ANNONS:
Till Di.se

Fjellner: Malmströms och EU:s linje är ogenomtänkt

  • KORTSIKTIGT. Cecilia Malmström annonserade EU:s motåtgärder på en presskonferens i onsdags i Bryssel. Foto: Lukasz Kobus

DEBATT. Den regelstyrda världshandeln är hotad efter Trumps tullar. Flertalet röster i Europa tycks antingen vilja svara med samma mynt och införa egna tullar eller gå Trump till mötes och förhandla fram egna undantag från USA:s olagliga tullar. EU är inne på en farlig väg, anser Christofer Fjellner.

USA inför drakoniska importtullar på stål och aluminium. Förlorarna är stålindustrin i EU och andra länder men framför allt USA:s industrier som använder stål och aluminium i sin produktion. Men hotet är betydligt större än så, nämligen ett handelskrig som raserar den regelstyrda världshandeln. Vi måste dels undvika att konflikten eskalerar ytterligare, dels slå vakt om och värna reglerna för världshandeln som Trump utmanar.

Det är uppenbart att Världshandelsorganisationen, WTO, förstår lägets allvar och riskerna förknippade med att fler länder sätter upp egna handelshinder som svar på Trumps tullar. Generalsekreteraren Roberto Azevedo slog huvudet på spiken när han påpekade att om principen öga för öga tillåts styra handelspolitiken blir vi alla blinda i slutänden och världen hamnar i en djup lågkonjunktur. Riskerna för ett omfattande handelskrig är överhängande. Åtgärderna som planeras i Bryssel riskerar att leda oss dit.

För det första planerar EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström att försöka straffa USA genom att införa 186 olika tullar på ett totalt importvärde av 39 miljarder kronor. Detta kommer att bli kostsamt för såväl europeiska konsumenter som företag som använder varorna i sin produktion, betydligt mer kostsamt än den skada man åsamkar USA.

Att EU hotade med att införa tullarna redan innan torsdagens beslut men att Trump ändå valde att införa sina visar att tullarna knappast lär få önskad effekt. Men värre är hotet om upptrappning. USA har i sin tur hotat med fler tullar och Trump har förklarat sig redo att i så fall införa dem på bilar från EU. Och vad gör vi i Europa då? Ska vi då svara med att höja 2 000 tullinjer i stället? Det visar på hur ogenomtänkt och farlig kommissionens nuvarande strategi är. Den leder snabbt till en ond cirkel, med två förlorande sidor och ingen vinnare.

För börjar det nu talas om att EU måste följa USA:s exempel och införa egna höga tullar på stål och aluminium, för att förhindra att varor som var tänkta att säljas på den amerikanska marknaden hamnar i Europa. Till och med den frihandelsvänliga svenska stålindustrin ropar nu på högre tullar. Även detta riskerar att fördjupa krisen. Europeiska företag som använder sig av stål och aluminium får höjda produktionskostnader och förlorar sin konkurrensfördel mot amerikanska konkurrenter.

Men nya tullar mot fler länder riskerar även att skapa konflikter med andra handelspartners som Japan, Sydkorea, Kina och Ukraina. Detta fö-refaller vara ett av syftena med USA:s tullar – att söndra och härska och där- med utmana den regelstyrda handeln.

Den tredje åtgärden som EU planerar är att förhandla med USA om att slippa delar av tullarna. Även detta bör vi vara försiktiga med. Givetvis ska vi undvika så mycket som möjligt av skadliga handelshinder men vi får inte vara naiva. Det är trots allt just detta den amerikanska presidenten vill åstadkomma. Att tvinga oss och andra handelspartners att med mössan i hand komma till Washington för att på olika sätt tillmötesgå USA genom åtaganden som begränsar exporten eller på andra sätt leder till mer eller mindre orelaterade eftergifter. Världshandeln styrs av regler – regler USA uppenbart bryter mot genom sitt agerande.

Att vid sidan av dessa regler och under hot göra upp om världshandeln undergräver och WTO:s ställning, och det är särskilt allvarligt för Sverige. Som ett litet exportberoende land är vi extra beroende av att WTO garanterar den regelstyrda världshandeln. För i frånvaro av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag.

Givetvis ska EU markera mot att USA bryter mot reglerna. Men det får aldrig ske på bekostnad av den europeiska ekonomin. Vi kan inte uppfostra andra genom att skjuta oss själva i foten. Hellre då att vi använder andra medel, som att se över inköp av försvarsmateriel från USA. Men den viktigaste åtgärden för EU är trots allt att stämma USA inför WTO:s tvistlösningsorgan i en allians med andra länder som drabbas av de amerikanska tullarna. Det var trots allt genom det förfarandet som USA tog bort de ståltullar president Bush införde 2002.

Jag förstår att Cecilia Malmström befinner sig i en svår sits som svensk, liberal och frihandelsvän. Men just nu behöver EU just en svensk frihandelsvän mer än någonsin. För det står mer på spel nu än under hela hennes period som handelskommissionär. Trovärdigheten för den regelstyrda världshandeln. Just den som är så avgörande för jobb tillväxt och välstånd i ett litet handelsberoende land som Sverige.


Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), utskottet för internationell handel


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies