ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

FI:s regler låser in bolånekunder

  • Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vid presentationen av det skärpta amorteringskravet 2017. Foto: Henrik Montgomery

DEBATT. Det skärpta amorteringskravet infördes av Finansinspektionen i mars 2018. Antalet månatliga bolåneansökningar hos oss, där kunder vill byta bolånebank från annan bank till SBAB, har minskat väsentligt under 2018 jämfört med 2017, skriver Klas Danielsson, vd för SBAB.

Finansinspektionens amorteringskrav för hushåll med hög skuldsättning innebär en skärpning av amorteringskravet baserat på belåningsgrader, som trädde i kraft 2016. De nya reglerna innebär skärpta krav om vilken information om bolånetagaren som bankerna behöver ta hänsyn till när amorteringsnivån fastställs. Denna information ska bankerna tillhandahålla bolånekunderna genom ett så kallat amorteringsunderlag, vilket krävs för att kunna fullfölja flytt av bolån.

I en arbetsgrupp i Bankföreningen har bankerna tyvärr inte lyckats enas fullt ut om en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget. Ett förslag till ett standardiserat underlag har tagits fram av SBAB, men det amorteringsunderlag som efter en kompromiss nu används av bankerna anser vi saknar väsentliga delar för att det ska ge den information som krävs för att följa regelverket i sin helhet och göra det så enkelt som möjligt för kund att flytta sitt bolån till ny bank. SBAB reserverade sig i arbetsgruppen för kompromissbeslutet om amorteringsunderlaget.

Bankerna har ett gemensamt ansvar att verka för ett högt förtroende, bland annat genom att konkurrensneutralt följa och förhålla sig till de regleringar som Finansinspektionen tar fram. Det ingår också i ansvaret att uppmärksamma och agera när tillämpningen av regleringar medför negativa konsekvenser för konsumenten och konkurrensen.

Betraktade som verktyg för att dämpa skuldsättningen ser vi att de nya amorteringsreglerna fyller sitt syfte då skuldsättningstillväxten nu minskar. Men det sker på bekostnad av transparensen och rörligheten på bankmarknaden, vilket drabbar bolånetagarna i form av för höga bolåneräntor.

En avgörande faktor som påverkar rörligheten och konkurrensen på bankmarknaden negativt är att amorteringsunderlaget inte enkelt går att hämta digitalt i internetbanken av kunden själv hos någon annan bolånebank än hos SBAB. Kunden måste i stället personligen kontakta sin bank, vilket gör att processen blir krånglig, tidskrävande och riskerar att förlängas till dess att kunden inte orkar försöka längre.

Att kundens befintliga bank dessutom ofta använder beställningen av amorteringsunderlagsblanketten till att övertala kunden att stanna kvar i banken, blir konkurrenshämmande och försvårar för mindre samt nya aktörer att ta sig in på bolånemarknaden. Dessutom minskar kundens möjligheter att fatta ett eget rationellt ekonomiskt beslut som inte påverkats av tillfälliga säljbudskap.

På SBAB har vi sett tydliga tecken på minskad rörlighet efter amorteringskraven. Antalet månatliga bolåneansökningar hos SBAB där kunder vill byta bolånebank från annan bank till SBAB har minskat väsentligt under 2018 jämfört med 2017.

Vår bedömning utifrån tusentals kundsamtal är att nedgången till övervägande del förklaras av att kunderna upplever att processen för att byta bank har blivit krångligare, samt att den befintliga banken försvårar byten genom att inte på ett enkelt sätt tillgängliggöra amorteringsunderlaget digitalt.

Då SBAB är den snabbast växande bolånebanken på marknaden och vår kundbas är relativt representativ för marknaden i stort, bedömer vi att denna minskade rörlighet inte är en isolerad företeelse utan ger en god bild av bolånemarknaden som helhet.

När resten av samhället och näringslivet blir alltmer digitaliserat och transparent är det uppseendeväckande att banker inom bolåneområdet motverkar utvecklingen. Företag som Netflix och Spotify har tydligt identifierat dagens konsumentbeteenden och kundbehov.

De låser inte in kunden med abonnemang som är krångliga att ta sig ur, utan lägger i stället alla resurser på att utveckla konkurrenskraftiga tjänster så att kunderna faktiskt ska vilja stanna kvar. Här finns mycket att lära för bankerna. Det finns inget som talar emot att alla banker gör det enkelt att byta bank genom att tillhandahålla amorteringsunderlaget digitalt och lättillgängligt i internetbanken.

SBAB föreslår följande åtgärder för ökad enkelhet, transparens och konkurrens på bolånemarknaden:

* Finansinspektionen bör bedöma och utvärdera hur väl nuvarande amorteringsunderlag, och SBAB:s förslag, möter upp mot regler, krav och behovet av informationsutbyte mellan banker.

* Finansinspektionen bör ställa krav på en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget och vägleda bankerna vilken information som skall finnas i det.

* Alla banker måste tillhandahålla ett standardiserat amorteringsunderlag digitalt och enkelt åtkomligt i internetbanken.

 

Klas Danielsson, vd, SBAB

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer