1515

Erik Lidén: Rättsosäkert upplägg i nya premiepensionen

DEBATT. Förslaget om hur fondförvaltare ska utestängas från premiepensionen uppnår inte ens sitt syfte att komma åt oseriösa aktörer. De regler som Pensionsgruppen vill ha leder snarare till att små fondbolag slås ut och konkurrensen snedvrids, skriver Erik Lidén, Insiderfonder.

Erik Lidén.
Erik Lidén.Bild:Oskar Omne

Pensionsgruppen har enats om en rad åtgärder för att utestänga oseriösa fondförvaltare från premiepensionssystemet. Men i stället för att lyckas med det leder åtgärderna till slutet för flera små svenska fondbolag och till en rättsosäker övergång för de 2,4 miljoner sparare vars aktiva val påverkas.

Veckan före jul presenterade Finansdepartementet promemorian ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”. Pensionsgruppen ställer sig bakom förslagen som baseras på Pensionsmyndighetens 30-punktslista och promemorian är ute på remiss till den 19 februari.

Enligt Fondbolagens Förening påverkar förslaget 2,4 miljoner sparare som aktivt har valt sina fonder – mer än hälften av de 3,7 miljoner sparare som har gjort aktiva val. Konsekvenserna förvärras av att Finansdepartementet kör över Pensionsmyndighetens förslag om en övergångsperiod på tre år och föreslår att förändringarna ska genomföras direkt.

42 procent av fonderna i systemet har svenskt ursprung. Men när ett 260-tal fonder slängs ut eller köpstoppas blir påverkan för svenska fonder påtaglig och andelen sjunker till 36 procent. Politikerna vill stärka premiepensionssystemet och stoppa ”oseriösa fondförvaltare” men i stället slår förslaget hårdast mot mindre svenska fondbolag med ett nischat fonderbjudande. Det är knappast där man hittar de oseriösa fondförvaltare man pratar om. De fondbolag som Pensionsmyndigheten själva har pekat ut som oseriösa fondbolag har främst varit registrerade i Irland, Luxemburg och Malta. Förändringarna snedvrider istället konkurrensen till fördel för större utländska fondbolag som saknar fysisk närvaro på den svenska marknaden och därmed kan antas ha ett lägre intresse för premiepensionsspararen. Det är olyckligt.

Jag föreslår tre justeringar i Pensionsgruppens förslag som gör övergången tryggare för spararna och mer realistisk för fondbolagen:

För det första behövs en rimlig övergångsperiod för fonder som redan finns i systemet. Utan det får hundratusentals sparare hela eller delar av sitt fondkapital flyttat till en fond de inte har valt. Det är rättsosäkert och strider mot spararnas rättighet till fria val i premiepensionssystemet. Pensionsmyndighetens förslag till övergångsperiod på tre år är rimlig då det skulle säkerställa informationsgivningen till spararna och att fondbolagen får en rimlig omställningstid.

För det andra så bör man ändra kravet på minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital per fond till att gälla hela fondbolaget eftersom kravet på fondnivå nu slår ut nischade mindre fonder som adderar ett mervärde till fondutbudet. Oseriösa fondbolag bör gallras ut genom att granska hur verksamheten faktiskt bedrivs, inte baserat på hur stort kapital de förvaltar.

För det tredje borde man slopa köpstoppet för fonder som har mer än hälften av sitt kapital från premiepensionsspararna. Gallringsmekanismen var feltänkt från början eftersom den likställer några av de bästa, och därmed populära, fonderna i systemet med dem man egentligen vill få bort. Det fungerar ungefär lika bra som att dra landgränser med linjal.

Huvudsyftet med ett förändrat system var att slänga ut oseriösa fondförvaltare. Pensionsgruppen måste revidera sitt förslag så att man åtminstone uppnår det. Som förslaget nu ligger snedvrids i stället konkurrensen genom en utslagning av små svenska fondbolag, inte för att de är oseriösa utan just för att de är små.

Pensionsgruppen är med all rätt besviken på de senaste årens skandaler. Men det ursäktar inte en snabb lösning där många kommer att få ett annat sparande än de har valt – utan att de vet om det. Man föreslår nu i praktiken massfondbyten som riskerar att ske utan spararnas vetskap. Då räcker det inte med ett brev från Pensionsmyndigheten med låg öppningsfrekvens eller en tevekampanj för att säkerställa att man har nått alla drabbade sparare. Det krävs tid.


Erik Lidén, ekon.dr. och grundare av Insiderfonder


Läs svar från Småspararguiden här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från MicrosoftAnnons

Developer Velocity: Så skapar bra programutveckling högre avkastning, större tillväxt och mer innovation

Framgångsrika företag erbjuder en bra arbetsmiljö för sina programutvecklare.

Det visar en uppmärksammad rapport från managementkonsultföretaget McKinsey & Company. Rapporten visar bland annat att företag med effektivitet i utvecklingen har 60 procent högre avkastning.

– Företag som investerar i utvecklare gör ett bättre resultat, säger Tibi Covaci, Azure Developer Audience Lead på Microsoft Sverige.

Teknik utgör grunden för många företag, oavsett vilken bransch de är verksamma i. Produkter och tjänster som de utvecklar och säljer har sin grund i den tekniska plattform som de är sprungna ur.

I rapporten ”Developer Velocity: How software excellence fuels business performance” från McKinsey & Company, slås fast att affärsvärdet, eller affärsprestandan hos ett företag har sin grund i mjukvaran. Den i sin tur når sin fulla potential när programutvecklare får arbeta i rätt miljö och under rätt förutsättningar.

McKinsey & Company har skapat vad de kallar Developer Velocity Index (DVI), som visar hur olika kritiska komponenter bidrar till Developer Velocity, eller på svenska Effektivitet i Utvecklingen.

Genom att djupstudera 440 företag och deras resultat över flera år har McKinsey & Company kunnat dra slutsatsen att organisationer med en så hög effektivitet i utvecklingen att de utgjorde den översta kvartilen av de studerade företagen, uppnådde fyra till fem gånger snabbare tillväxt av intäkter, 60 procent högre total avkastning till aktieägare och 20 procent högre rörelsemarginal än de som hamnade i den lägsta kvartilen. Dessutom presterade de 55 procent högre när det gäller innovation. 

Developer Velocity bygger på flera delar

För att uppnå effektivitet i utvecklingen spelar ett antal komponenter en avgörande roll. Dessa är utvecklarverktyg, funktioner för produkthantering, kultur och då särskilt trygghetskänsla och samarbete och avslutningsvis personalhantering och rekrytering. 

Särskilt rekrytering är en flaskhals.

– I dag är det brist på programutvecklare. Det betyder att man måste få mer gjort med de man har. Det är mycket av det som Developer Velocity handlar om, att ge dem rätt förutsättningar så att de kan prestera bättre, säger Tibi Covaci.

Enligt rapporten är utvecklarverktyg den främsta enskilda drivkraften för ett bra affärsresultat.

Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre, jämfört med företagen i den lägsta kvartilen.

Developer Velocity skiljer ut företagen

Magnus Juvas är VD på mjukvaruföretaget Solidify och har länge arbetat tillsammans med Tibi Covaci. För honom är Developer Velocity det som skiljer framgångsrika företag från de som presterar sämre.

– Det är här man nu ser att startfältet på den pågående digitaliseringsresan sprids ut. Vad som sker i olika organisationer skiljer sig åt otroligt mycket och vissa har redan halkat efter.  Ska man tillhöra täten måste man bättra sig, säger Magnus Juvas.

Klicka här för att läsa mer om Developer Velocity 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?