En M-regering ökar stödet för demokratirörelserna

Sverige måste tydligare driva en utrikespolitisk linje som aktivt stödjer demokratirörelserna. Inför onsdagens utrikespolitiska debatt presenterar vi konkreta förändringar av svensk utrikespolitik som kommer vägleda oss om vi bildar regering efter nästa val, skriver Ulf Kristersson (M) och Hans Wallmark (M).

SVENSK LINJE. Om Moderaterna bildar regering efter nästa val kommer utrikespolitiken lägga en större tonvikt på svenska intressen och värderingar än i dag, skriver Ulf Kristersson och Hans Wallmark.
SVENSK LINJE. Om Moderaterna bildar regering efter nästa val kommer utrikespolitiken lägga en större tonvikt på svenska intressen och värderingar än i dag, skriver Ulf Kristersson och Hans Wallmark.

De senaste tolv månaderna har världen kastats mellan hopp och förtvivlan. Auktoritära länder försöker flytta fram sina positioner och hotar de normer för internationellt samarbete som har byggt fred och globalt välstånd under flera decennier.

Folkrepubliken Kinas påtvingade säkerhetslagar och efterföljande massarresteringar i Hongkong har bekräftat diktaturens brutalitet. Samtidigt har den ryska regimens hänsynslöshet mot den inhemska demokratirörelsen skickat chockvågor genom Europa. I Belarus har flera människor under hösten mist livet på grund av regimens våld. 

Samtidigt har de folkliga protesterna i Hongkong, Belarus och Ryssland manifesterat många människors mod och strävan efter frihet och anständighet. Det påminner oss om att det som lyckades för 30 år sedan i Östeuropa kan lyckas igen. 

Men det ställer krav på att den fria världens ledare stödjer demokratikampen och bjuder de totalitära regimerna motstånd. Att USA under president Biden återupptar sitt globala engagemang är en viktig förändring för att långsiktigt stärka demokratin i världen. EU måste ta fasta på detta och på allvar kliva fram. Tiden när Europa kunde luta sig tillbaka och låta USA skydda demokratin är förbi.  

Allt detta ställer krav även på Sverige. Vi måste inta en mer aktiv roll i EU och driva unionen åt rätt håll. Precis detta lyckades den borgerliga regeringen med när vi krävde sanktioner mot Ryssland efter brotten mot den europeiska säkerhetsordningen, den illegala annekteringen av Krim och den ryska krigföringen mot Ukraina efter protesterna på Majdan 2014.

En svensk agenda måste också präglas av stabilitet i en allt mer osäker omvärld. Men de senaste åren har regeringen försämrat den parlamentariska förankringen. Utan konsultationer med riksdagen valde Stefan Löfven 2014 att erkänna Palestina som stat och samma höst omformulerades den säkerhetspolitiska doktrinen helt utan förankringsprocess. Och när en stor majoritet i Sveriges riksdag förra året tillkännagav sin syn på en Natooption, så avfärdade regeringen reflexmässigt beslutet.

Om Moderaterna bildar nästa regering aktualiseras tre övergripande utrikespolitiska förändringar: 

•Närområdet i centrum

I sitt eget närområde har Sverige störst intressen, störst resurser, störst trovärdighet och störst möjlighet att göra verklig skillnad. Där går utrikespolitikens första frontlinje. Östersjösamarbetet men också det bilaterala samarbetet med Tyskland och Polen ska prioriteras högre. Vi vill också utveckla det nordiskt-baltiska samarbetet inom ”NB-8” och inordna de nordiska försvarsförberedelserna i Nato så långt som möjligt.

•EU är den främsta plattformen

EU ska återigen bli Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform. Det kräver ett omfattande nätverksbyggande och engagemang. Det förutsätter en strategisk agenda som spänner över en rad viktiga frågor och ett aktivt arbete för fler svenskar i EU:s institutioner. Tillsammans med likasinnade ska vi utgöra en tydlig röst för att värna fred och säkerhet i Europa, mot ryska övergrepp och intressesfärstänkande och mot kinesiska försök att infiltrera våra ekonomier och samhällen. 

•Parlamentarisk förankring av utrikespolitiken

Sveriges författning fastslår att regeringen har det direkta ansvaret för utrikespolitiken. Så bör det förbli. Men när den socialdemokratiska regeringen återkommande går emot eller förbi riksdagens partier skapas osäkerhet. När beslut tas utan bred politisk diskussion riskerar regeringen stå med utrikespolitik som saknar stöd i riksdagen. Moderaterna vill att svensk utrikespolitik på allvar förankrar svenska positioner parlamentariskt i EU-nämnden, Utrikesutskottet och Utrikesnämnden. Tar man demokratin på allvar måste man förstå det mest grundläggande: att regeringen svarar inför den folkvalda riksdagen, inte tvärtom.

Utöver dessa tre övergripande förändringar måste Sverige lansera en demokratisatsning värd namnet. Att bidra till demokrati och jämställdhet i fattiga länder är viktigt, men de stora auktoritära systemen måste också utmanas eftersom de påverkar och ibland hotar omvärlden på ett helt annat sätt. Kina, Ryssland och många av länderna i Mellanöstern och Afrika präglas av allt större ofrihet och mindre utrymme för civilsamhälle, yttrande- och mediefrihet.

Det kräver ett aktivt stöd för de demokratiska alternativen. Inom Europa, och utanför.

I Asien är Taiwan ett viktigt nav för demokrati och tolerans. Vi vill uppgradera den svenska närvaron i Taipei med ett ”House of Sweden” på samma sätt som Nederländerna och Storbritannien. Vi ska skapa möjligheter för ökade kontakter mellan forskning, civilsamhälle och näringsliv. Sverige ska vara drivande i EU för ett frihandelsavtal med Taiwan.

Ett annat område där inte bara freden utan även demokrati och mänskliga rättigheter kan få en nystart är Mellanöstern. Israels demokrati, högteknologiska ekonomi och framstående forskning gör landet till en viktig partner. Utan att bortse från utmaningarna i fredsprocessen bör de bilaterala banden bli betydligt starkare och samarbetet intensifieras även i de multilaterala sammanhangen och i FN. 

Det är inte en slump att Taiwan såväl som Israel är ledande i sina respektive regioner för viktiga frågor såsom religiös frihet och HBTQ-personers rättigheter. Inte heller är det någon tillfällighet att de är viktiga hubbar för innovation och forskning. Friheten är grunden för allt detta.

Om Moderaterna bildar regering efter nästa val kommer utrikespolitiken lägga en större tonvikt på svenska intressen och värderingar än i dag. Vi kommer att intensifiera stödet för demokrati och stärka Sveriges ställning i EU. Med en tydlig förankring i grundläggande principer om demokrati, rättsstat och marknadsekonomin ska Sverige stå upp för det öppna samhället – och markera mot dess fiender.

Ulf Kristersson, partiledare (M)

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RiksbyggenAnnons

Ny tjänst gör det lätt att hålla coronasäker årsstämma i bostadsrättsföreningen

Anna Rosén, affärsutvecklare på Riksbyggen.
Anna Rosén, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Coronapandemin har gjort det svårt för många bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor. 

Men nu finns en nyutvecklad tjänst som gör det möjligt att genomföra stämman via dator, mobil och surfplatta. 

– Det är ett jättebra substitut till den vanliga stämman, säger Christoffer Sjölund, ledamot i BRF Kemisten i Umeå som testat tjänsten. 

Läs mer om Digital stämma 

När coronapandemin bredde ut sig uppstod ett problem för många bostadsrättsföreningar. Plötsligt blev det svårt att hålla sina stämmor inom den tid som lagen föreskrev. 

Efter en tillfällig lagändring i maj, då det blev tillåtet att genomföra föreningsstämma digitalt, tog Riksbyggen fram en helt ny tjänst.

– Rent tekniskt har det varit möjligt länge att hålla digitala möten, men det har inte funnits någon lag som har gjort det möjligt att ha en digital stämma. Men när lagändringen kom såg vi möjligheten att lösa ett problem för våra kunder, säger Anna Rosén, affärsutvecklare på Riksbyggen. 

Med tjänsten ”Digital stämma” kommer ett webbaserat administratörsgränssnitt där man skapar, bjuder in till, och genomför stämman. Dagordning och bilagor som ekonomiska dokument och motioner laddas upp i förväg så att medlemmarna kan läsa igenom dem innan mötet, precis som vid en vanlig stämma. När stämman väl genomförs loggar boende och styrelse in med Bank-ID i en app i sin surfplatta eller mobil. Även omröstningar sker i appen. 

– Det finns även möjlighet att vara med via en webbapplikation om man endast har tillgång till dator. Det enda som krävs är internet, säger Anna Rosén.

Det finns tre olika upplägg på den digitala stämman, från att styrelsen själv sköter all administration till att Riksbyggen tar hand om allt och dessutom tillhandahåller en sekreterare. 

– Vill man ha vår hjälp kan man verkligen luta sig tillbaka och låta oss sköta förberedelser, själva stämman och efterarbetet. Man kan välja den nivå man känner sig bekväm med. Och tjänsten gäller inte bara föreningar vi förvaltar idag, utan alla bostadsrättsföreningar är välkomna.

Många fördelar med digital stämma

Fördelarna med tjänsten ”Digital stämma” är många. En är såklart att medlemmarna kan rösta digitalt och att styrelsen får ett bra underlag för röstlängd och hur medlemmarna har röstat i olika frågor. Till skillnad från exempelvis poströstning, vilket är en lösning en del föreningar har prövat, går det att rösta om och diskutera saker som kommer upp spontant under mötet vilket kan öka engagemanget. Det är också enkelt att delta, vilket gör att det blir mer demokratiskt. 

– Jag tror att väldigt många bostadsrättsinnehavare som vanligtvis inte valt att prioritera att gå på en stämma nu kan tänka sig att vara med, eftersom det går att koppla upp sig från soffan på ett enkelt sätt. På så sätt ökar delaktigheten och demokratin. 

Dessutom har Riksbyggen med sina 80 års erfarenhet av förvaltning bra koll på föreningsjuridik. 

– Vi har kvalitetssäkrat hela flödet så om man använder det här verktyget kommer man med all säkerhet att göra rätt. 

Möjligt att genomföra teststämma

För de som önskar finns möjligheten att ha en teststämma innan den riktiga för att känna på verktyget. Något som BRF Kemisten i Umeå gjorde när de använde tjänsten för sin förening med 235 lägenheter.

– Det hjälpte väldigt mycket eftersom vi då kunde förklara hur appen fungerade, och lösa eventuella problem innan den riktiga stämman, säger Christoffer Sjölund, ledamot i styrelsen.

Han konstaterar att appen är lätt att hantera som administratör. Att det gick att ladda upp de röstberättigade från fil var enligt honom nödvändigt för att slippa skriva in flera hundra personer. 

– Appen är enkel att använda och verkar ha utvecklats för att folk ska undvika att kunna klicka fel. Det känns väldigt tryggt. 

Läs om hur din förening skaffar tjänsten Digital stämma 

Det här är Riksbyggens tjänst ”Digital stämma”

*Efter en tillfällig lagändring den 18 maj är det tillåtet att genomföra föreningsstämma digitalt, i kombination med möjlighet till fysisk närvaro eller poströstning.

*Riksbyggen har tagit fram tjänsten ”Digital stämma”, delvis påskyndat av coronautvecklingen men också för att svara upp mot  behov de identifierat hos sina kunder. 

* Alla handlingar, dagordning, årsredovisning och motioner finns i en app. Samtliga beslut och omröstningar görs i tjänsten. 

* Kamera, mikrofon, internetuppkoppling och BankID är allt som krävs för att få tekniken att funka.

*Det finns tre olika varianter av Digital stämma; Bas, Grund och Premium. Vid Bas sköter föreningen själv all administration, vid Grund ansvarar Riksbyggen för administration inför, under och efter stämman och vid Premium ingår även en sekreterare vid stämman. 

*När många bostadsrättsföreningar haft bokslut börjar de planera för vårens föreningsstämma. De flesta stämmor äger rum i april och maj.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?