ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Fack och arbetsgivare: Sverige behöver snabbtåg

  • FÄRRE SPÅR. Koldioxidutsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar 50 000 tågresor på samma sträcka, skriver Valle Karlsson, Brita Lejon och Thomas Erséus.

DEBATT. Det är dags att börja bygga för framtiden, skriver Seko:s och ST:s förbundsordföranden Valle Karlsson och Britta Lejon tillsammans med Almegas vd Thomas Erséus.

Fackförbund och arbetsgivare inleder nu ett samarbete med ambitionen att ta ett reellt ansvar för spårtrafikens framtid. Större klimatmedvetenhet har gjort att resandet med tåg ökar dramatiskt.

För att möta efterfrågan krävs kraftfulla investeringar i järnvägsinfrastrukturen.

Det handlar om omfattande investeringar både vad gäller underhåll av befintligt järnvägsnät och kapacitetsökningar, men också investeringar som möjliggör användandet av ny teknik. Och det kan inte vänta.

Det finns en bred uppslutning från såväl regioner, handelskammare, fack och arbetsgivare om att det är nödvändigt att bygga nya höghastighetsbanor i Sverige för tåg med hastigheter uppemot 320km/h.

Det viktigaste skälet är klimatet. Koldioxidutsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar 50 000 tågresor på samma sträcka.

En studie från Trafikverket visar att höghastighetsjärnvägen kan bli klimatneutral på mindre än tio år efter trafikstart. En studie från KTH har nått samma slutsats. Men detta förutsätter att höghastighetsjärnvägen byggs på 15 år.

Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer också de gamla banorna att frigöras för godstransporter. Antalet godståg på järnvägen kan tredubblas. Det kommer att minska lastbilstrafiken kraftigt, vilket ger både lägre koldioxidutsläpp och minskad trängsel på vägarna.

Men höghastighetstågen behövs också av andra skäl. Sverige är ett glesbefolkat land med en stor exportberoende industri. En infrastruktur i världsklass som länkar samman landet är nödvändig.

En snabb utbyggnad av nya banor för höghastighetståg skulle också bidra till att lösa problemen på bostads- och arbetsmarknaden. Med kraftigt minskade restider blir det lättare att till exempel bo i Linköping eller Norrköping även om man har sin arbetsplats i Stockholm.

Spårsatsningar skulle därmed öka tillgängligheten för både arbete och bostäder vilket skulle leda till stora samhällsekonomiska fördelar.

Om regeringen menar allvar med att vi ska bli ett fossilfritt samhälle krävs en snabb utbyggnad av höghastighetsbanorna. Det är inte förrän hela höghastighetsnätet står färdigt som samhället också drar nytta av investeringen.

Därför måste riksdag och regering frigöra medel och fatta nödvändiga investeringsbeslut så snart som möjligt. Det är dags att börja bygga för framtiden.

Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

Thomas Erséus, vd för Almega 

Britta Lejon, förbundsordförande fackförbundet ST

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies