Annons

Fastighetsbolag: Nästa regering behöver en ”stadsminister”

DEBATT. Det råder brist på kontor i Sverige. Om det finns för få attraktiva lokaler blir det också färre arbetstillfällen. Nu krävs planering för arbetsplatser som står i proportion till bostadsplaneringen, anser Biljana Pehrsson, Tomas Hermansson, PG Persson och Ulrika Hallengren.

BLANDSTAD. Både nya bostäder och nya kontor behövs. Kontoren ska finnas där människor bor, men det måste vara en viss mängd kontor som ligger tillsammans.
BLANDSTAD. Både nya bostäder och nya kontor behövs. Kontoren ska finnas där människor bor, men det måste vara en viss mängd kontor som ligger tillsammans.Foto:Jessica Gow/TT

Under den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om brist på kontor och rekordhöga hyror för kontor i centrala lägen särskilt i Stockholm och Göteborg. Samtidigt har fler och fler stadsutvecklingsprojekt under åren omvandlats till att bli rena bostadsområden helt utan kontor i attraktiva lägen eller med kontor som ligger alltför glest.

Förutsättningarna ser delvis olika ut i olika delar av landet, men vi ser med oro på vilka konsekvenserna på sikt kan komma att bli för Sveriges storstadsområden om inte tillgången på arbetsplatser i attraktiva lägen prioriteras.

Politikerna talar gärna om att skapa arbetstillfällen och om att bygga attraktiv blandstad. Men både arbetstillfällena och den attraktiva levande staden riskerar att försvinna om inget görs.

Det går att göra saker annorlunda.

Det är ofta de kommersiella fastighetsägarna som genom att utveckla och bygga moderna kontor lyckas attrahera utländska företag och därmed generera nya arbetstillfällen. Dessa företag är beroende av att kunna attrahera rätt människor för sina verksamheter och lokalernas image, läge och utformning är avgörande för detta. Företagen är också intresserade av att andra företag finns i samma område och då är densiteten och volymen av kontor avgörande. Det är också vi som dagligen har dialog med nya och befintliga företag som letar lokaler och som möjliggör för växande företag att utvecklas eller etablera sin verksamhet i en viss stad i ett visst läge. Vi följer även den internationella utvecklingen av såväl kontor och stadsutveckling för att kunna konkurrera med andra europeiska lägen. Vi menar att det ofta är de kommersiella fastighetsbolagen som genom sina nätverk och kontakter bidrar till att företag väljer Sverige för sin etablering. Till detta kommer naturligtvis en rad andra faktorer såsom skatter, service, kompetens, klimat.

Vi möter nu för vissa regioner en mer avvaktande attityd hos företag som tidigare varit mycket intresserade av att etablera sin verksamhet i våra storstadsområden just på grund av de höga hyrorna och brist på attraktiva lägen. Det är en följd av att det helt enkelt finns för få kontorsytor i rätt läge. Vi tror att en starkt bidragande orsak är att politiken under de senaste åren har valt att fokusera på att bygga bostäder istället för att bygga blandade och levande städer som är det de flesta talar om och vill ha.

Vi bygger attraktiva områden genom att bidra med moderna kontor som kan locka en bred skara människor till en plats över dygnets alla timmar och på så sätt skapa underlag för service, handel, restauranger och kultur. En stadsdel som bara består av bostäder är död på dagarna och lever endast upp under några timmar på kvällen och på morgonen när alla rör sig till och från skola och arbete. Det är samma fenomen som drabbar områden med bara kontor och handel. Dessa områden lever upp på dagen men dör på kvällarna och helgerna. Varken det ena eller andra är exempel på en attraktiv stad och de blir dessutom ofta otrygga.

Vi vill nu uppmana de politiska ledningarna i Sveriges storstäder att prioritera framväxten av nya kontor. Kanske till och med på bekostad av en del bostadsprojekt. Det finns ett utmärkt fönster i planeringen av resurser på stadsbyggnadskontoren att nu verkligen se till att förverkliga visionerna om en riktigt attraktiv och blandad stad där människor kan bo och arbeta i samma områden.

Vi menar också att det inte är möjligt att bara ”krydda” en del bostadsområden med enstaka kontor eller göra kontoren för småskaliga. På kommunal nivå behöver man ta fram visioner om var näringslivet skall kunna växa och se till att den kritiska massan blir tillräcklig så att arbetsplatskluster kan växa fram i samklang med attraktiva bostäder.

Vi står beredda att investera miljarder i storstäderna och bidra till etableringen av tusentals nya arbetstillfällen till den växande befolkningen.

Vi hoppas nu att kommunerna och även staten ser konsekvenserna av att kontorsprojekt inte prioriteras i tillräckligt hög grad. Det riskerar att skrämma bort en rad spännande och innovativa företag som annars hade sett sin hemvist i Sverige. Men det riskerar också att leda till att företag flyttar från Sverige eller helt enkelt att befintliga företag hindras från att växa och utvecklas. Konsekvenserna är oavsett att antalet arbetstillfällen minskar eller inte växer i enlighet med potentialen.

I Sverige har vi en landsbygdsminister för att landsbygden ska kunna leva. Vi har också en bostadsminister för att bostadsfrågan är politiskt viktig. I andra länder finns en stadsminister för att skapa förutsättningar för attraktiva städer och ökad tillväxt. Det bör Sverige också ha.

Våra konkreta förslag för en politisk handlingsplan:

1. Planera för och resurssätt så att den attraktiva blandstaden verkligen blir av. Inför en kontors- och arbetsplatsnorm som står i proportion till bostadsplaneringen.

2. Tillsätt tillräckligt med resurser så att det räcker för både bostads- och kontorsdetaljplaner i kommunen.

3. Låt de fastighetsutvecklare som dagligen arbetar med uthyrning och har kunskap om var företag vill finnas bidra i arbetet med att peka ut var de nya arbetsplatserna skall ligga och hur de behöver formas för att ge effektiva kontor. Gör kommunens arbete med översiktsplanen tillsammans.

4. Företag växer bäst på platser där andra företag finns. Företagskluster måste innehålla en viss mängd kontor inom samma område. Avstå från frimärksplanering för enskilda kontorsbyggnader som inte är efterfrågestyrd.

5. Starta samarbeten med långsiktiga fastighetsutvecklare som bygger kontor för egen förvaltning. De känner marknaden bäst eftersom de också är investerare i den aktuella platsen. Ställ krav på gemensamma planer för det offentliga rummet så att området kan leva både dag- och kvällstid.

6. Utse en stadsminister som bland annat får ansvar för att skapa förutsättningar att bygga tillväxtgenererande attraktiva och blandade städer med både bostäder, kontor och service.

Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden
Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter
PG Persson, vd, Platzer
Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs


Innehåll från SynchAnnons

Advokatbyrå har utvecklat unik AI för avtalsgranskning

I ett projekt som inte har någon motsvarighet i Norden har advokatbyrån Synch utvecklat ett AI-verktyg som kan granska om avtal uppfyller GDPR-krav. Det tar bara några sekunder, och kvaliteten blir bättre än vid manuell granskning.

Synch Advokat är en affärsorienterad advokatbyrå som har innovation och teknologi som en viktig del av verksamheten. Byrån underlättar hanteringen av juridiska frågor genom tekniska lösningar. Det innebär att Synch kan arbeta närmare sina kunder jämfört med traditionella advokatbyråer.

– Som i många andra delar av samhället kommer sådana här tekniskt avancerade lösningar även bli mycket viktiga inom juridiken. Därför vill vi ligga i framkant och visa vilka möjligheter det finns med den nya tekniken, säger Magnus Sundqvist, Head of Digital Services, Synch Advokat.

Verktyget, som baseras på AI och djupinlärning, används för granskning av Data Processing Agreements, DPA, eller personuppgiftsbiträdesavtal. Alla företag som delar personuppgifter på något sätt måste sluta sådana avtal. Verktyget kan indikera om kraven i dataskyddsförordningen GDPR efterlevs, och om de inte gör det kan verktyget tala om vad som är felaktigt. Granskningen tar några sekunder. Kvaliteten blir högre än vid manuell granskning.

För att utveckla lösningen har Synch fått stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

– Syftet med lösningen är dels att vi ska kunna använda den själva, dels att vi ska sälja den till kunder, säger Magnus Sundqvist. Allt för att skapa värde för våra kunder. Än så länge granskar verktyget bara avtal som är skrivna på engelska då detta är den största marknaden. Med tiden kommer fler språk läggas till. 

Synch har tagit fram AI-lösningen i samarbete med tre av sina kunder. En av dem är Dustin, en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. 

– Vi tycker att det här är ett spännande sätt att både effektivisera våra processer och att öka kvaliteten på dem. Lösningen stöder vår vision att möjliggöra för våra kunder att ligga i framkant, säger Sara Edlund, chefsjurist, Dustin. 

Med cirka 450 000 kunder och 2 800 tillverkare sluter Dustin ett stort antal avtal. En stor del av dem är standardavtal. De avtal som avviker från standardavtalen behöver granskas.

– Vi sluter avtal som behöver granskas i stort sett varje dag. I samband med att GDPR trädde i kraft behövde ett stort antal DPA slutas med såväl leverantörer som kunder, och det visade sig att den manuella granskningen av DPA är mycket tidskrävande. Behovet av att effektivisera avtalshanteringen kommer öka med utvecklingen av vår affär, säger Tomas Gate, försäljningschef, Dustin. 

– Därför insåg vi att ett smart digitalt verktyg som kan automatisera vår DPA-granskning var en klockren lösning för oss, säger Sara Edlund. 

Ett avtal på tio sidor kanske tar två timmar att granska manuellt. Det kan jämföras med AI-verktyget som klarar av granskningen på i genomsnitt tre sekunder. Om avtalet inte uppfyller kraven i GDPR får användaren tillbaka det med kommentarer, till exempel att två specificerade uppgifter saknas.

– Lösningen innebär att vi kan spara mycket tid, säger Sara Edlund. Men det innebär också att vi kan uppnå en jämnare kvalitet i granskningen. När man granskar manuellt kan resultatet påverkas av personlig riskaptit och dagsform. 

AI-verktygets träffsäkerhet ligger uppåt 99 procent, vilket är högre än vid manuell granskning.

– Men det kommer alltid krävas en viss manuell hantering, säger Sara Edlund. Vi kommer göra stickprovskontroller för att säkerställa att granskningen håller hög kvalitet, och analysen av avvikelser kommer fortsatt ske manuellt. 

– AI-lösningen är också positiv för Dustins kunder och leverantörer eftersom lösningen innebär en effektivisering och förenkling av affärsflöden, säger Tomas Gate. 

Synch har sedan tidigare utvecklat ett annat AI-verktyg, Privacypolicycheck.ai, som företag kan använda för att granska om deras integritetspolicy följer bestämmelserna i GDPR. Denna tjänst finns på Synchs webbplats och kan användas gratis av vem som helst.

– Än så länge har vi bara tagit de första stegen. Vi kommer utveckla det nya AI-verktyget så att det blir ännu mer avancerat. Vi kommer också utveckla liknande verktyg för andra typer av avtal och dokument, säger Magnus Sundqvist.

Läs mer här

Mer från Synch

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Synch och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?