Annons

Enklare att snabbt ta in nytt kapital

DEBATT. Många amerikanska, brittiska och andra europeiska bolag tar snabbt in nytt eget kapital genom en ”Accelerated Equity Offering”, en riktad nyemission riktad till institutionella investerare. Den möjligheten borde även svenska bolag använda. Det skriver Lars Ingemarsson, Nordenchef för investment banking på Citi.

Foto:Lefteris Pitarakis
Foto:Jenny Hammar Photography

Coronakrisen belyser behovet av snabb tillgång till nytt eget kapital. De flesta svenska börsnoterade bolag har i dag en konkurrensnackdel gentemot bolag i andra länder som kan ta in nytt eget kapital upp till 10 procent av aktiekapitalet genom en accelererad riktad nyemission till institutionella investerare. Det ger tillgång till kapital inom ett par dagar istället för tre till fyra månader för en traditionell nyemission med företrädesrätt. Förvånansvärt få bolag i Sverige har skaffat sig den möjligheten trots att den finns även här.

Vi ser nu ett stort antal amerikanska, brittiska och andra europeiska bolag snabbt ta in nytt eget kapital genom en så kallad ”Accelerated Equity Offering” (”AEO”), en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till institutionella investerare. Sedan slutet av februari har bara i Storbritannien 17 bolag, till exempel WH Smith, stärkt upp sina balansräkningar på detta sätt.

Denna emissionsform har flera viktiga fördelar jämfört med en traditionell nyemission med företrädesrätt. Den ger snabbare tillgång till kapital (ett par dagar jämfört med tre till fyra månader), är mindre tidskrävande för företagsledningen (inget prospekt, ingen roadshow, ingen bolagsstämma) och medför betydligt lägre transaktionskostnader. Den ger företagsledningen ett handlingsutrymme att snabbt parera finansieringsbehov och att på ett effektivt sätt optimera sin kapitalstruktur. 

I USA, Storbritannien och många EU-länder har i stort sett alla börsnoterade bolag fått bemyndiganden från aktieägarna att genomföra riktade nyemissioner. Så är dock inte fallet i Sverige. Sedan ändringen av aktiebolagslagen 2015, som förtydligade att även existerande aktieägare under vissa förutsättningar kan delta i en riktad nyemission, har visserligen ett antal mindre och medelstora bolag inom framför allt life science, teknologi och fastigheter utnyttjat den här möjligheten. Bland Sveriges 100 största börsbolag har i dagsläget emellertid endast cirka 40 procent någon form av bemyndigande, i många fall dessutom villkorade av att kapital ska användas specifikt till förvärv. Endast ett fåtal av Sveriges topp 100 börsbolag har vid något tillfälle använt ett bemyndigande till att genomföra en AEO.

Varför avstår så många svenska bolag från denna möjlighet? Börje Ekholm med andra har länge argumenterat för riktade nyemissioner och jag vet av egen erfarenhet att många svenska företagsledningar är av samma åsikt. Det vanligaste motargumentet – att företrädesrätter för existerande aktieägare är en helig princip i Sverige – känns omodernt och inte i linje med internationell marknadspraxis. Vi talar trots allt endast om relativt små emissioner upp till 10 procent av aktiekapitalet, vilket gör företag mer konkurrenskraftiga och därmed borde ligga i aktieägarnas egenintresse. Storbritannien har i likhet med Sverige en lång tradition av att värna om företrädesrättsprincipen men där finns det nu en bred acceptans av riktade nyemissioner.

Kanske ligger problemet i att begreppet riktad nyemission omfattar ett antal olika väsensskilda transaktioner. Det kan i ett extremfall innebära en emission av 10 procent av aktiekapitalet till en enskild extern aktör till en betydande rabatt till aktiekursen. Det är fullt förståeligt att aktieägare ställer sig tveksamma till att sälja en ”corner”, en post med reellt inflytande, till en värdering utan tydlig marknadsmässighet och vill kunna rösta om en sådan transaktion på en bolagsstämma. Å andra sidan omfattar en riktad nyemission även en helt vanlig AEO till ett stort antal investerare genom ett marknadsmässigt bookbuilding-förfarande. I det sistnämnda fallet är varken kontroll eller marknadsvärdering problematiskt. 

Det finns en enkel lösning på den här problematiken. Utforma bemyndiganden så att riktade nyemissioner endast omfattar marknadsmässiga emissioner till institutionella investerare enligt internationell marknadspraxis. Detta undanröjer risken för att bemyndiganden kan missbrukas på aktieägares bekostnad. Det undviker dessutom att begränsa bemyndiganden till specifika användningsområden som förvärv för att behålla finansiell flexibilitet i oförutsedda situationer. En rätt utformad riktad nyemission bör ses som ett okontroversiellt komplement till, snarare än ett substitut för, traditionella svenska nyemissioner med företrädesrätt. Coronakrisen ställer svenska bolag inför helt nya utmaningar. Det ligger i hela samhällets intresse att våra bolag har tillgång till attraktiva finansiella verktyg för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

 

Lars Ingemarsson, Nordenchef för investment banking på Citi

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera