Fastighetsbolag: Nästa regering behöver en ”stadsminister”

DEBATT. Det råder brist på kontor i Sverige. Om det finns för få attraktiva lokaler blir det också färre arbetstillfällen. Nu krävs planering för arbetsplatser som står i proportion till bostadsplaneringen, anser Biljana Pehrsson, Tomas Hermansson, PG Persson och Ulrika Hallengren.

BLANDSTAD. Både nya bostäder och nya kontor behövs. Kontoren ska finnas där människor bor, men det måste vara en viss mängd kontor som ligger tillsammans.
BLANDSTAD. Både nya bostäder och nya kontor behövs. Kontoren ska finnas där människor bor, men det måste vara en viss mängd kontor som ligger tillsammans.Foto:Jessica Gow/TT

Under den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om brist på kontor och rekordhöga hyror för kontor i centrala lägen särskilt i Stockholm och Göteborg. Samtidigt har fler och fler stadsutvecklingsprojekt under åren omvandlats till att bli rena bostadsområden helt utan kontor i attraktiva lägen eller med kontor som ligger alltför glest.

Förutsättningarna ser delvis olika ut i olika delar av landet, men vi ser med oro på vilka konsekvenserna på sikt kan komma att bli för Sveriges storstadsområden om inte tillgången på arbetsplatser i attraktiva lägen prioriteras.

Politikerna talar gärna om att skapa arbetstillfällen och om att bygga attraktiv blandstad. Men både arbetstillfällena och den attraktiva levande staden riskerar att försvinna om inget görs.

Det går att göra saker annorlunda.

Det är ofta de kommersiella fastighetsägarna som genom att utveckla och bygga moderna kontor lyckas attrahera utländska företag och därmed generera nya arbetstillfällen. Dessa företag är beroende av att kunna attrahera rätt människor för sina verksamheter och lokalernas image, läge och utformning är avgörande för detta. Företagen är också intresserade av att andra företag finns i samma område och då är densiteten och volymen av kontor avgörande. Det är också vi som dagligen har dialog med nya och befintliga företag som letar lokaler och som möjliggör för växande företag att utvecklas eller etablera sin verksamhet i en viss stad i ett visst läge. Vi följer även den internationella utvecklingen av såväl kontor och stadsutveckling för att kunna konkurrera med andra europeiska lägen. Vi menar att det ofta är de kommersiella fastighetsbolagen som genom sina nätverk och kontakter bidrar till att företag väljer Sverige för sin etablering. Till detta kommer naturligtvis en rad andra faktorer såsom skatter, service, kompetens, klimat.

Vi möter nu för vissa regioner en mer avvaktande attityd hos företag som tidigare varit mycket intresserade av att etablera sin verksamhet i våra storstadsområden just på grund av de höga hyrorna och brist på attraktiva lägen. Det är en följd av att det helt enkelt finns för få kontorsytor i rätt läge. Vi tror att en starkt bidragande orsak är att politiken under de senaste åren har valt att fokusera på att bygga bostäder istället för att bygga blandade och levande städer som är det de flesta talar om och vill ha.

Vi bygger attraktiva områden genom att bidra med moderna kontor som kan locka en bred skara människor till en plats över dygnets alla timmar och på så sätt skapa underlag för service, handel, restauranger och kultur. En stadsdel som bara består av bostäder är död på dagarna och lever endast upp under några timmar på kvällen och på morgonen när alla rör sig till och från skola och arbete. Det är samma fenomen som drabbar områden med bara kontor och handel. Dessa områden lever upp på dagen men dör på kvällarna och helgerna. Varken det ena eller andra är exempel på en attraktiv stad och de blir dessutom ofta otrygga.

Vi vill nu uppmana de politiska ledningarna i Sveriges storstäder att prioritera framväxten av nya kontor. Kanske till och med på bekostad av en del bostadsprojekt. Det finns ett utmärkt fönster i planeringen av resurser på stadsbyggnadskontoren att nu verkligen se till att förverkliga visionerna om en riktigt attraktiv och blandad stad där människor kan bo och arbeta i samma områden.

Vi menar också att det inte är möjligt att bara ”krydda” en del bostadsområden med enstaka kontor eller göra kontoren för småskaliga. På kommunal nivå behöver man ta fram visioner om var näringslivet skall kunna växa och se till att den kritiska massan blir tillräcklig så att arbetsplatskluster kan växa fram i samklang med attraktiva bostäder.

Vi står beredda att investera miljarder i storstäderna och bidra till etableringen av tusentals nya arbetstillfällen till den växande befolkningen.

Vi hoppas nu att kommunerna och även staten ser konsekvenserna av att kontorsprojekt inte prioriteras i tillräckligt hög grad. Det riskerar att skrämma bort en rad spännande och innovativa företag som annars hade sett sin hemvist i Sverige. Men det riskerar också att leda till att företag flyttar från Sverige eller helt enkelt att befintliga företag hindras från att växa och utvecklas. Konsekvenserna är oavsett att antalet arbetstillfällen minskar eller inte växer i enlighet med potentialen.

I Sverige har vi en landsbygdsminister för att landsbygden ska kunna leva. Vi har också en bostadsminister för att bostadsfrågan är politiskt viktig. I andra länder finns en stadsminister för att skapa förutsättningar för attraktiva städer och ökad tillväxt. Det bör Sverige också ha.

Våra konkreta förslag för en politisk handlingsplan:

1. Planera för och resurssätt så att den attraktiva blandstaden verkligen blir av. Inför en kontors- och arbetsplatsnorm som står i proportion till bostadsplaneringen.

2. Tillsätt tillräckligt med resurser så att det räcker för både bostads- och kontorsdetaljplaner i kommunen.

3. Låt de fastighetsutvecklare som dagligen arbetar med uthyrning och har kunskap om var företag vill finnas bidra i arbetet med att peka ut var de nya arbetsplatserna skall ligga och hur de behöver formas för att ge effektiva kontor. Gör kommunens arbete med översiktsplanen tillsammans.

4. Företag växer bäst på platser där andra företag finns. Företagskluster måste innehålla en viss mängd kontor inom samma område. Avstå från frimärksplanering för enskilda kontorsbyggnader som inte är efterfrågestyrd.

5. Starta samarbeten med långsiktiga fastighetsutvecklare som bygger kontor för egen förvaltning. De känner marknaden bäst eftersom de också är investerare i den aktuella platsen. Ställ krav på gemensamma planer för det offentliga rummet så att området kan leva både dag- och kvällstid.

6. Utse en stadsminister som bland annat får ansvar för att skapa förutsättningar att bygga tillväxtgenererande attraktiva och blandade städer med både bostäder, kontor och service.

Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden KOBR B -0,22% Dagens utveckling
Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter
PG Persson, vd, Platzer
Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs WIHL -0,74% Dagens utvecklingInnehåll från MicrosoftAnnons

Microsoft om storsatsningen i Sverige: ”Historisk digital acceleration just nu”

Microsoft ser en stark utvecklingspotential för digitala plattformar i Sverige – och öppnar inom kort tre nya datacenter för hållbara molntjänster här.

– Vi är just nu mitt uppe i den mest omfattande tekniktransformationen i mänsklighetens historia, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Microsofts tre nya svenska datacenter kommer vara bland de mest hållbara i världen när de står klara 2021. Redan från start kommer de att drivas med 100 procent förnybar energi. 

– Vi har tillsammans med Vattenfall utvecklat en modell för att säkra tillgången på förnybar el 24/7, där vi timme för timme kan följa energianvändningen. Dessutom ser vi till att avfallet hanteras cirkulärt, inklusive uttjänta servrar och annan hårdvara, säger Hélène Barnekow.

Datacentren blir världsledande när det gäller säkerhet och teknologi för hållbara molntjänster, kommer att ligga i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Där kommer de att möta upp den växande efterfrågan som finns från organisationer på tillgång till hållbara molntjänster med högre hastighet och tillförlitlighet.

Parallellt med detta görs också stora sociala satsningar på de orter där datacentren etableras.

– Vi satsar bland annat på att ge 150 000 svenskar tekniska kompetensutvecklingsmöjligheter under det kommande året, dels för att fler ska kunna arbeta med IT, dels för att göra det möjligt för fler att vara med på den digitala resan. Mycket av vår framtida livskvalitet hänger ju på vad vi kan ta till oss digitalt, exempelvis inom vård, skola och arbetsliv, säger hon.

Microsoft världsledande på mjukvarulösningar

Microsoft har sedan starten 1975 etablerat sig som pionjär och marknadsledare när det gäller mjukvarulösningar för produktivitet och kommunikation. De senaste åren har det skett en snabb och genomgripande digital transformation med en kraftigt ökande efterfrågan på snabba, säkra och hållbara molntjänster.

För Microsoft ligger fokus inte bara på att ta fram teknik och mjukvara, utan i ännu högre grad på att skapa hållbara och säkra digitala plattformar som kan användas både för storskaliga AI-lösningar till gränsöverskridande samarbeten.

– Sverige ligger långt framme när det gäller innovationer, hållbarhet och IT. Det finns dessutom en stark samverkanskultur. Det har varit viktiga faktorer för vår lokalisering av datacentren och kommer säkerligen också att bli framgångsfaktorer för nya spännande affärer och utveckling av nya arbetstillfällen, exempelvis inom spelindustrin men även inom mer traditionell industri, säger Hélène Barnekow.

Blir en pådrivande kraft

Sverigeetableringen är ett led i Microsofts satsning på att utveckla säkra och hållbara molntjänster för både stora företag, organisationer, offentliga aktörer och privatpersoner.

– Vi är mitt uppe i en digital transformation som för alltid kommer att förändra vårt sätt att verka och arbeta.  I den omställningen vill vi vara en pådrivande kraft och bidra till en positiv utveckling för individer, företag och samhällen, avslutar Hélène Barnekow.

Om Microsoft och hållbarhet 

Microsoft har länge haft en ambitiös hållbarhetsagenda och målen har steg för steg skruvats upp. Senast 2030 ska Microsoft vara koldioxidnegativt och 2050 ska företaget ha kompenserat för all koldioxidpåverkan sedan starten 1975.

Läs mer på: Hållbar digital transformation (microsoft.com)​​​​​​​ 

 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?