Hoppa till innehållet

Annons

FI:s regler låser in bolånekunder

DEBATT. Det skärpta amorteringskravet infördes av Finansinspektionen i mars 2018. Antalet månatliga bolåneansökningar hos oss, där kunder vill byta bolånebank från annan bank till SBAB, har minskat väsentligt under 2018 jämfört med 2017, skriver Klas Danielsson, vd för SBAB.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vid presentationen av det skärpta amorteringskravet 2017.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vid presentationen av det skärpta amorteringskravet 2017.Foto:Henrik Montgomery

Finansinspektionens amorteringskrav för hushåll med hög skuldsättning innebär en skärpning av amorteringskravet baserat på belåningsgrader, som trädde i kraft 2016. De nya reglerna innebär skärpta krav om vilken information om bolånetagaren som bankerna behöver ta hänsyn till när amorteringsnivån fastställs. Denna information ska bankerna tillhandahålla bolånekunderna genom ett så kallat amorteringsunderlag, vilket krävs för att kunna fullfölja flytt av bolån.

I en arbetsgrupp i Bankföreningen har bankerna tyvärr inte lyckats enas fullt ut om en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget. Ett förslag till ett standardiserat underlag har tagits fram av SBAB, men det amorteringsunderlag som efter en kompromiss nu används av bankerna anser vi saknar väsentliga delar för att det ska ge den information som krävs för att följa regelverket i sin helhet och göra det så enkelt som möjligt för kund att flytta sitt bolån till ny bank. SBAB reserverade sig i arbetsgruppen för kompromissbeslutet om amorteringsunderlaget.

Bankerna har ett gemensamt ansvar att verka för ett högt förtroende, bland annat genom att konkurrensneutralt följa och förhålla sig till de regleringar som Finansinspektionen tar fram. Det ingår också i ansvaret att uppmärksamma och agera när tillämpningen av regleringar medför negativa konsekvenser för konsumenten och konkurrensen.

Betraktade som verktyg för att dämpa skuldsättningen ser vi att de nya amorteringsreglerna fyller sitt syfte då skuldsättningstillväxten nu minskar. Men det sker på bekostnad av transparensen och rörligheten på bankmarknaden, vilket drabbar bolånetagarna i form av för höga bolåneräntor.

En avgörande faktor som påverkar rörligheten och konkurrensen på bankmarknaden negativt är att amorteringsunderlaget inte enkelt går att hämta digitalt i internetbanken av kunden själv hos någon annan bolånebank än hos SBAB. Kunden måste i stället personligen kontakta sin bank, vilket gör att processen blir krånglig, tidskrävande och riskerar att förlängas till dess att kunden inte orkar försöka längre.

Att kundens befintliga bank dessutom ofta använder beställningen av amorteringsunderlagsblanketten till att övertala kunden att stanna kvar i banken, blir konkurrenshämmande och försvårar för mindre samt nya aktörer att ta sig in på bolånemarknaden. Dessutom minskar kundens möjligheter att fatta ett eget rationellt ekonomiskt beslut som inte påverkats av tillfälliga säljbudskap.

På SBAB har vi sett tydliga tecken på minskad rörlighet efter amorteringskraven. Antalet månatliga bolåneansökningar hos SBAB där kunder vill byta bolånebank från annan bank till SBAB har minskat väsentligt under 2018 jämfört med 2017.

Vår bedömning utifrån tusentals kundsamtal är att nedgången till övervägande del förklaras av att kunderna upplever att processen för att byta bank har blivit krångligare, samt att den befintliga banken försvårar byten genom att inte på ett enkelt sätt tillgängliggöra amorteringsunderlaget digitalt.

Då SBAB är den snabbast växande bolånebanken på marknaden och vår kundbas är relativt representativ för marknaden i stort, bedömer vi att denna minskade rörlighet inte är en isolerad företeelse utan ger en god bild av bolånemarknaden som helhet.

När resten av samhället och näringslivet blir alltmer digitaliserat och transparent är det uppseendeväckande att banker inom bolåneområdet motverkar utvecklingen. Företag som Netflix och Spotify har tydligt identifierat dagens konsumentbeteenden och kundbehov.

De låser inte in kunden med abonnemang som är krångliga att ta sig ur, utan lägger i stället alla resurser på att utveckla konkurrenskraftiga tjänster så att kunderna faktiskt ska vilja stanna kvar. Här finns mycket att lära för bankerna. Det finns inget som talar emot att alla banker gör det enkelt att byta bank genom att tillhandahålla amorteringsunderlaget digitalt och lättillgängligt i internetbanken.

SBAB föreslår följande åtgärder för ökad enkelhet, transparens och konkurrens på bolånemarknaden:

* Finansinspektionen bör bedöma och utvärdera hur väl nuvarande amorteringsunderlag, och SBAB:s förslag, möter upp mot regler, krav och behovet av informationsutbyte mellan banker.

* Finansinspektionen bör ställa krav på en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget och vägleda bankerna vilken information som skall finnas i det.

* Alla banker måste tillhandahålla ett standardiserat amorteringsunderlag digitalt och enkelt åtkomligt i internetbanken.

 

Klas Danielsson, vd, SBAB

Innehåll från MindlerAnnons

Ledarskapsutveckling är en god investering

Psykisk ohälsa är en del av livet, och därför också en del av arbetslivet. En kostsam del av arbetslivet. Med förebyggande stöd till medarbetare och utbildning i hållbart ledarskap för chefer och ledare kan företaget minska både kostnaderna och lidandet för den enskilda medarbetaren. 

Mindler startade 2018 med syfte att göra psykologisk vård mer jämlik och tillgänglig inom primärvården. Behovet av en företagslösning blev tydligt under pandemin, när flera företag kontaktade Mindler för att få hjälp med psykisk ohälsa hos personalen. Idag hjälper Mindler allt från små verksamheter till stora organisationer att skapa en mer välmående arbetsplats. 

En kombination av individuella och organisatoriska insatser

Med Mindlers företagslösning kan medarbetarna träffa en psykolog via videosamtal och arbeta på egen hand med internetbaserad KBT (IKBT) i appen. Det ingår en årlig kartläggning av hur arbetsplatsen och medarbetarna mår och utifrån den skapas en handlingsplan för att främja den psykiska hälsan i stort. Utifrån organisationens unika behov erbjuder Mindler föreläsningar, workshops, coachning och ledarskapsutveckling.

Ledarskapet är avgörande

De flesta vet hur viktigt ledarskapet är för att vi ska må bra på jobbet. En del ledare har en naturlig förmåga att skapa trygghet och engagemang hos sina medarbetare, men de flesta behöver hjälp att utvecklas i sin ledarroll. 

- En bra ledare skapar psykologisk trygghet i teamet. Det innebär att medarbetarna har tillit till varandra, att det är högt i tak och okej att misslyckas, berättar Gunilla Sandström Örvén, företagspsykolog på Mindler. 

Samtidigt som ledare ska skapa ett tryggt klimat på arbetsplatsen behöver de skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna prestera. De behöver kunna förmedla vilka resultat som förväntas och vilka kompetenser som måste utvecklas. Gunilla Sandström Örvén menar att två viktiga verktyg är tydlig kommunikation och motivation genom positiv förstärkning. Vidare förklarar hon att ledare behöver kunna anpassa ledarstilen efter medarbetarnas förutsättningar och behov. 

- Som ledare kan du inte sätta upp ett antal regler och följa dem i alla situationer. Verkligheten är alldeles för komplex för det. För att kunna möta dina medarbetare där de är behöver du ha ett situationsanpassat ledarskap, säger Gunilla Sandström Örvén. 

Attityder i fokus

Mindlers ledarskapsutveckling bygger på en väldefinierad och strukturerad metodik där fokus ligger på att kartlägga och analysera attityder. Man använder ett unikt digitalt system med hög tillförlitlighet för att mäta attityder både hos enskilda ledare och grupper av ledare. 

- Det är ofta attityder hos ledarna som utgör det största hindret för framgång. Det fina med det är att attityder kan förändras, säger Gunilla Sandström Örvén.

Om Mindler

Mindler är Sveriges största psykologmottagning online. Läs mer om Mindlers företagslösning här.

 

Mer från Mindler

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mindler och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera