SD mer borgerligt än C – enligt väljarna

DEBATT. Regeringsbildningen drar ut på tiden och alliansledarna är oense om huruvida de ska försöka regera med hjälp av SD:s indirekta stöd. Politikerna har en bild av läget, men väljarna tycks ha en annan. Faktum är att SD-sympatisörerna är ”mer borgerliga” än Centerpartiets, skriver Skops vetenskapliga ledare Örjan Hultåker.

Faktum är att SD-sympatisörerna är ”mer borgerliga” än Centerpartiets, skriver Skops vetenskapliga ledare Örjan Hultåker.
Faktum är att SD-sympatisörerna är ”mer borgerliga” än Centerpartiets, skriver Skops vetenskapliga ledare Örjan Hultåker.Foto:TT/Jack Mikrut

Väljarna och partierna har olika uppfattning om hur blocken ser ut i svensk politik.

Blockindelningen i svensk politik har av tradition definierats efter hur partiledningarna uppfattar närheten mellan det egna partiet och övriga partier – ett borgerligt block med M, L, C och KD och ett rödgrönt med S, V och MP.

Sverigedemokraterna och övriga partier uppfattar SD som ett eget block och de behandlas i riksdagsarbetet som ett sådant.

Undersökningsresultat visar dock att väljarna inte definierar partistrukturen på samma sätt som eliten, det vill säga som partierna. Det framgår bland annat av en förvalsundersökning med 1182 respondenter som gjordes av Skop-analys.

Av Sverigedemokraternas sympatisörer anser hela 85 procent att det är bäst med mer borgerlig politik. Bara 11 procent anser att det är bäst med rödgrön politik och 4 procent föredrar ingendera.

Detta är en indikation om att Sverigedemokraternas sympatisörer känner samhörighet med den borgerliga agendan och ett främlingskap inför den rödgröna.

Det är faktiskt så att SD-sympatisörerna är ”mer borgerliga” än Centerpartiets, av vilka 76 procent anser det vara bäst med mer borgerlig politik.

De flesta av Sverigedemokraternas sympatisörer (72 procent) vill att partiet samarbetar med de borgerliga partierna, bara 9 procent vill ha samarbete med det rödgröna blocket. Även detta indikerar att SD-sympatisörerna har borgerliga värderingar.

De flesta SD-sympatisörerna (84 procent) tycker i årets förvalsundersökning näst bäst om något av de fyra borgerliga partierna. En ökning med 15 procentenheter sedan Skops eftervalsundersökning 2014.

På frågan om vilket parti som SD-sympatisörerna tycker sämst om så är det få (10 procent) som svarar att de tycker sämst om något av de borgerliga partierna. Det är en minskning sedan 2014 års eftervalsundersökning (17 procent).

Nästan ingen borgerlig sympatisör (2 procent) vill i Skops förvalsundersökning att Sverigedemokraterna ska samarbeta med det rödgröna blocket. Det är betydligt fler (45 procent) som vill att SD i första hand ska samarbeta med det borgerliga blocket.

En majoritet av borgerliga sympatisörer (52 procent) vill isolera Sverigedemokraterna; de vill inte att SD ska samarbeta med något av blocken. Andelen som vill isolera SD är dock avsevärt högre bland rödgröna sympatisörer; av dem anser 83 procent att SD inte ska samarbeta med något block.

De som sympatiserar med de traditionellt borgerliga partierna är dock mycket splittrade i sin syn på Sverigedemokraterna.

En relativt stor majoritet av moderata (61 procent) och kristdemokratiska (60 procent) sympatisörer vill i förvalsundersökningen att Sverigedemokraterna i första hand ska samarbeta med de borgerliga partierna.

Bland Centerpartiets sympatisörer vill bara 14 procent att SD ska samarbeta med de borgerliga partierna. Centerpartiets sympatisörer ligger i denna fråga mycket nära de rödgröna partiernas sympatisörer.

Både bland Centerpartiets och bland de rödgröna sympatisörerna vill 83 procent att SD ska isoleras, SD ska inte samarbeta med något block. Bland Centerpartiets sympatisörer var det fler som ville förhandla med Vänsterpartiet än med Sverigedemokraterna.

Liberalernas sympatisörer intar en mellanposition mellan M/KD och C. Var tredje liberal sympatisör (36 procent) vill att SD i första hand samarbetar med de borgerliga.

Det är ingen tvekan om att en majoritet av Sverigedemokraternas sympatisörer har attityder som avspeglar att de själva ser sig som borgerliga. Deras inställning till de traditionella borgerliga partierna är inte sådan att den stöder idén om tre politiska block i Sverige. Deras begreppsvärld stämmer bäst med idén om två block där Sverigedemokraterna är en del av ett borgerligt block.

Även Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer har attityder som bäst står i överensstämmelse med idén om två politiska block. Den ömsesidigheten knyter ur ett väljarperspektiv samman den traditionella borgerligheten med Sverigedemokraterna.

Liberalernas och i synnerhet Centerpartiets sympatisörer har inte attityder som knyter dem direkt till Sverigedemokraterna. Men de får denna koppling via Moderaterna och Kristdemokraterna.

Liberalerna och Centerpartiet kan i dagsläget inte sägas utgöra ett eget block ur sympatisörernas perspektiv eftersom det är fler liberala sympatisörer (48 procent) som har M eller KD som näst bästa parti än som har Centerpartiet som näst bästa parti (35 procent). På samma sätt är det fler av Centerpartiets sympatisörer (39 procent) som har M eller KD som näst bästa parti än som har Liberalerna (28 procent) som näst bästa parti.

Den stora majoriteten uppfattar att det finns en klar skiljelinje mellan de traditionella borgerliga partierna och de rödgröna partierna. Det är få av Liberalernas sympatisörer (16 procent) som har något av S, V eller MP som näst bästa parti. Det är fler av Centerpartiets sympatisörer, men ändå en minoritet (32 procent) som har S, V eller MP som näst bästa parti.

Sett ur det rödgröna perspektivet är det en minoritet av Miljöpartiets (13 procent) sympatisörer och Socialdemokraternas (20 procent) som har Centerpartiet som näst bästa parti.

Sammantaget, talar det mesta för att väljarna uppfattar politiken och partierna uppdelade i två block. Och Sverigedemokraternas sympatisörer har sedan valet 2014 stärkt sin borgerliga länk.

Centerpartiets sympatisörer intar i många avseenden en mellanposition mellan blocken och i synnerhet i hur de ser på Sverigedemokraterna. Men det uppfattas inte som ett eget avgränsat block eftersom de tycker näst bäst om andra borgerliga partier.

Partierna (exempelvis partiledningar och riksdagsgrupper) agerar utifrån att det finns tre block och att den borgerliga alliansen och det rödgröna blocket är de block som står närmast varandra och att de tillsammans ska bekämpa Sverigedemokraterna.

Det råder sålunda en obalans mellan den professionella politikens verklighetsuppfattning och den som dominerar bland väljare/sympatisörer. Den obalansen har ökat sedan valet 2014.

Den obalansen kan inte på sikt bli bestående. Frågan är då om den professionella politiken på sikt kommer att uppfatta Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti och en del av ett borgerligt block? Eller om politikerna fortsatt kommer att stöta bort Sverigedemokraterna på ett sätt som får även SD-sympatisörerna att definiera sig som icke borgerliga?

 

Örjan Hultåker, docent och vetenskaplig ledare vid Skop-analys


Innehåll från K2AAnnons

Vill leda fastighetsbranschen med skarpa hållbarhetsmål

Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.
Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.

Det går att göra lönsamma affärer utan att tumma på hållbarhetsmålen. Det menar fastighetsbolaget K2A som riktat in sig på Svanenmärkta hus och låter klimatfrågorna leda vägen framåt. Företaget har redan tuffa hållbarhetskrav, men siktar ännu högre.

Med en ny hållbarhetschef på plats vill fastighetsbolaget K2A fortsätta pusha gränserna för sitt hållbarhetsarbete – trots att man redan nu ligger i framkant. Företaget har en hög andel miljöcertifierade fastigheter, och var dessutom först i världen med att få sina aktier grönklassade av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green.

– Detta innebär att en oberoende part har bedömt att K2A:s kapitalflöden och investeringar är i linje med en koldioxid- och klimatresilient framtid. Vi är väldigt stolta över våra gröna aktier som visar att vi vill accelerera vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

K2A är det enda bolaget i världen som har en tredelad grön finansiering, där de gröna aktierna är en del och gröna lån och obligationer är två andra. Företaget har själv kontroll över hela värdekedjan – från produktionen av Svanenmärkta lägenhetsvolymer i trä, till långsiktigt ägande och förvaltning av färdigställda bostäder.

– Fördelen med att äga hela processen är att vi har full kontroll på materialflöden och aktivt kan reducera vår klimatpåverkan i varje steg av värdekedjan. Det gör det möjligt att ha ett långsiktigt arbetssätt som är hållbart både miljömässigt och finansiellt över tid, säger Karina Antin.

För K2A innebär hållbarhet inte bara satsningar för att kvalitetssäkra byggprocessen och minska klimatpåverkan, utan företaget tar också ett socialt ansvar och har som målsättning att ha de mest välmående hyresgästerna. Vi vill att samhället som påverkas av vår verksamhet också ska gynnas av den.

– Allt fler kommuner tar hållbarhetsaspekten i beaktande vid fördelning av mark och kraven på byggaktörer kommer att öka. Inom kort ser vi att hållbarhet i den här branschen är do or die, säge Karina Antin.

Många företag har i dag som målsättning att ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2030. K2A vill gå längre än så och satsar på att bli klimatpositiva innan 2030.

– Vi kommer att sätta ännu vassare hållbarhetsmål framöver, och vi vill nå dit utan att behöva köpa utsläppsrätter. Vi ser redan nu att vi kan göra lönsamma affärer utan att tumma på vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin.

Fakta om K2A 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget, äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. K2A är det första bolaget i världen med gröna aktier. Kontakt: info@k2a.se 

Läs mer om K2A:s viktiga och hållbara arbete här

 

Mer från K2A

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K2A och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?