ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Fastighetsägarna vill ta ansvar

  • Fastighetsägare är helt beroende av sina hyresgäster. Utan kunder finns ingen affär kvar, men hyran är också den enda intäkten en fastighetsägare har, skriver Oskar Öholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den konflikt som beskrivits i DI mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster är olycklig. Fastighetsägarna är helt beroende av sina hyresgäster. Coronakrisen är en smäll för alla. Vi arbetar nu med olika modeller för att mildra effekterna, skriver Oskar Öholm, Fastighetsägarna i Stockholm.

Som företrädare för 4500 fastighetsägare i Stockholm är jag djupt oroad av hur Coronakrisen släcker ner stora delar av stadslivet – restauranger, hotell, handel, kultur- och nöjen. Varje konkurs gör staden mindre attraktiv och därför finns det ett ömsesidigt intresse hos fastighetsägare och hyresgäster att behålla så mycket som möjligt av stadens innehåll. Ambitionen måste vara att samarbeta för att minimera skadorna på Stockholm. Vår krisenkät visar att regionens fastighetsägare är redo att göra just det. 

Fastighetsägare står för stadens skelett, men det är livet på bottenvåningarna och det som händer i och mellan husen som skapar attraktivitet, dynamik och i förlängningen hela stadens framgång. Det gäller allra särskilt i Stockholm där strukturomvandlingen mot en mer upplevelsebaserad stad redan hunnit långt. Att fastighetsägare kan – och kommer – ta sin del av ansvaret för att minimera skadorna och bidra till återuppbyggnaden är därför självklart. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga. 

Den konflikt som beskrivits i DI mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster är därför olycklig. Fastighetsägare är helt beroende av sina hyresgäster. Utan kunder finns ingen affär kvar, men hyran är också den enda intäkten en fastighetsägare har. Jag vågar påstå att det inte finns en enda fastighetsägare som tror att Coronakrisen kommer att gå dem obemärkt förbi. Vår ambition som branschföreträdare är att vara en konstruktiv aktör för att minimera smittbekämpningens konsekvenser. Däremot måste det bygga på samarbete och samförstånd, lösningen kan inte handla om att ensidigt bara sluta betala hyran. 

Runt om i landet pågår samtal där fastighetsägare på olika sätt försöker hjälpa lokalhyresgäster att överbrygga effekterna av den akuta krisen. Vi har precis genomfört en stor medlemsenkät bland Stockholms fastighetsägare som bekräftar detta. Svaren visar att fastighetsägare både tar ansvar och i stor utsträckning försöker hjälpa till.  

Sju av tio fastighetsägare i Stockholms län uppger att de har minst en lokalhyresgäst som befinner sig i en svår situation till följd av minskad omsättning och efterföljande likviditetsproblem. Samma enkät visar att nästan tre fjärdedelar av fastighetsägarna redan vidtar, eller kommer att vidta åtgärder för att hjälpa till i det uppkomna läget. Bland åtgärderna märks saker som övergång från kvartalshyra till månadshyra, uppskov i olika former och även temporär hyresreduktion eller hyresfria perioder förekommer. 

Att staten nu aviserat ett krispaket riktat till lokalhyresgäster och fastighetsägare är välkommet, även om det är bekymmersamt att detaljerna och regelverket ser ut att dröja. Klart är dock att fastighetsägare i Stockholmsregionen inte har inväntat offentligt stöd utan snabbt och i stor utsträckning själva agerat för att stötta drabbade hyresgäster.  

Enkäten, med dryga 800 respondenter, visar också att fastighetsägare inte på något sätt är undantagna från krisens allvarliga effekter, eller att de skulle sakna krisinsikt. De flesta fastighetsägare är småföretagare och nästan 40 procent svarar att deras eget fastighetsbolag kommer att påverkas i stor omfattning av krisen. Vi ska heller inte glömma att bostadsrättsföreningar ofta har hyresintäkter från lokaler som en bärande del av sin ekonomi. Uteblir dessa kan dominoeffekter uppstå med dramatiska avgiftshöjningar som följd, inte minst i en bostadsrättstät stad som Stockholm. 

Den medlemsenkät vi genomfört är en ögonblicksbild, men den visar på både krisinsikt och ansvarstagande. Jag tror dessutom att det särskilt gäller i Stockholm eftersom krisen till sin natur slår hårdare mot städer. Vi ser nu hur allt det som är stadens attribut släcks ner i kampen mot smittspridningen. Det betyder att det som är vår styrka - tätheten, upplevelserna och mötesplatserna, i princip försvinner. Staden står kvar där, varenda byggnad, men det vi tänker på som stad och stadsliv slocknar. Det är allas vårt gemensamma ansvar att se till att så mycket som möjligt av staden kan leva kvar.

Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna i Stockholm.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer