Hoppa till innehållet

Annons

Flödet av stöldgods över gränsen måste stoppas

I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. I princip riskfritt köra ut godset ur landet. Tullen kan inget göra, skriver företrädare olika branschorganisationer.

TULL. Stöldligorna agerar professionellt och storskaligt. Om förslaget inte ändras kan vi tyvärr bara konstatera att Sverige även i framtiden kommer att förbli ett smörgåsbord för ligorna, skriver företrädare för olika branschorganisationer.
TULL. Stöldligorna agerar professionellt och storskaligt. Om förslaget inte ändras kan vi tyvärr bara konstatera att Sverige även i framtiden kommer att förbli ett smörgåsbord för ligorna, skriver företrädare för olika branschorganisationer.Foto:Pontus Lundahl/TT

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till utökade befogenheter för Tullverket att ingripa mot stöldgods. Vi välkomnar visserligen regeringens förslag, men förslaget kommer enligt vår uppfattning tyvärr inte att stoppa stöldligornas härjningar. Förslaget leder sannolikt till att det blir något svårare att föra in stöldgods i landet, men det kommer inte att begränsa utflödet av stöldgods ur landet. 

De internationella stöldligornas härjningar plågar Sverige sedan flera decennier. Enligt statistik från Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst beräknas stöldligorna föra ut stulet försäkrat gods ur Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in värdet av oförsäkrat gods som stjäls från exempelvis butiker, byggarbetsplatser och lantbruk är värdet sannolikt betydligt högre. Till detta kan läggas kostnader för avbrott i verksamheter och produktion. Ligorna gör under sina turnéer även villainbrott och begår drivmedelsstölder vilket drabbar ytterligare tiotusentals brottsoffer varje år och bidrar till otryggheten i samhället.

I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. En liten mängd stöldgods förs även ut över landgränsen till Finland. Regelbundna och stickprovsmässiga utförselkontroller skulle innebära en ökad risk för upptäckt. Det skulle vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri. 

Sedan flera år tillbaka har vi fört fram att Tullverket bör få befogenhet att kontrollera utförsel av stöldgods, gripa gärningsmän och beslagta stöldgods. Några sådana befogenheter finns inte i dag. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta vore att göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott. Tullverket skulle då ha samma befogenhet att ingripa mot stöldgods som mot vapen och narkotika. Riksdagen har vid två tillfällen under den senaste mandatperioden gjort tillkännagivanden om att regeringen snarast bör återkomma med förslag i frågan. 

I oktober remitterade regeringen slutligen ett förslag om utökade befogenheter för Tullverket. Vi kan konstatera att regeringen föreslår att Tullverkets befogenhet ska begränsas till att ingripa i de fall stöldgods upptäcks i samband med ”ordinarie tullkontroll”, vilket inte löser problemet. Eftersom ordinarie tullkontroll i princip uteslutande genomförs på ingående gods så kommer de nya befogenheterna möjligen att begränsa inflödet av stöldgods till Sverige, men det kommer knappast att öka möjligheterna att upptäcka stöldgods som förs ut ur landet. 

Till detta ska läggas att förslaget innebär att tulltjänstemannen endast får ingripa mot stöldgods när hen råkar hitta det i samband med en ordinarie tullkontroll. Tullverket får nämligen inga befogenheter att genomföra tullkontroller inriktade på att hitta stöldgods. 

En av anledningarna till att Sverige betraktas som ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna är att det i dag inte finns någon enskild myndighet som har befogenhet att göra stickprovsmässiga utförselkontroller för att hitta stöldgods. Som framgått har Tullverket i dag inga befogenheter att stoppa stöldgods och polis får endast stoppa fordon och öppna lastutrymmen om det finns en skälig misstanke. 

Om myndigheterna vill göra stickprovsmässiga utförselkontroller måste även Kustbevakningen involveras. Kustbevakningen har nämligen rätt att stoppa fordon och öppna lastutrymmen i syfte att kontrollera lastsäkring utan att det finns en skälig misstanke. Hittar man misstänkt stöldgods kan polis tillkallas. Att det krävs flera närvarande myndigheter för att genomföra stickprovsmässiga utförselkontroller inriktade på stöldgods är dock extremt ineffektivt och medför att utförselkontroller i praktiken endast genomförs vid något enstaka tillfälle årligen. 

En allvarlig brist med det nuvarande upplägget är att Kustbevakningen endast har befogenhet att öppna fordon inom ett hamnområde. Konsekvensen är att ingen myndighet – var för sig eller i samverkan med andra myndigheter – har befogenhet att anordna stickprovsmässiga kontroller i syfte att stoppa utförsel av stöldgods över Öresundsbron eller vid våra landgränser. Vi signalerar således att det är fritt fram att föra ut stöldgods ur landet på dessa platser. 

Vi är fjorton bransch- och intresseorganisationer vars medlemmar drabbas hårt av de internationella stöldligornas härjningar. Vi vill att regeringen föreslår åtgärder som gör verklig, praktisk, skillnad. Stöldligorna agerar professionellt och storskaligt. Om förslaget inte ändras kan vi tyvärr bara konstatera att Sverige även i framtiden kommer att förbli ett smörgåsbord för ligorna. De kan fortsätta att systematiskt dammsuga Sverige på bilar, entreprenadmaskiner, båtmotorer, vattenskotrar, robotgräsklippare, hemelektronik, märkeskläder, lantbruksmaskiner, träningscyklar, motorcyklar, bildelar, kopparkablar, handverktyg, etc. Och i princip riskfritt köra ut godset ur landet.

Mattias Bergman, vd BIL Sweden

Thomas Brühl, vd Stöldskyddsföreningen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Bo Ericson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Mats Eriksson, vd Sweboat

Mats Galvenius, vd Larmtjänst

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Anna Karin Hatt, vd LRF

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Kenneth Kanckos, tf förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund

Tommy Letzén, vd Motorbranschens Riksförbund

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna

Anders Trollsås, vd Biluthyrarna

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från SkandiaAnnons

Checklista för jobbintervjun: Så lockar ditt företag de bästa medarbetarna

Jonathan Unander-Scharin är företagsrådgivare på Skandia.
Jonathan Unander-Scharin är företagsrådgivare på Skandia.

Som chef eller arbetsgivare är det vitalt att kunna rekrytera de bästa medarbetarna – och att få dem att vilja stanna. Flexibilitet, frukost och pingisbord i all ära, men i tider som dessa är andra saker än viktigare att kunna lyfta fram för en attraktiv arbetsgivare.

Kampen om talangerna är stenhård och det finns många olika förmåner att locka med. Det gäller att du inte missar det kanske viktigaste av allt för att vara en attraktiv arbetsgivare, nämligen tjänstepensionen som tryggar ”lönen efter karriären”.

I tider av osäkerhet ökar behovet av trygghet. Arbetsgivare som erbjuder det kan både locka och behålla duktiga medarbetare.

– En modern arbetsgivare med hållbar tillväxt i fokus behöver ta hand om sin viktigaste resurs – nämligen medarbetarna, säger Jonathan Unander-Scharin som är företagsrådgivare på Skandia.

Smart hälsoarbete

– När medarbetare mår bra ökar förutsättningarna för dem att göra bra ifrån sig. Att sätta hälsan i fokus på företaget är helt enkelt en lönsam investering. Många sjukskrivningar är helt onödiga och kan förhindras med förebyggande och smart hälsoarbete. Att vara utan nyckelmedarbetare en längre tid i väntan på vård kan vara förödande för både stora och små företag, säger han.

Generellt är företag som har helheten med tjänstepension, hälsoförsäkring, vårdförsäkring och sjukförsäkring också friskare.

– Och friskare företag är mer lönsamma företag, säger Jonathan Unander-Scharin.

Vill du också få ett friskare företag? Se hur du kan minska sjukfrånvaron och öka lönsamheten här 

Tillgång till hälsoexperter

Skandia har i många år arbetat med hälsa för att kunderna ska må bra. Skandia Tjänstepension med Hälsa är ensam i sitt slag, då den inte bara skapar ekonomisk trygghet utan också förebygger sjukskrivning och hjälper till om någon på jobbet trots allt skulle bli sjuk.

Med den kostnadsfria hälsoförsäkringen har företagets medarbetare även tillgång till Skandias Hälsosluss, dit de kan vända sig för att tidigt få stöd och hjälp för att undvika sjukskrivning. Här jobbar psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och hälso- och rehabvägledare med att ge hjälp och råd.

– Vi vet att förebyggande arbete lönar sig för alla. Därför har vi väldigt låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias Hälsosluss gör det i förebyggande syfte, innan det gått för långt. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar, säger Jonathan Unander-Scharin.

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa 

Lyft hela förmånspaketet – inte bara lönen

I kampen om att locka och behålla de bästa medarbetarna är det viktigt att kunna visa att man är en ansvarsfull och attraktiv medarbetare, konstaterar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

– Undvik därför den vanliga fällan att fastna i en lönediskussion​ – bredda istället till att berätta om hela ditt smarta förmånspaket. Både när du rekryterar och när du har lönesamtal med befintliga kollegor.

Här är hans och Skandias checklista, som visar vad du kan säga för att visa på bredden i vad du som arbetsgivare kan erbjuda – utöver lönen:

Tjänstepension – viktigt för din framtid

– Varje månad betalar vi in hela x antal kronor till din tjänstepension. Den är en viktig del av din totala pension, som för många utgör 25–50 procent av den totala pensionen.

Löneväxling – superknepet för att maxa pensionen

– Vi erbjuder dig möjlighet att löneväxla till mer tjänstepension. Självklart guidar vi dig till hur det fungerar och ser över att det passar just din situation.

Kostnadsfri pensionsrådgivning – så att du kan fatta rätt beslut

– Du kan välja hur tjänstepensionspengarna ska placeras, så att det passar hur aktiv du vill vara. För att kunna fatta rätt beslut och påverka din trygghet och pension ger vi dig tillgång till kostnadsfri pensionsrådgivning.

Hälsoförsäkring – för att vårda ditt mående

– Vi månar om våra medarbetares hälsa och därför har vi en hälsoförsäkring som gör att du kan ta hjälp tidigt om du inte mår bra för att slippa sjukskrivning (ex samtalsterapi, sjukgymnastik, ergonomi).

Sjukförsäkring – för att öka din trygghet

– Vi vill inte att du ska behöva tänka på ekonomin om du blir långvarigt sjuk. Därför har vi en sjukförsäkring som börjar gälla efter 3 månaders sjukskrivning som kan ge dig upp till 90% av lönen.

Vårdförsäkring – för snabb vård

– För att du ska få snabb vård om du blir skadad eller sjuk har du tillgång till en vårdförsäkring. Det innebär bl. a. att du kan få sjukvårdsrådgivning dygnet runt och är garanterad operation inom 20 dagar.

Alla de här delarna kan du som företag erbjuda via en tjänstepensionslösning i Skandia, där ingår även en bolånerabatt, en hälsoapp, tillgång till en hälsosluss med råd och stöd från Skandias samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

Behöver du se över företagets tjänstepension? Få hjälp direkt här  

Läs mer om hur du kan få starka förmåner och ett friskare företag här 

Mer från Skandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Skandia och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera