ANNONS:
Till Di.se

Erika Ullberg: M-styret öste vårdpengar på marknaden

  • Erika Ullberg. Foto: TT och ERIKA ULLBERG

REPLIK. Man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Jag avvisar vinsttak i vården eftersom det är en långt mer komplex och kapitalintensiv verksamhet än skolan och omsorgen, där en begränsning av vinstuttaget kan vara motiverad. Jag inspireras av den framgångsrika och värdefulla verksamhet som Capio bedriver vid S:t Göran, men jag är också medveten om hur väl det sjukhuset fungerade innan driften upphandlades.

Jag ser med stor spänning på de möjligheter som digitaliseringen medför i fråga om exempelvis videosamtal mellan patient och läkare. Men jag ser också risken att kryphål i utomlänsavtalet för läkarbesök hos digitala vårdgivare hotar finansiering, kontinuitet och sammanhållna vårdkedjor. Vårdkonsumtionen riskerar att förändras på ett sätt som i praktiken fördelar om resurser från patienter med stora behov till patienter med mindre. Det vore inte resurseffektivt.

Jag välkomnar den mångfald och innovation som privata aktörer tillför, men säger nej till fri etableringsrätt inom ständigt fler specialistvårdsområden och till fri dragningsrätt på skattemedel. Och jag ser att även verksamheter i offentlig regi kan gå i bräschen för nya arbetssätt och ny teknik, som snabbspår för äldre på akuten i Norrtälje och AI-stödd röntgenanalys på Danderyds sjukhus.

På samma sätt delar jag oron hos Capios Thomas Berglund och Michael Wolf (Di 8/12) för kostnads- och produktivitetsutvecklingen i svensk vård, samtidigt som jag är medveten om att orsakerna till problemen skiftar mellan regioner. Stockholms län har ett bitvis mycket ansträngt läge trots att landstinget är landets överlägset rikaste. Anledningen är att Moderaterna drivit sin politik med uppstyckning av vården i vårdmarknader så långt. De har låtit sina skygglappar skymma sikten, och agerat pro-business i stället för pro-market.

Detta har utarmat den tunga sjukhusvården på resurser och personal. Eftersom Moderaterna öst pengar över sina vårdmarknader har de privata vårdbolagen där kunnat ge betydligt bättre villkor än sjukhusen: högre lön och arbete endast under dagtid. Det har förstås gjort det svårare att behålla personal i den underbetalda och överbelastade sjukhusvården – man är naiv om man inte ser det.

Den av Capios poänger som jag vill instämma starkast i är den om vikten av att mäta resultat och utvärdera verksamheten för att förbättra den. Länge var detta underprioriterat, och inte minst mitt eget parti medskyldigt till. Sedan slog pendeln över och vi fick New Public Management som dränkt välfärdens medarbetare i rapporteringskrav och lett till överdriven politisk detaljstyrning. Framgent måste vi låta verksamheterna mäta de parametrar som de själva finner meningsfulla för sin verksamhetsutveckling. I det avseendet – men utan att släppa det övergripande ansvaret eller tappa bort kärnvärden som jämlikhet – kan politiken faktiskt behöva ta ett steg tillbaka.


Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting


Läs Erika Ullbergs första debattinlägg här.

Läs svar från Capio här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies