En ny politik för Norrbotten

Fram till år 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras i industrin i Norrbotten. För att klara expansionen behöver Sverige en ny politik för industrialiseringen i norr, skriver företrädare för Norrbotten.

LJUSET I NORR. Det elöverskott som råder i dag i norr kommer att behövas i den gröna omställningen så dagens överskott är inte lösningen för södra Sveriges behov, skriver Claes Nordmark, Linda Nilsson och Erik Ranängen.
LJUSET I NORR. Det elöverskott som råder i dag i norr kommer att behövas i den gröna omställningen så dagens överskott är inte lösningen för södra Sveriges behov, skriver Claes Nordmark, Linda Nilsson och Erik Ranängen.

Norrbotten sitter på svaret på framtidens klimatutmaning och vi står inför de största investeringarna någonsin. Fram till år 2040 kommer över 750 miljarder kronor att investeras i Norrbotten och alldeles nyss presenterade företaget H2 Green Steel en satsning på storskalig fossilfri ståltillverkning i Boden-Luleå som innebär ca 1 500 nya arbetstillfällen. Vi i norr är Europas gröna motor och ska leda världens gröna industriomställning.

Vi har skog, malmmineral och industrimalm samt fossilfri, förnybar energi men också en besöksnäring som bygger på unika naturmiljöer, en arktisk livsstil och kulturella uttryck. Med det geografiska läget runt polcirkeln har rymdforskningen i länet en sextioårig historia som med teknikutveckling, geopolitiska intressen och klimatarbete nu utvecklats till en viktig bransch för länet och Sverige som rymdnation.

Länet har också en lång tradition av testmiljöer för fordon i kallt klimat där nu tillverkare från hela världen testar framtidens fossilfria fordon. 90 procent av den järnmalm som används i Europa kommer från Malmfälten och den vattenkraft vi producerar ger i dag ett stort överskott som både exporteras och går södra delarna av landet. Det råder en stark framtidstro och vi behöver bli ännu fler som bor och verkar här i norr då vi tillsammans med Västerbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet. 

Det statliga gruvbolaget LKAB presenterade nyligen vad de beskriver som den största svenska industrisatsningen någonsin. Bolaget ska ställa om hela produktionssystemet, initialt till fossilfritt och på sikt koldioxidfritt till en investeringskostnad om hela 400 miljarder kronor fördelat på 20 års tid. Detta kommer att säkra verksamheten och arbetstillfällena i Norrbotten åtminstone till år 2060 och därtill skapa ca 3 000 nya arbetstillfällen per år under uppbyggnadsskedet. I grannlänet Västerbotten bygger Northvolt en av världens största batterifabriker som i full drift år 2025 förväntas ha omkring 3 000 anställda.

Vi ser även hur forskningen kring det fossilfria stålet genom projektet Hybrit nu utvecklas till att bli den produktionsmetod som ger basen för utvecklingen av framtidens smarta hållbara samhällen. Utveckling vi har inom grön energi där Markbygden, Europas största markbaserade vindkraftspark, ytterligare stärker länet som producent av 100 procent grön energi. Skogen i norr, vårt gröna guld, med sin förmåga att långsiktigt, binda koldioxid som bidrar till att vara jordens lungor, kan utvecklas till att bidra till nya material som blir en del av framtidens fossilfria flygbränsle så väl som i klimatsmarta tyger.

Norrbottens näringsliv kan beskrivas som både smart specialiserat och samtidigt diversifierat, där flera branscher attraherar en allt större global uppmärksamhet. Det är inte bara inom basnäringarna som investeringarna sker utan det sker i samtliga branscher. Lägg där till investering i samhällsinfrastruktur, inte minst i de pågående samhällsomvandlingarna i både Gällivare och Kiruna där nya centrumkärnor växer fram med hållbarheten i fokus. Investeringsviljan är stor och potentialen för fler investerare finns för de vill vara delaktiga i utvecklingen med starkt hållbarhetsfokus. Vi behöver kraftsamla på alla områden för att vara konkurrenskraftiga, fossilfria och hållbara om 20 år. Norrbotten bidrar starkt till att Sverige ska uppnå de nationella miljömålen om att var klimatneutralt till 2045 samt till FN:s globala hållbarhetsmål 2030 om hållbar konsumtion och produktion. Det är nu som Norrbottens nyindustrialisering och klimatomställningen sker.

Norrbottens bidrag av både nettoexport, bruttoregionalprodukt samt samhällsnytta för Sverige är mycket betydande och är fortsatt avgörande för landets konkurrenskraft i framtiden. Vi måste vara beredda att satsa, tänka annorlunda och att fatta strategiskt viktiga beslut som blir avgörande för hur vi fullt ut nyttar den möjlighet som nu ges. En satsad krona på Norrbotten ger fem, hållbara kronor svensk välfärd tillbaka.

•Nya metoder och modeller för samhällsekonomiska kalkyler behöver tas fram som bygger på regionala och nationella synergier samt befolkningstillväxt som ett resultat av investeringar och kompetensbehov. Kalkyler som bygger på historiska data fungerar inte i den snabba omställningen länet står inför. 

•Vi behöver bli fler som kan bidra till utvecklingen här i norr. Vi kan erbjuda spännande arbetstillfällen och affärsmöjligheter men framför allt attraktiva boendemiljöer, närhet till en fantastisk natur och ett brett utbud av fritid och kultur. För att få ännu mer fart på inflyttningen och tillväxten vore det önskvärt med olika incitament som avskrivning av studielån för de som flyttar till landsbygden, snabbare bredbandsutbyggnad, ett mer avståndsbaserat reseavdrag med mera. 

•Det behöver byggas fler bostäder på många orter i Norrbotten och nuvarande regelsystem som försvårar investeringar behöver förändras. 

•Säkerställ framtida behov av elproduktion och investera i el-nätsinfrastruktur för hela Sverige. Det överskott som råder i dag i norr kommer att behövas i den gröna omställningen så dagens överskott är inte lösningen för södra Sveriges behov.

•Bygg Norrbotniabanan ända fram till Luleå. Trafikverket säger nej med hänvisning till historisk utveckling. Regeringen måste se framåt och fatta beslut om att bygga den hela vägen till Luleå, investeringen får inte skjutas upp. 

•Investera i kapacitetsförstärkning på Malmbanan där målet är dubbelspår. Satsningarna i järnvägsinfrastruktur är ett måste för att klara av de ökade person- och godstransporterna.

•Säkerställ förmågan att fatta beslut, vi behöver en snabb och möjliggörande myndighetsutövning som bidrar till utveckling och tillväxt i detta är en effektiv tillståndsprocess central.

Satsa på Norrbotten och vi kommer att leda den gröna industriomställningen och fortsätta att leverera tillväxt och välstånd till hela Sverige.

Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Erik Ranängen, Bransch och föreningsansvarig Byggföretagen Norrbotten

 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Sharp Recruitment & ConsultantsAnnons

Specialisering är nyckeln till effektiv rekrytering

Sharp Recruitment & Consultants är en av landets mest specialiserade rekryterings- och bemanningsbyråer. Med fokus på utvalda områden och stenkoll på marknaden kan relevanta kandidater snabbt presenteras för en effektiv process.  

- Sharp har god förståelse för vår verksamhet och fin fingertoppskänsla för vad vår organisation behöver. Firman gör ett gediget, professionellt arbete och rekommenderas varmt, säger Carl Dahlborg, Head of Legal på Nordnet.

Sharp Recruitment & Consultants grundades 2014 och har snabbt blivit en av landets mest specialiserade byråer med över 200 konsulter och över 500 genomförda rekryteringar per år inom alla deras fem specialistområden. Fokus ligger på Legal, Compliance, Risk, AML och Tax eftersom företaget har långvarig kunskap inom juridik och ekonomi. Genom att rikta in sig på det de kan och har erfarenhet av, förstår de alltid vad både uppdragsgivare och kandidater söker efter och förväntar sig. 

Uppdragsgivarna består främst av större noterade och onoterade svenska och internationella företag. Branscherna varierar mellan start-ups inom tech, IT och medicin, banker och andra finansiella aktörer. Ofta genomförs även rekryteringar i andra länder, däribland Frankrike, Israel, USA och Schweiz. Kund- och kandidatfokus är kärnan i verksamheten.

- Sharp har varit otroligt snabba och effektiva. De har levererat fantastiska kandidater som passat oss som handen i handsken, säger Kristin Holmquist, Head of Group Reporting & Tax på NCC AB.

För att sticka ut ser byrån till att alltid ligga steget före konkurrenterna. Årligen genomförs över 3 000 intervjuer med juridik-, compliance-, risk- och skattespecialister från olika branscher. Då undersöks hur specialisterna jobbar, agerar och vart de vill i framtiden och Sharp blir uppdaterade på marknaden och potentiella kandidater.

Trygghet, kontroll och effektiva processer som har utarbetats tillsammans med olika samarbetspartners, ger byrån möjlighet att leverera toppkandidater på utsatt tid. Deras specialistkunskaper, nisch och transparens innebär att de aldrig tar sig an ett uppdrag de inte kan lösa. Det är därför som de har fått förtroendet från några av landets och världens största företag, banker, revisionsbyråer och advokatbyråer.

Om Sharp Recruitment & Consultant

För önskemål om att träffas och prata karriär, funderingar om hur Sharp Recruitment & Consultants arbetar, eller för att komma i kontakt med företaget kan du höra av dig via telefon eller mejl. Ring på 08 – 410 99 800 eller mejla till info@sharprecruitment.se.

 

Mer från Sharp Recruitment & Consultants

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sharp Recruitment & Consultants och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?