1515

Enklare att snabbt ta in nytt kapital

DEBATT. Många amerikanska, brittiska och andra europeiska bolag tar snabbt in nytt eget kapital genom en ”Accelerated Equity Offering”, en riktad nyemission riktad till institutionella investerare. Den möjligheten borde även svenska bolag använda. Det skriver Lars Ingemarsson, Nordenchef för investment banking på Citi.

Foto:Lefteris Pitarakis
Foto:Jenny Hammar Photography

Coronakrisen belyser behovet av snabb tillgång till nytt eget kapital. De flesta svenska börsnoterade bolag har i dag en konkurrensnackdel gentemot bolag i andra länder som kan ta in nytt eget kapital upp till 10 procent av aktiekapitalet genom en accelererad riktad nyemission till institutionella investerare. Det ger tillgång till kapital inom ett par dagar istället för tre till fyra månader för en traditionell nyemission med företrädesrätt. Förvånansvärt få bolag i Sverige har skaffat sig den möjligheten trots att den finns även här.

Vi ser nu ett stort antal amerikanska, brittiska och andra europeiska bolag snabbt ta in nytt eget kapital genom en så kallad ”Accelerated Equity Offering” (”AEO”), en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till institutionella investerare. Sedan slutet av februari har bara i Storbritannien 17 bolag, till exempel WH Smith, stärkt upp sina balansräkningar på detta sätt.

Denna emissionsform har flera viktiga fördelar jämfört med en traditionell nyemission med företrädesrätt. Den ger snabbare tillgång till kapital (ett par dagar jämfört med tre till fyra månader), är mindre tidskrävande för företagsledningen (inget prospekt, ingen roadshow, ingen bolagsstämma) och medför betydligt lägre transaktionskostnader. Den ger företagsledningen ett handlingsutrymme att snabbt parera finansieringsbehov och att på ett effektivt sätt optimera sin kapitalstruktur. 

I USA, Storbritannien och många EU-länder har i stort sett alla börsnoterade bolag fått bemyndiganden från aktieägarna att genomföra riktade nyemissioner. Så är dock inte fallet i Sverige. Sedan ändringen av aktiebolagslagen 2015, som förtydligade att även existerande aktieägare under vissa förutsättningar kan delta i en riktad nyemission, har visserligen ett antal mindre och medelstora bolag inom framför allt life science, teknologi och fastigheter utnyttjat den här möjligheten. Bland Sveriges 100 största börsbolag har i dagsläget emellertid endast cirka 40 procent någon form av bemyndigande, i många fall dessutom villkorade av att kapital ska användas specifikt till förvärv. Endast ett fåtal av Sveriges topp 100 börsbolag har vid något tillfälle använt ett bemyndigande till att genomföra en AEO.

Varför avstår så många svenska bolag från denna möjlighet? Börje Ekholm med andra har länge argumenterat för riktade nyemissioner och jag vet av egen erfarenhet att många svenska företagsledningar är av samma åsikt. Det vanligaste motargumentet – att företrädesrätter för existerande aktieägare är en helig princip i Sverige – känns omodernt och inte i linje med internationell marknadspraxis. Vi talar trots allt endast om relativt små emissioner upp till 10 procent av aktiekapitalet, vilket gör företag mer konkurrenskraftiga och därmed borde ligga i aktieägarnas egenintresse. Storbritannien har i likhet med Sverige en lång tradition av att värna om företrädesrättsprincipen men där finns det nu en bred acceptans av riktade nyemissioner.

Kanske ligger problemet i att begreppet riktad nyemission omfattar ett antal olika väsensskilda transaktioner. Det kan i ett extremfall innebära en emission av 10 procent av aktiekapitalet till en enskild extern aktör till en betydande rabatt till aktiekursen. Det är fullt förståeligt att aktieägare ställer sig tveksamma till att sälja en ”corner”, en post med reellt inflytande, till en värdering utan tydlig marknadsmässighet och vill kunna rösta om en sådan transaktion på en bolagsstämma. Å andra sidan omfattar en riktad nyemission även en helt vanlig AEO till ett stort antal investerare genom ett marknadsmässigt bookbuilding-förfarande. I det sistnämnda fallet är varken kontroll eller marknadsvärdering problematiskt. 

Det finns en enkel lösning på den här problematiken. Utforma bemyndiganden så att riktade nyemissioner endast omfattar marknadsmässiga emissioner till institutionella investerare enligt internationell marknadspraxis. Detta undanröjer risken för att bemyndiganden kan missbrukas på aktieägares bekostnad. Det undviker dessutom att begränsa bemyndiganden till specifika användningsområden som förvärv för att behålla finansiell flexibilitet i oförutsedda situationer. En rätt utformad riktad nyemission bör ses som ett okontroversiellt komplement till, snarare än ett substitut för, traditionella svenska nyemissioner med företrädesrätt. Coronakrisen ställer svenska bolag inför helt nya utmaningar. Det ligger i hela samhällets intresse att våra bolag har tillgång till attraktiva finansiella verktyg för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

 

Lars Ingemarsson, Nordenchef för investment banking på Citi


Innehåll från EKNAnnons

Så tar du del av Norrlands investeringsboom

De kommande decennierna ska 1 100 miljarder kronor investeras i Norrland, inte minst av jättar inom gruvnäring och batteritillverkning. Det öppnar stora möjligheter för småföretagen – och EKN ökar nu sin närvaro i regionen för att kunna hjälpa ännu fler exportföretag och deras underleverantörer.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

– Totalt rör det sig om gröna investeringar på runt 1 100 miljarder kronor. Det är investeringar som kommer att förändra Norrland i grunden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på statliga EKN, som hjälper svenska exportföretag.

Investeringarna är till stor del kopplade till ett antal enorma satsningar som ska göras inom förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål. Men investeringarna kommer i förlängningen att förändra hela näringslivet i norra Sverige – och kan även skapa stora möjligheter för många mindre företag.

Stor potential för mindre företag

– Förutom att så stora investeringar – med alla nyanställningar och krav på utbyggd service – skapar tillväxt generellt i samhället, stärker de också möjligheterna för Norrlands mindre företag att sälja till de stora.

Carl-Johan Karlsson är affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.
Carl-Johan Karlsson är affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Här öppnar sig dessutom en ny världsmarknad, säger Carl-Johan Karlsson.

– Ta bara den fossilfria stålframställning som nu utvecklas i Norrland – den tekniken kommer att sprida sig globalt. De företag som är med på resan kommer att få kunder världen över.

EKN har en rad olika produkter som hjälper exportföretag att göra bättre, fler och tryggare affärer. De kan till exempel vara med och dela bankens risk när exportföretag behöver rörelsekredit för att växa eller finansiera en specifik affär. Nu ökar EKN sin närvaro i Norrland med två exportrådgivare, som på plats kan träffa och hjälpa regionens företag.

– Exportföretag som vill säkra sina betalningar, eller har behov av rörelsefinansiering via sin bank, kan få hjälp av EKN. Våra finansieringsexperter i Norrland berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till – och sitter ofta med i det första mötet mellan företagen och banken för att ta affären framåt.

EKN kan hjälpa underleverantörer också

För Norrlands små och medelstora företag är det viktigt att veta att EKN:s garantier även är tillgängliga för underleverantörer till exportföretag.

– De flesta stora basindustrier i Norrland räknas som exportföretag så om du gör affärer med dem så ingår du i ramverket för vilka som kan få garantier från EKN, förklarar Carl-Johan Karlsson.

EKN har många olika lösningar för exportföretag och underleverantörer som behöver hjälp med likviditet och finansiering.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?