1515
Annons

EU-kommissionären: Med rätt reformer kan euron utmana dollarn

DEBATT. Euron är redan den näst mest använda valutareserven i världen. Samtidigt är en världsvaluta inte starkare än grunden den vilar på – därför måste vi nu slutföra eurobygget, skriver EU-kommissionären Valdis Dombrovskis.

EU:s gemensamma valuta, euron, används varje dag av 340 miljoner EU-medborgare i 19 medlemsländer. Ytterligare 60 länder i världen använder euron eller har knutit sin valuta till den. 

Tillsammans med det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) har euron många praktiska fördelar – inte minst för medelstora exportföretag. De eliminerar kostnader vid valutatransaktioner, skyddar mot valutarisker och gör utlandsbetalningar lika smidiga som inhemska.

Under 2019 måste vi sikta ännu högre. I takt med att nya regioner blir allt mer betydelsefulla och den ekonomiska tyngdpunkten flyttar österut blir världen mer multipolär. 

Samtidigt ifrågasätter fler det multilaterala, regelbaserade internationella ekonomiska systemet. EU måste därför bli bättre på att använda sina egna kraftfulla verktyg för att stödja världshandeln och den ekonomiska integrationen.

Euron är redan den näst mest använda valutareserven i världen, efter den amerikanska dollarn. Det finns många fördelar med att fortsätta stärka eurons internationella roll. Världsekonomin kan bli mindre beroende av en enda valuta och mindre sårbar för störningar. 

Även europeiska företags handel med andra länder kan bli smidigare – ju fler internationella affärer företagen gör i euro, desto lägre blir deras kostnader, ekonomiska risker och utsatthet för politisk inblandning från ett tredje land. 

Hur kan vi gå vidare med att stärka eurons internationella roll?

En valuta är inte starkare än grunden den vilar på. Därför måste vi slutföra eurobygget. 

Tack vare den senaste tidens framsteg med kapitalmarknadsunionen är vi på väg mot mer integrerade kapitalmarknader i EU. 

Vi behöver också fler likvida marknader för värdepapper i euro – med bakomliggande tillgångar som säkerhet – eftersom de är en oumbärlig stomme för användningen av euron på de internationella marknaderna. 

En fullbordad bankunion med starkare och bättre reglerade banker skulle ytterligare öka förtroendet för EU:s finanssektor och gemensamma valuta.

Slutligen måste vi säkerställa att EU och euron kan förlita sig på en robust finansiell infrastruktur med ordentligt skydd mot yttre påverkan. Ett exempel är tekniken för direktbetalningar – en bransch som nu domineras av några få kreditkortsutgivare. 

Genom att utveckla våra egna system kan vi skapa nya, effektiva och diversifierade europeiska betalningssystem som hade ökat EU:s oberoende i världen. 

Den nödvändiga infrastrukturen finns redan på plats och kommissionen stöder arbetet med att göra tekniken driftskompatibel mellan medlemsländerna. 

Naturligtvis är det i första hand de globala marknaderna som styr vilken valuta som används. Men vi kan dra nytta av de punkter jag har nämnt här för att göra euron till ett attraktivare alternativ och därmed ytterligare stärka den gemensamma valutan på världsmarknaderna. 

Vi måste tänka på våra invånare, företag och EU:s framtida självständighet i världen. 

Vi måste bli bättre på att tillvarata eurons möjligheter.

Valdis Dombrovskis, EU-kommissionär med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

Replik: Skamlöst låta hyresgästerna stå för notan

Hyreshöjningar i Stockholm om 9,5 procent som Fastighetsägarna kräver i förhandlingarna är orimliga, skriver företrädare för Hyresgästföreningen. 

Foto:Hasse Holmberg / TT

Fastighetsägarna i Stockholm gick ut i DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. Inför de stundande årliga hyresförhandlingarna gick Fastighetsägarna Stockholm ut på DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. 

Vi på Hyresgästföreningen vill vara tydliga – utspelet från Fastighetsägarna kommer inte från en bransch som kämpar för sin överlevnad. Fastighetsbranschen är en av de mest lönsamma och har länge varit gynnad av lågräntemiljö och låga energipriser. Över tid har dessutom hyresökningarna varit betydligt högre än inflationstakten. Här borde finnas tillräckligt stora marginaler att ta av. Vilken annan bransch menar att de ska kunna gå ur en omfattande samhällskris med orubbade vinstmarginaler?  

Hyresgästföreningen kommer aldrig gå med på att låta Sveriges hyresgäster stå för hela notan när hyresvärdarnas kostnader ökar i samhällskrisen. En chockhöjning av hyrorna med 9,5 procent som dessutom är permanent. Om det nu handlar om att täcka upp för tillfälliga kostnadsökningar, varför kommer då inga förslag och löften om att sänka hyrorna när inflationen minskar?

Hyresgäster lägger redan en orimligt stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende. Enligt SCB lägger kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt närmare 40 procent av sin inkomst på boendet. För ensamstående med barn är siffran 34 procent. Med så kraftiga höjningar som Fastighetsägarna yrkar på kommer konsumtionsutrymmet minska ytterligare. Det vore oansvarigt då det riskerar att spä på den ekonomiska krisen ännu mer.  

Fastighetsägarna påstår att Hyresgästkollektivet till skillnad från dem som äger sitt boende är bättre skyddade mot kostnadsökningar. Det stämmer inte. Till att börja med är det en grupp som redan har lägre inkomster, dessutom lägger de redan en större andel av sin disponibla inkomst på sitt boende jämfört med de som äger sin villa eller lägenhet. Hyresgästerna har heller inte heller gynnats av skattesubventioner som de med ägt boende har. Lägg till det skenande mat- och elpriser och vi ser en väldigt oroande utveckling för våra medlemmar. 

Hyresgästföreningen får redan mängder av samtal varje dag från oroliga hyresgäster med ansträngd ekonomi och vi ser att allt fler kommer få det svårt att få ihop det i slutet av månaden om Fastighetsägarna får igenom sina hyreskrav. Det riskerar en situation där allt fler vräks från sina bostäder, när de inte har råd att betala hyran. Med en hyreshöjning på 9,5 procent börjar det bli kämpigt även för yrkesgrupper som poliser och undersköterskor att bo i Stockholm, där hyrorna är landets högsta och med högst antal ensamhushåll, nära 40 procent. 

Vi har ett väl fungerande förhandlingssystem i Sverige, som gett både hyresvärdar och hyresgäster trygghet och stabilitet över tid. Hyresgästerna får en rimlig, hållbar och förutsägbar hyresutveckling. Ett stabilt system gynnar också hyresvärdarna och fastighetsägarna eftersom det ökar deras möjlighet att upprätthålla god kvalitet i förvaltningen och bra underhåll av sina fastigheter. Ska det gå till så som Fastighetsägarna föreslår, med kraftiga hyreshöjningar vid varje samhällsförändring får vi det omvända: ett svajigt system med stora hyressvängningar - helt fel riktning att gå när världen är i gungning.

Fastighetsägarna säger att de avser hedra den överenskommelse som träffats mellan hyresmarknadens parter. Det är positivt. Men nu är det upp till bevis. Vi behöver ansvarsfulla parter som skapar stabilitet istället för oro. 

 

Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Sofia Kloo, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera