ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Ett fossilfritt lantbruk

  • Vår färdplan har ett starkt fokus på vad den enskilde lantbrukaren själv kan göra på gårdsnivå för att fasa ut användningen av fossil energi, skriver Palle Borgström, LRF, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att vi har ett av världens mest klimatsmarta och hållbara jordbruk så pressas svenska bönders ekonomi av låg lönsamhet. För att klara omställningen till fossilfritt behöver vi politikens stöd, skriver PALLE BORGSTRÖM och SVANTE AXELSSON.

Sveriges bönder är först i världen med målet om fossilfri livsmedelsproduktion till 2030. Redan i dag är svenskt lantbruk den producerande bransch som har mest förnybart inblandat i bränsletankarna. Få andra branscher kan stoltsera med att ha en fjärdedels fossilfrihet i sin energikonsumtion. 

Lantbruket har en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle. På våra åkrar och i våra skogar, växer de råvaror som kan möjliggöra en utfasning av fossilberoendet. Med rätt utformade och långsiktiga politiska reformer kan omställningen göras samtidigt som lantbrukets konkurrenskraft stärks. 

LRF har därför tillsammans med våra organisationsmedlemmar Lantmännen, Arla och HKScan arbetat fram en plan för fossilfritt lantbruk inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vi erbjuder oss att kroka arm med resten av samhället för att skapa en fossilfri framtid. 

Allt vi gör och konsumerar påverkar klimat och miljö på olika sätt, även matproduktion. Samtidigt är lantbruket en enorm tillgång i klimatarbetet. Bönder arbetar med fotosyntesen varje dag. Vi är en av få näringsgrenar som binder koldioxid samtidigt som vi producerar mat, virke och håller landskapen öppna. 

Men samtidigt är vi en bransch som till stor del är beroende av fossil energi. Arbetsmaskiner, teknik och uppvärmning är viktiga verktyg i ett modernt jordbruk och de kräver energi. Nu vill vi ställa om och vi har stora möjligheter att framställa förnybara drivmedel och energi – men utvecklingen försvåras eftersom de politiska incitamenten inte är på plats. 

Nu är det hög tid att visa hur lantbruket och samhället tillsammans ska öka produktionen av svensk förnybar energi. Vi sätter ambitiösa mål för vår sektor: 

•25 procent fossilfria inom drivmedel, värme och torkning 2020

•40 procent fossilfria inom drivmedel, värme och torkning 2025

•100 procent fossilfria inom drivmedel, värme och torkning 2030  

Vår färdplan har ett starkt fokus på vad den enskilde lantbrukaren själv kan göra på gårdsnivå för att fasa ut användningen av fossil energi. Det inkluderar drivmedel till fordon, bränsle till spannmålstorkar och uppvärmning. Färdplanen inkluderar även möjligheten att på sikt kunna välja fossilfri mineralgödsel som en del av en fossilfri livsmedelskedja. Lantmännen och Yara driver till exempel ett utvecklingsprojekt för att inom några år kunna lansera mineralgödsel som tillverkats med förnybar elektricitet istället för fossil naturgas. 

Vår framtidstro stärks av att lantbruket självt kan producera de hållbara material som ersätter plast, betong och olja. Men för att kunna förverkliga detta krävs att både politiker och konsumenter stödjer oss i arbetet för ett fossilfritt samhälle genom att ge lantbruket rätt förutsättningar. 

Trots att vi har ett av världens mest klimatsmarta och hållbara jordbruk så pressas svenska bönders ekonomi av låg lönsamhet jämfört med konkurrerande EU-länder. Varje vecka läggs tre till fyra svenska lantbruk ned av lönsamhetsskäl. Det är en utveckling som både går stick i stäv med den nationellt beslutade livsmedelsstrategin och som hindrar den fossilfria omställningen. 

Därför behöver vi politikens stöd för att kunna uppnå våra gemensamma och ambitiösa målsättningar kring klimatmålen och livsmedelsstrategin. För att stärka lantbrukets ekonomi och förutsättning behövs beslut på lokal- och regional nivå som säkrar att offentliga kök upphandlar inhemskt klimatsmart producerade livsmedel. 

På nationell nivå behövs ett antal styrmedel: 

•Biopremie – den ersättning som utgår till dieselanvändning ska också gälla för de som ställer om till fossilfria drivmedel, för att dessa inte ska missgynnas ekonomiskt.

•Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel.

•Ambitiös reduktionsplikt i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt producerade biobränslen.

•Sträva efter utjämnade villkor kring produktion och konsumtion inom EU.

Andra EU-länders fördelaktigare produktionsstöd får inte slå ut svensk produktion (av exempelvis biogas). 

•Uttalade mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

•Ökade satsningar på forskning och utveckling så att fossila drivmedel, olja, betong och plast kan ersättas av svenska råvaror.

Vi är redo att kavla upp ärmarna för en fossilfri framtid. Men om vi ska lyckas krävs åtgärder för stärkt konkurrenskraft och en förbättrad ställning för svenskproducerat, både när det gäller livsmedels- och energimarknaden. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer