Annons

EU bör ta globalt ledarskap

Tillsammans utgör EU:s medlemsstater världens största ekonomi och frihandelsområde. När EU nu gör en översyn av sin handelspolitik är det därför hög tid för unionen att axla ett globalt ledarskap, skriver företrädare för Internationella Handelskammaren ICC.

EU måste värna öppenhet och global frihandel, uppdatera och stärka handelns globala spelregler och främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen, skriver företrädare för Internationella handelskammaren ICC.
EU måste värna öppenhet och global frihandel, uppdatera och stärka handelns globala spelregler och främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen, skriver företrädare för Internationella handelskammaren ICC.

I dag den 15 september löper svarstiden ut för den översyn som EU just nu genomför av sin handelspolitik. I tider av pandemi, protektionism och hållbarhetsutmaningar står internationell handel inför stora prövningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att EU tar en aktiv ledarroll i den globala ekonomin. 

Vi ser tre centrala principer för en framgångsrik europeisk handelspolitik: 

För det första måste EU värna öppenhet och global frihandel. Det är en naturlig instinkt att försöka stänga om sig när man känner sig hotad. EU, som i vanliga fall är ett framgångsrikt exempel på frihandel, var inget undantag när coronapandemin ledde till protektionistiska åtgärder såsom stängda gränser och exportrestriktioner. Medlemsstaterna såg till sina egna behov främst, vilket inte bara hindrade skyddsutrustning och medicinska förnödenheter från att nå dit de behövdes mest, utan även satte stor press på de egna företagens internationella produktionsled.

Utbudsbristen som uppstod i inledningen av coronapandemin var inte ett resultat av företagens eller globaliseringens misslyckande, utan berodde snarare på regeringars bristande beredskap. I själva verket var det anmärkningsvärt hur motståndskraftiga de globala värdekedjorna visade sig vara, för att inte tala om företagens anpassningsbarhet och innovationskraft. Det tog inte lång tid innan parfym- och alkoholföretag producerade handsprit, industriföretag tillverkade ansiktsmasker och lyxhotell blev karantäncentra.

En sund handelspolitik som värnar öppenhet stärker motståndskraften i de globala värdekedjorna och säkrar att systemet fungerar även under mycket ansträngda omständigheter. Att andra aktörer, som Kina och USA, inför långtgående protektionistiska åtgärder får inte tjäna som inspiration. Som världens största ekonomi och frihandelsområde har EU ett ansvar att föregå med gott exempel och visa fördelarna med frihandel.

För det andra måste EU verka för att uppdatera och stärka handelns globala spelregler. Världshandelsorganisationen (WTO) är den internationella organisation som har hand om existerande globala handelsregler. Organisationen fungerar även som ett forum där 164 medlemsländer, som tillsammans står för 98 procent av världshandeln, förhandlar om gemensamma regler i syfte att underlätta internationell handel.

Tyvärr har WTO under de senaste åren misslyckats med att anpassa sig till näringslivets förändrade behov. Därför måste det vara en prioritering för EU:s handelspolitik att driva på för reform och modernisering av WTO. Företagen behöver i dag globala regler som speglar både digitaliseringen och det ökade tjänsteinnehållet i handeln. Inte minst WTO:s e-handelsförhandlingar, där ett 80-tal länder ingår, är viktiga i det här avseendet. EU gör i dag inte tillräckligt för att driva förhandlingarna i hamn.

Samtidigt är det viktigt att betona att det globala regelverket inte enbart behöver moderniseras. Det är också avgörande att stärka WTO:s möjlighet att säkerställa att överenskomna regler efterlevs. En viktig del i det är att återställa förtroendet för WTO:s tvistlösningssystem. Det tillfälliga systemet som EU i våras tog initiativ till i brist på ett fungerande överprövningsorgan får inte bli en permanent lösning.

För det tredje måste EU främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen. Internationell handel bidrar till alla tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig – genom att skapa arbetstillfällen, bygga välstånd och sprida grön teknologi. En lyhörd handelspolitik kan och bör därför fungera som ett komplement till en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Det kräver emellertid att EU värnar näringslivets innovationsrikedom och inte isolerar europeiska företag genom överregleringar som minskar deras konkurrenskraft internationellt. Europeisk handelspolitik bör prioritera utvecklingen av gemensamma globala standarder och begreppsdefinitioner, undanröja handelshinder och öka incitament för investeringar i grön teknologi. Det skulle inte bara vara till fördel för de europeiska företagen utan även främja det globala näringslivets möjligheter att bidra till hållbara samhällen.

Avslutningsvis vill vi betona att handelns möjlighet att bidra till en positiv utveckling är beroende av EU:s agerande också inom andra politikområden. Att värna unionens grundläggande värderingar, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, är en förutsättning för att företag ska våga och vilja göra affärer globalt. Här måste EU inte bara säkerställa att partnerländer skriver under på dessa principer, utan även de egna medlemsländerna.  

Fredrik Persson, ordförande, ICC Sverige

Marcus Wallenberg, kassaförvaltare, ICC Sverige

Anna-Karin Hatt, vice ordförande, ICC Sverige

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige

 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdmincontrolAnnons

Att förvärva företag under en kris

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påverkat M&A-aktiviteten över hela världen – den stora frågan nu är hur detta kommer att påverka framtiden. 

– Den digitala trenden kommer inte att mattas av, och företag bör förbereda sig på färre fysiska due diligence-processer och fler digitala möten i framtida processer, säger Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Avvaktande marknad under den initiala karantänen

I takt med att land efter land gick i karantän tillsammans med andra åtgärder för att bromsa virusspridningen, minskades också M&A-aktiviteten.

Situationen i mars kan beskrivas som en chockvåg på marknaden. Ett fokusskifte märktes och många företag la all sin kraft på sin kärnverksamhet och anpassning till den nya situationen, snarare än att utforska eventuella M&A-möjligheter.

Även om restriktionerna inte blev lika strikta här hemma i Sverige drabbades även den lokala M&A-marknaden hårt. Antalet transaktioner första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, visar en minskad aktivitet på närmare 75 procent (källa Mergermarkets).

Värdet av de gjorda transaktionerna är ännu mer talande då detta under första halvåret 2020 minskades med närmare 70 procent jämfört med 2019 samma period. Det framgår tydligt att större affärer och gränsöverskridande transaktioner prioriterades ner.

Som en ledande datarumsleverantör på den svenska marknaden avslöjar efterfrågan på datarummen en del om läget på marknaden i nya initierade datarum på plattformen under våren.

– Dels pausades en del pågående processer hastigt under denna period, dock tycker jag skillnaden mellan april och juni på nya initierade projekt är ännu mer talande, där skillnaden är en ökning på närmare 400 procent på vår plattform. En kraftig nedgång i april följdes av en rejäl skjuts uppåt i juni, förklarar Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Förändringar i omvärlden skapar nya rutiner

Krisen drabbade marknaden i sin helhet, men inte alla sektorer och industrier var lika drabbade som andra. Teknik och läkemedel är två exempel på industrier som är i en starkare position för att blomstra i det nuvarande klimatet.

Private Equity visar ett växande intresse för den digitala infrastrukturen, som har spelat en essentiell roll i det ”nya normala” arbetslivet. 

– Vi ser också att Private Equity tar ett mer aktivt ägande och använder våra datarum som en krisportal för att kommunicera med sina portföljbolag, främst för att dela dokumentation om riktlinjer och best practice under krisen, säger Feras Ibrahim. 

Nu när de digitala plattformarna har fått större utrymme i vardagen kommer vi med all säkerhet fortsätta se ett ökat intresse av digitala DD-processer som en effekt av pandemin. 

Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma, och hans team genomförde nyligen en fullständig due diligence-process utan några fysiska möten med motparten. Och Holen tror inte att detta kommer att vara den sista processen som sköts digitalt.

Han berättar:

– Den digitala Due dilligence-processen gick väldigt smidigt. Mycket blir gjort med verktyg som Datarum från Admincontrol kombinerat med konferenssamtal. Situationen vi är i just nu har skapat nya behov och ställer nya krav, men med ett klart mål fungerar det lika bra. säger Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma

Han fortsätter: 

– Covid-19 har varit en ”game-changer” som drivit på digitaliseringen för M&A-marknaden. Det har blivit vanligare att ha introduktionsmöten online – något som spar tid för alla och naturligtvis även är miljövänligt.

– Även om vi får se en andra våg kommer nog många M&A processer fortlöpa. Covid-19 är inte en ”black swan” som det var i mars. Att starta upp en Due Diligence i ett datarum utan fysiska möten är inte så främmande som det var i mars. Vi ser att många processer som pausades i mars kommer att starta upp igen i höst.

– Visma har redan förvärvat 23 bolag detta år och det kommer att bli fler, avslutar Sindre.

Läs allt om Admincontrols datarum här

Förbättrat affärsklimat under hösten

Mycket tyder på ett förbättrat klimat framöver med nya möjligheter. Utifrån de insikter Admincontrol får via aktiviteten på datarums-plattformen ser Feras Ibrahim fram mot hösten med tillförsikt.

– Marknaden tar fart snabbare än vi förutspådde. Vi är redan nu tillbaka på en nivå som är jämförbar med situationen innan pandemin, och ser ingen indikation till minskning närmsta tiden. Intressant är också att nästan en tredjedel av de datarum som öppnades i juni inleddes i en förberedelsefas. Detta indikerar att företagen planerar och förbereder sig inför en M&A-process under de kommande 6-9 månaderna. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad M&A-aktivitet i Sverige och internationellt under fjärde kvartalet, avslutar han.

Är du i ett läge att förbereda inför en kommande DD-process? 

Läs mer om Admincontrols förberedelseportaler här.

Admincontrol samlade fyra experter inom M&A för en paneldiskussion om ämnet. Här är en sammanfattning av diskussionen. Registrera dig för att lyssna på hela inspelningen: Acquiring companies during a crisis

Fakta om Admincontrol:
-  Grundades 2005 i Norge
- Kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland och Nederländerna
- Förvärvades av Visma i oktober 2017
- Anställda: 100
- Över 900 aktiva pågående projekt med Admincontrols datarum
- Erbjuder även en digital styrelseportal med 4000 kunder samt 70 000 användare
- 98% väljer att förnya licensen årligen

EXTERN LÄNK: Läs mer här 

 

Mer från Admincontrol

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Admincontrol och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?