1515

EU-reglering hindrar utvecklingen av AI

EU-kommissionens kommande regelverk av Artificiell Intelligens riskerar att få europeiska och svenska företag att tappa i konkurrenskraft, skriver Christian Guttmann, global AI-chef på TietoEVRY. 

OINTELLIGENT. Reglerna innebär en ny tung administrativ börda, framför allt för stora innovativa bolag och mindre bolag som saknar nödvändig kompetens och resurser., menar Christian Guttmann.
OINTELLIGENT. Reglerna innebär en ny tung administrativ börda, framför allt för stora innovativa bolag och mindre bolag som saknar nödvändig kompetens och resurser., menar Christian Guttmann.

Artificiell intelligens, AI, är en nyckel för att driva hållbar ekonomisk tillväxt. AI kan öka den globala BNP:n med omkring 14 procent fram till 2030, enligt revisions- och konsultföretaget PwC. Men trots att tillämpningen av AI i Europa utvecklas snabbt så ligger vi långt efter Asien och Nordamerika.

För att stärka Europas konkurrenskraft på området offentliggjorde EU nyss sitt förslag på regelverk för AI i Europa. Syftet är att göra Europa till ”ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens” – att skapa en gemensam europeisk AI-marknad, ta bort onödiga och krångliga hinder, stärka investeringarna och innovationen och samtidigt garantera säkerheten för människor. Tyvärr riskerar de nya reglerna att få helt motsatt effekt.

EU kategoriserar AI i fyra risknivåer – från AI med ”oacceptabel risk” som ska förbjudas helt till AI med ”minimal risk” där fri användning ska råda – som AI-stödda videospel eller skräppostfilter. I likhet med GDPR, kan organisationer som bryter mot reglerna få böter med upp till hela 6 procent av sin omsättning.

Det nya förslaget är dock otydligt på fler punkter, bland annat kring vilken typ av AI-funktioner som kommer att hamna i vilken riskkategori, vilket öppnar för olika tolkningar och gör det svårt att följa. Det kan göra företag tveksamma till att investera i nya AI-möjligheter eftersom man inte vet om de kommer att klassas inom högrisk-kategorin, nu eller inom några år. Reglerna innebär också en ny tung administrativ börda, framför allt för stora innovativa bolag och mindre bolag som saknar nödvändig kompetens och resurser.

Företag utanför EU har investerat i AI under väldigt lång tid och gjort stora framsteg. De är väl förberedda för nästa evolutionära steg och har råd att anpassa sig till och påverka stora regulatoriska hinder. De redan framskjutna positionerna gör det möjligt att köpa växande europeiska företag. Väldigt få europeiska AI-företag är i dag redo att ta till sig dessa stora regulatoriska utmaningar och samtidigt möta våra icke-europeiska konkurrenter på den globala AI-marknaden. EU riskerar helt enkelt att bli en marknad som importerar AI-lösningar.

Förslaget innebär också att europeiska och svenska myndigheter måste förbereda sig för ett omfattande tillsynsjobb. Idag är Europa nettoexportör av AI-talanger och det råder en brist på experter med relevant kunskap inom ämnet. Samtidigt ställer det nya förslaget stora krav på nationella tillsynsmyndigheter att anställa många AI-experter för att säkerställa att de nya reglerna följs. Vi är oroliga att vi i dag inte har tillräckligt med resurser för att bygga, kontrollera och underhålla dessa strukturer. Vi som i dag utvecklar AI-lösningar har redan svårt att hitta rätt AI-kompetens.

Det nya otydliga regelverket bidrar till en oförutsägbar marknad. Detta kan leda till vi inte bara går miste om investeringar, ekonomisk tillväxt och nya lösningar. EU kommer även lämna vägen fri för amerikanska och asiatiska bolag att utveckla framtiden åt oss, genom lösningar som påverkar våra liv i allt större utsträckning, inom alltifrån diagnostiseringar inom sjukvården till självkörande bilar.  

Ansvarsfull och transparent användning av AI är av högsta vikt. Detta bör dock säkerställas genom tydliga rekommendationer och standarder. Utvecklingen går snabbt framåt och allt för omfattande regleringar kan snabbt bli utdaterade.  

Vi föreslår därför tre åtgärder som EU kan vidta:

Reglera utfallet, inte själva teknologin. EU måste också förtydliga hur så kallade ”sandlådor” kan tillämpas för att testa nya användningsområden i säker miljö. 

Säkerställ att IT-branschen är med och utvecklar framtida standarder och hur riskkriterierna ska utformas. Det råder i dag en alldeles för stor osäkerhet kring riskkategorierna. 

Utveckla en visionär strategi för användandet av AI, där transparens, användarnytta och förutsägbarhet blir vägledande.

Dessa frågor är avgörande för hur väl Europa kommer kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och leda utvecklingen av nya lösningar.

Christian Guttmann

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?