ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

FAR: Revision är samhällsnytta

  • Magnus Larsson och Dan Brännström.

REPLIK. Så kom den nödvändiga utvärderingen av den slopade revisionsplikten för små aktiebolag. Och redan på omslaget till Riksrevisionens rapport slås fast att reformen från 2010 kostat mer än den smakat.

Kvaliteten på årsredovisningarna har sjunkit när bolag valt bort revision och inte heller anlitat en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare har arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats samtidigt som risken för skatteundandragande ökat. Rapporten visar att företag utan revision betalar 7 procent mindre i skatt. Därmed sätts konkurrensneutraliteten ur spel.

Allt detta förutsågs av många. Mer överraskande är Riksrevisionens slutsats att företag utan revision växer långsammare och anställer färre – 10 procent lägre nettoomsättning respektive 9 procent färre anställda efter fem år utan revisor. Bland orsakerna nämns avsaknaden av en revisor som följer verksamheten och lämnar goda råd men – dystert nog – även risken för att samtliga intäkter inte redovisas.

Det står klart att experimentet med slopad revisionsplikt misslyckats. Till bilden hör att riksdagen så sent som för ett år sedan uppmanade regeringen att undanta fler företag från revisionsplikt. Det är oklart på vilka grunder detta skedde.

Med utgångspunkt i Riksrevisionens rapport finns det anledning att tänka nytt om revisionens roll i näringsliv och samhälle, snarare än att än en gång fokusera på gränsvärden och mer eller mindre relevanta internationella jämförelser.

För aktiebolag talar mycket för att det alltid ska finnas krav på revision. Ett skäl är att det är av stort värde för effektivitet och tillväxt med en företagsform som åtnjuter högt förtroende. Ett annat är att aktiebolagets konstitution med begränsat betalningsansvar för aktieägare och prövning av ansvarsfrihet i grunden förutsätter revision. Ett tredje är att konkurrensneutraliteten säkerställs.

Att revisionen skapar värde och trygghet för det enskilda bolaget får naturligtvis inte glömmas bort.

För att öka transparensen bör det även ställas krav på auktoriserad eller godkänd revisor i alla stiftelser liksom i verksamheter som finansieras av skattemedel. Revisorns granskning av att skatter används på avsett sätt är tydlig samhällsnytta. Från FAR:s sida vill vi också peka på behovet av kvalificerad revision i bostadsrättsföreningar för att förstärka konsumentskyddet runt bostadsrätter.

Nu måste regering och riksdag reagera på larmrapporten och besluta om åtgärder som tar till vara revisionens samhällsnytta.


Magnus Larsson, ordförande, FAR
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR


Läs artikel från flera organisationer som underkänner Riksrevisionens rapport.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer