till att bygga mer hållbara samhällen och en mer hållbar värld. Folksamgruppen är en av Sveriges största institutionella investerare med över 400 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Vi vill gärna investera i Sveriges kommuner och välkomnar fler kommuner att ta efter Stockholms stad och fortsätta ta in kapital för att möta investeringsbehoven.

Vi pensionsaktörer bör fortsätta att stärka samarbetet med kommunsektorn och låta pensionsspararnas pengar bidra till utvecklingen av hållbara städer och kommuner, samtidigt som vi fortsatt ger våra kunder bra pensioner. Det är en självklar väg framåt.

 

Jens Henriksson, koncernchef, Folksamgruppen
Britta Burreau, vd, KPA Pension


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?