1515
Annons

EU bör ta globalt ledarskap

Tillsammans utgör EU:s medlemsstater världens största ekonomi och frihandelsområde. När EU nu gör en översyn av sin handelspolitik är det därför hög tid för unionen att axla ett globalt ledarskap, skriver företrädare för Internationella Handelskammaren ICC.

EU måste värna öppenhet och global frihandel, uppdatera och stärka handelns globala spelregler och främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen, skriver företrädare för Internationella handelskammaren ICC.
EU måste värna öppenhet och global frihandel, uppdatera och stärka handelns globala spelregler och främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen, skriver företrädare för Internationella handelskammaren ICC.

I dag den 15 september löper svarstiden ut för den översyn som EU just nu genomför av sin handelspolitik. I tider av pandemi, protektionism och hållbarhetsutmaningar står internationell handel inför stora prövningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att EU tar en aktiv ledarroll i den globala ekonomin. 

Vi ser tre centrala principer för en framgångsrik europeisk handelspolitik: 

För det första måste EU värna öppenhet och global frihandel. Det är en naturlig instinkt att försöka stänga om sig när man känner sig hotad. EU, som i vanliga fall är ett framgångsrikt exempel på frihandel, var inget undantag när coronapandemin ledde till protektionistiska åtgärder såsom stängda gränser och exportrestriktioner. Medlemsstaterna såg till sina egna behov främst, vilket inte bara hindrade skyddsutrustning och medicinska förnödenheter från att nå dit de behövdes mest, utan även satte stor press på de egna företagens internationella produktionsled.

Utbudsbristen som uppstod i inledningen av coronapandemin var inte ett resultat av företagens eller globaliseringens misslyckande, utan berodde snarare på regeringars bristande beredskap. I själva verket var det anmärkningsvärt hur motståndskraftiga de globala värdekedjorna visade sig vara, för att inte tala om företagens anpassningsbarhet och innovationskraft. Det tog inte lång tid innan parfym- och alkoholföretag producerade handsprit, industriföretag tillverkade ansiktsmasker och lyxhotell blev karantäncentra.

En sund handelspolitik som värnar öppenhet stärker motståndskraften i de globala värdekedjorna och säkrar att systemet fungerar även under mycket ansträngda omständigheter. Att andra aktörer, som Kina och USA, inför långtgående protektionistiska åtgärder får inte tjäna som inspiration. Som världens största ekonomi och frihandelsområde har EU ett ansvar att föregå med gott exempel och visa fördelarna med frihandel.

För det andra måste EU verka för att uppdatera och stärka handelns globala spelregler. Världshandelsorganisationen (WTO) är den internationella organisation som har hand om existerande globala handelsregler. Organisationen fungerar även som ett forum där 164 medlemsländer, som tillsammans står för 98 procent av världshandeln, förhandlar om gemensamma regler i syfte att underlätta internationell handel.

Tyvärr har WTO under de senaste åren misslyckats med att anpassa sig till näringslivets förändrade behov. Därför måste det vara en prioritering för EU:s handelspolitik att driva på för reform och modernisering av WTO. Företagen behöver i dag globala regler som speglar både digitaliseringen och det ökade tjänsteinnehållet i handeln. Inte minst WTO:s e-handelsförhandlingar, där ett 80-tal länder ingår, är viktiga i det här avseendet. EU gör i dag inte tillräckligt för att driva förhandlingarna i hamn.

Samtidigt är det viktigt att betona att det globala regelverket inte enbart behöver moderniseras. Det är också avgörande att stärka WTO:s möjlighet att säkerställa att överenskomna regler efterlevs. En viktig del i det är att återställa förtroendet för WTO:s tvistlösningssystem. Det tillfälliga systemet som EU i våras tog initiativ till i brist på ett fungerande överprövningsorgan får inte bli en permanent lösning.

För det tredje måste EU främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen. Internationell handel bidrar till alla tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig – genom att skapa arbetstillfällen, bygga välstånd och sprida grön teknologi. En lyhörd handelspolitik kan och bör därför fungera som ett komplement till en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Det kräver emellertid att EU värnar näringslivets innovationsrikedom och inte isolerar europeiska företag genom överregleringar som minskar deras konkurrenskraft internationellt. Europeisk handelspolitik bör prioritera utvecklingen av gemensamma globala standarder och begreppsdefinitioner, undanröja handelshinder och öka incitament för investeringar i grön teknologi. Det skulle inte bara vara till fördel för de europeiska företagen utan även främja det globala näringslivets möjligheter att bidra till hållbara samhällen.

Avslutningsvis vill vi betona att handelns möjlighet att bidra till en positiv utveckling är beroende av EU:s agerande också inom andra politikområden. Att värna unionens grundläggande värderingar, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, är en förutsättning för att företag ska våga och vilja göra affärer globalt. Här måste EU inte bara säkerställa att partnerländer skriver under på dessa principer, utan även de egna medlemsländerna.  

Fredrik Persson, ordförande, ICC Sverige

Marcus Wallenberg, kassaförvaltare, ICC Sverige

Anna-Karin Hatt, vice ordförande, ICC Sverige

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige

 


Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Bakom kulisserna i det uppkopplade samhället

Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.
Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Framtidens standardisering stavas elbilar och smarta kläder. Den fossilfria omställningen väntar runt hörnet – och det är standarder som gör den möjlig.

 – Vi kommer prata betydligt mer om standarder i framtiden. Det blir ännu viktigare när vi ska ställa om till solceller, vindkraft och batterier, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Alla kommer i kontakt med standarder – men få vet om det. Idag tar vi knappar, larmsystem, automatiska belysningssystem och självkörande vattenspridare för givet. Enligt Thomas Korssell är det tack vare standarder vi kan göra det.

– Det finns en anledning till att du kan starta din elvisp hemma när du sitter i bilen och ha sockerkakan färdig när du kommer hem, skrattar han.

Ett ännu mer uppkopplat samhälle

Enligt Thomas Korssell behöver inte alla förstå de bakomliggande orsakerna till varför saker fungerar som de gör, eftersom han tror att standarder i framtiden allt mer kommer paketeras som färdiga lösningar.

– Snart kommer fler vara sina egna elproducenter, utan att man för den sakens skull måste vara en expert i frågan. Produkterna och tjänsterna räknar exempelvis ut energianvändning, energislag och vädertecken – för att man enklare ska kunna optimera sin egen energiförbrukning, säger han.

Vidare menar Thomas Korssell att bilpooler och laddstationer i förlängningen är standarder. Likaså smarta klockor och andra ”wearables”. Det finns många faktorer som spelar in för att olika smarta system ska kunna kommunicera med varandra – allt från cybersäkerhet till funktion och design.

– Man kan säga att standarder egentligen är tekniska regler för samverkan – både mellan varandra och i olika system. Men det är nog lite enklare att förklara det som anledningen till att man kan fjärrstyra sitt sockerkaksbak, säger Thomas Korssell.

Läs det senaste från SEK Svensk Elstandard här.  

Högaktuellt engagemang

Även om inte alla behöver förstå de bakomliggande principerna, är det desto viktigare att engagera sig tidigt i standardiseringsarbetet om man arbetar i branschen. För att Sverige ska kunna fortsätta vara ett framgångsrikt innovationsland krävs det att man har koll på omvärlden så att man kan attrahera rätt sorts kompetens.

– Dessutom skapar det förutsättningar för ett stort nätverk, som i sin tur leder till en bättre förståelse för energisituationen i världen.

Nyfiken på att påverka elstandarder? Anmäl dig här.  

Fakta:
SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

Besök SEK Svensk Elstandards hemsida.  

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?