Ett enat Norden

Det nordiska försvarssamarbetet är en viktig plattform för långsiktig trygghet i våra länder. Vi har ett gemensamt ansvar att stärka den regelbaserade världsordningen, demokratin och mänskliga rättigheter. Som ledare för de moderata partierna i Norden tar vi dessa uppgifter på stort allvar, skriver Ulf Kristersson, Erna Solberg, Petteri Orpo, Søren Pape Poulsen och Bjarni Benediktsson.

NORDISK. Ett starkare samarbete mellan våra länder under åren som kommer är avgörande för vår gemensamma framgång, skriver partiledarna för de fem moderata partierna i Norden.
NORDISK. Ett starkare samarbete mellan våra länder under åren som kommer är avgörande för vår gemensamma framgång, skriver partiledarna för de fem moderata partierna i Norden.

Norden ska fortsatt stå stark i en global konkurrens som kommer öka i tempo efter pandemins svåra prövningar. Här krävs en stark förmåga i våra länder att möta utmaningar gemensamt. Under det senaste året har vi sett hur människor och företag drabbats av gränshinder och resebegränsningar som uppstått i pandemins spår. Under åren framför oss måste det nordiska samarbetet prioriteras högt. Arbetspendling och gränshandel ska vara en naturlig del av människors vardag i våra länder. Därför måste vi få pandemin under kontroll och vaccin till befolkningen. 

Det nordiska samarbetet är inte bara viktigt för våra länder. Inom många områden utgör vår region och vårt samarbete en förebild för övriga Europa och världen. För att Norden ska stå stark i framtiden vill vi lyfta tre byggstenar för ett vitaliserat nordiskt samarbete. 

1. Nordiskt samarbete för jobbskapande och tillväxt.

När den globala konkurrensen ökar ställs stora krav på vår anpassningsförmåga och ett nordiskt samarbete med tydlig inriktning mot innovation och konkurrenskraft. En välfungerande nordisk infrastruktur som baserar sig på fri rörlighet har stor betydelse för vår tillväxt, inte minst i gränsregionerna. 

En hög grad av ekonomisk frihet och reformer för konkurrenskraft är en kurs som måste fortsätta följas även efter pandemin. Det är också helt avgörande att vi fortsätter vara en attraktiv miljö för investeringar i ny teknologi. Tilliten, de goda offentliga finanserna och näringslivets konkurrenskraft är vårt gemensamma mål. 

En viktig gemensam uppgift är också att värna EU:s inre marknad och dess konkurrenskraft, utveckling och öppenhet. De nordiska EU-medlemmarna måste utgöra en tydlig röst i frågor om finanspolitikens utformning och frihandeln. 

2. Nordiskt ledarskap i den gröna omställningen.

För att Nordens roll som föregångare ska behållas krävs det att vi även i framtiden förmår producera ren el, när våra ekonomier och samhällen elektrificeras i snabb takt. Nordiskt samarbete kring forskning såväl som infrastruktur kan stärka denna trend. 

Klimatpolitiken utgör också ett område där Norden kan driva på övriga Europa, exempelvis i frågor om koldioxidlagring. De nordiska medlemsstaterna ska också vara pådrivande för skärpta krav i utsläppshandeln i EU så att klimatmålet nås effektivt, samt att klimatnyttan maximeras i återhämtningsfonden. Taxonomin måste utformas så att fossilfri energiproduktion och skogsbruk klassas som hållbara investeringar. 

3. Ett Norden som levererar trygghet.  

Krisberedskap och lagerhållning måste samordnas bättre vid nästa kris och utgör ett viktigt område för ett fördjupat nordiskt samarbete. Ett välfungerande samarbete behöver också prägla relationerna mellan de olika myndigheterna i våra länder. 

På samma sätt utgör det nordiska försvarssamarbetet en viktig plattform för långsiktig trygghet i våra länder. Det nordiska och inte minst det nordisk-baltiska samarbetet är av stor betydelse i en tid av nya säkerhetspolitiska utmaningar i Arktis såväl som i Östersjön. Natos roll och närvaro i vår del av Europa utgör den viktigaste tröskeln för värnandet av fred, stabilitet och välstånd i våra länder. Samarbetet i hybrid- och cyberfrågor behöver fördjupas. 

Nordens förmåga att vara med och sätta internationella normer och standarder utifrån våra värderingar och intressen bör inte bortses och bör främjas genom ett ökat gemensamt nordiskt agerande i utrikesrelationerna, Vi har ett gemensamt ansvar att stärka den regelbaserade världsordningen, demokratin och mänskliga rättigheter. 

Ett starkare samarbete mellan våra länder under åren som kommer är avgörande för vår gemensamma framgång. De hinder som uppstått mellan våra länder måste rivas och samhörigheten stärkas. Våra intressen och värderingar måste värnas. Som ledare för de moderata partierna i Norden tar vi dessa uppgifter på stort allvar.

Erna Solberg, statsminister, Norge

Partiledare, Høyre (Norge)

Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna 

Petteri Orpo, partiledare, Samlingspartiet (Finland)

Søren Pape Poulsen, partiledare, Konservative (Danmark)

Bjarni Benediktsson, partiledare, Självständighetspartiet (Island)


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?