EU-kommissionären: Med rätt reformer kan euron utmana dollarn

DEBATT. Euron är redan den näst mest använda valutareserven i världen. Samtidigt är en världsvaluta inte starkare än grunden den vilar på – därför måste vi nu slutföra eurobygget, skriver EU-kommissionären Valdis Dombrovskis.

EU:s gemensamma valuta, euron, används varje dag av 340 miljoner EU-medborgare i 19 medlemsländer. Ytterligare 60 länder i världen använder euron eller har knutit sin valuta till den. 

Tillsammans med det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) har euron många praktiska fördelar – inte minst för medelstora exportföretag. De eliminerar kostnader vid valutatransaktioner, skyddar mot valutarisker och gör utlandsbetalningar lika smidiga som inhemska.

Under 2019 måste vi sikta ännu högre. I takt med att nya regioner blir allt mer betydelsefulla och den ekonomiska tyngdpunkten flyttar österut blir världen mer multipolär. 

Samtidigt ifrågasätter fler det multilaterala, regelbaserade internationella ekonomiska systemet. EU måste därför bli bättre på att använda sina egna kraftfulla verktyg för att stödja världshandeln och den ekonomiska integrationen.

Euron är redan den näst mest använda valutareserven i världen, efter den amerikanska dollarn. Det finns många fördelar med att fortsätta stärka eurons internationella roll. Världsekonomin kan bli mindre beroende av en enda valuta och mindre sårbar för störningar. 

Även europeiska företags handel med andra länder kan bli smidigare – ju fler internationella affärer företagen gör i euro, desto lägre blir deras kostnader, ekonomiska risker och utsatthet för politisk inblandning från ett tredje land. 

Hur kan vi gå vidare med att stärka eurons internationella roll?

En valuta är inte starkare än grunden den vilar på. Därför måste vi slutföra eurobygget. 

Tack vare den senaste tidens framsteg med kapitalmarknadsunionen är vi på väg mot mer integrerade kapitalmarknader i EU. 

Vi behöver också fler likvida marknader för värdepapper i euro – med bakomliggande tillgångar som säkerhet – eftersom de är en oumbärlig stomme för användningen av euron på de internationella marknaderna. 

En fullbordad bankunion med starkare och bättre reglerade banker skulle ytterligare öka förtroendet för EU:s finanssektor och gemensamma valuta.

Slutligen måste vi säkerställa att EU och euron kan förlita sig på en robust finansiell infrastruktur med ordentligt skydd mot yttre påverkan. Ett exempel är tekniken för direktbetalningar – en bransch som nu domineras av några få kreditkortsutgivare. 

Genom att utveckla våra egna system kan vi skapa nya, effektiva och diversifierade europeiska betalningssystem som hade ökat EU:s oberoende i världen. 

Den nödvändiga infrastrukturen finns redan på plats och kommissionen stöder arbetet med att göra tekniken driftskompatibel mellan medlemsländerna. 

Naturligtvis är det i första hand de globala marknaderna som styr vilken valuta som används. Men vi kan dra nytta av de punkter jag har nämnt här för att göra euron till ett attraktivare alternativ och därmed ytterligare stärka den gemensamma valutan på världsmarknaderna. 

Vi måste tänka på våra invånare, företag och EU:s framtida självständighet i världen. 

Vi måste bli bättre på att tillvarata eurons möjligheter.

Valdis Dombrovskis, EU-kommissionär med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?