1515
Annons

Elkris drabbar industrin

DEBATT. Basindustrierna står för en tredjedel av elanvändningen i Sverige. Vi behöver ett leveranssäkert elsystem som garanterar el årets alla timmar och konkurrenskraftiga elpriser för att kunna driva våra verksamheter och skapa jobb och välfärd över hela landet, skriver Holmens vd Henrik Sjölund.

ELBEHOV. Ansvariga politiker behöver ta större ansvar för elnätsutbyggnaden genom att ställa tydligare krav på Svenska kraftnät att bygga för framtiden och fatta beslut som stärker den planerbara elproduktionen, skriver Henrik Sjölund.
ELBEHOV. Ansvariga politiker behöver ta större ansvar för elnätsutbyggnaden genom att ställa tydligare krav på Svenska kraftnät att bygga för framtiden och fatta beslut som stärker den planerbara elproduktionen, skriver Henrik Sjölund.Foto:Johan Nilsson/TT

Elförsörjningssituationen i södra och mellersta Sverige är allvarlig. Det behövs snabba åtgärder som i närtid säkerställer både elproduktion och överföringskapacitet i elnätet. Takten och ambitionsnivån i utbyggnaden av elnätet behöver höjas och planerbar kärnkraft och kraftvärme bevaras och byggas ut. Vattenkraften måste värnas. Ansvariga politiker måste agera snabbare och mer beslutsamt vidta åtgärder för att säkerställa elförsörjningen på kort sikt.

Basindustrierna står för en tredjedel av den samlade elanvändningen i Sverige. Elförsörjningen är en extremt viktig fråga för oss. Vi behöver ett leveranssäkert elsystem som garanterar el årets alla timmar och konkurrenskraftiga elpriser för att kunna driva våra verksamheter och skapa jobb och välfärd över hela landet. Sommaren 2020 ger en bild av hur elsystemet kan bli i framtiden om inte mer energi läggs på att bokstavligen rädda elförsörjningen.

I somras blev Svenska kraftnät tvungna att upphandla Ringhals 1 och fossileldade reservkraftverk för att säkerställa balansen i elsystemet. Notan för nödåtgärderna och politiken som gjort dem nödvändiga blev över 350 miljoner kronor.

Efter årsskiftet kommer elförsörjningssituationen att bli ännu sämre i och med att Ringhals 1 tas ur drift. Med både Ringhals 1 och 2 ur produktion är det inte osannolikt att effektbrist kan uppstå redan i vinter. Historiskt brukar den högsta belastningen på elsystemet inträffa i januari-februari.

En osäker elförsörjning påverkar i högsta grad basindustrin. Det handlar inte bara om risken för avbrott i elleveranserna. Det handlar också om risken för perioder med extremt höga elpriser som gör industriproduktionen till en förlustaffär. Mitt i sommaren 2020 kostade elen i söder (SE3 och SE4) 2 kr/kWh som högst. Samtidigt kostade elen 10 öre/kWh i norr (SE1-SE2), där det fanns gott om el. Industrin har tvingats dra ner sin produktion vid ett flertal tillfällen under sommaren och hösten på grund av de höga elpriserna. Stora och oförutsägbara prisskillnader gör det också svårt för industrin att prissäkra sitt framtida elbehov.

I takt med att den planerabara elproduktionen minskar i söder accentueras behovet av ökad elöverföring från Norrland. Svenska kraftnäts prognoser visar på att det kommer att vara en fortsatt prisskillnad mellan norr och söder. Prisskillnaderna har sitt upphov i kapacitetsbristen över det så kallade Snitt 2, mellan SE2 och SE3. Minskad kärnkraftsproduktion i södra Sverige höjer inte bara prisnivån, utan leder också till att överföringskapaciteten minskas och flaskhalsproblematiken förstärks ytterligare. Detta eftersom långväga elöverföring kräver lokalt producerad så kallad reaktiv effekt för att reglera spänningen i elnätet.

Kapacitetsbristen avspeglas också i att Svenska kraftnäts så kallade flaskhalsintäkter ökat kraftigt. Svenska kraftnät tar ut en avgift när el överförs från ett elområde med lågt elpris till ett med högt. Under årets tre första kvartal inbringade avgifterna totalt nästan 5,8 miljarder kronor varav 3,6 miljarder kronor kom från interna flaskhalsar, främst Snitt 2. Det kan ställas i relation till att flaskhalsintäkterna har legat på cirka 1,7 miljarder kronor i snitt på årsbasis de senaste fem åren och att Svenska kraftnäts årliga investeringar (inklusive reinvesteringar), som enligt verksamhetsplanen för 2021 uppgår till 5 miljarder kronor.

Svenska kraftnäts nätutvecklingsplanering innebär stora satsningar på Snitt 2. Vi inom basindustrin anser trots det att takten i utbyggnaden av transmissionsnätet inte är tillräcklig. Våra klimatfärdplaner innebär att industrins elanvändning fördubblas fram till år 2045, vilket ställer krav på elsystemet. Det tar i dag över 10 år att bygga en kraftledning. Svenska kraftnäts utbyggnadsplaner tar 20 år på sig. Värt att notera i detta sammanhang är att Svenska kraftnäts nätutbyggnad historiskt har tagit längre tid än planerat. Industrin har varken tid eller råd att vänta.

Svenska kraftnät behöver öka investeringstakten och genomföra åtgärder i närtid som kan möjliggöra att befintlig kapaciteten i nätet kan utnyttjas fullt ut:

* Bygg bort flaskhalsarna och prisskillnaderna, lägg inte flaskhalsintäkterna på hög.

* Prioritera. Öka takten i utbyggnaden över Snitt 2.

* Genomför skyndsamt åtgärder som kan garantera överföringsförmågan i närtid - högtemperaturlinor, kraftelektronik och marknadslösningar.

Ansvariga politiker behöver ta större ansvar för elnätsutbyggnaden genom att ställa tydligare krav på Svenska kraftnät att bygga för framtiden och fatta beslut som stärker den planerbara elproduktionen:

* Ge Svenska kraftnät ett tydligt uppdrag att minimera prisskillnaderna inom Sverige. Värna elmarknadens funktion.

* Inför ett planeringsmål – bygg för att klara klimatomställningen, vilket uppskattas till minst 200 TWh plus det elbehov som LKAB presenterade förra veckan.

* Värna befintlig planerbar kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme och underlätta utökad produktion.

* Ta bort befintliga subventioner som försämrar kraftbalansen och undvik nya. Låt inte Svenska kraftnät stå för anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft.

Elsystemet har utmaningar på lång sikt och på kort sikt. I somras blev det tydligt för alla att risken för elbrist inte längre är en fråga bara för de kallaste vinterdagarna. Risken är uppenbar att vi får uppleva en repris av 2020 års elkris även under kommande sommar. För att undvika det behövs snabbare åtgärder som stärker elförsörjningen i närtid och tydligare signaler från politiken om framtidens elförsörjning.

Henrik Sjölund

vd för Holmen och ordförande i SKGS


Innehåll från VerizonAnnons

Snabbare och säkrare framtid med 5G

Snabbare, säkrare och effektivare. Femte generationens mobilnät, 5G, kan inte bara erbjuda företag skräddarsydda och snabbare lösningar än i dag. Det kan också öka säkerheten och produktionen.

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

Till viss del bygger 5G på samma teknologi som föregångaren 4G, som bland mycket annat gjorde det möjligt att strömma video och att smidigt ladda ner appar.

– 5G kommer också att möjliggöra en massa nya typer av upplevelser för användarna. Dessutom kommer det att förändra en hel del för företag. 5G kan överföra data med mycket mindre fördröjning än 4G och kommer att kunna stödja många fler enheter. Det utvecklades också för att erbjuda bättre stöd för privata nätverk, säger Scott M. Lawrence, direktör vid telekommunikationsjätten Verizon.

Exklusiv tillgång till nätverket

Just privata 5G-nätverk spås revolutionera nyttjandet av mobilnät. Med ett privat 5G-nätverk har företaget exklusiv tillgång till nätverket som fungerar på den frekvensen. Det är en skillnad från exempelvis wifi, där alla använder en av två frekvenser - vilket kan leda till överbelastning eller störningar.

Affärsfördelarna med 5G-nätverk är många. En är att företag kan bygga ett nätverk utifrån sina applikationers behov. De kan själva bestämma vilken prestanda man önskar. Det betyder också att nätverket är säkert. Ägaren har full kontroll över vem som kan komma åt det.

Den sista pusselbiten är så kallad edge computing. Det kan användas för en applikation som baseras på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att analysera videofilmer från exempelvis en tillverkningsprocess. Att snabbt kunna upptäcka ett problem och omedelbart vidta åtgärder kan vara avgörande.

Ett konkret exempel är möjligheten att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Hastigheten för många automatiskt styrda fordon (AGV) är för närvarande begränsad för att minimera risken för olyckor. Med den tillförlitlighet som ett privat 5G erbjuder i nästintill realtid kommer det att vara möjligt att öka hastigheten och därmed också produktiviteten. Tester med sensorer på fordon och AI/ML för att upptäcka eventuella faror och vidta åtgärder för att undvika incidenter har visat att femfaldiga ökningar kan vara möjliga utan att äventyra säkerheten.

– Videoövervakning kan också bidra till att förbättra säkerheten, men den har hittills begränsats av att någon aktivt måste titta på filmerna. Det kan vara orealistiskt på en stor arbetsplats med många potentiella faror. I stället har man undersökt incidenter i efterhand. Med privat 5G kan video överföras till en server på plats på millisekunder, analyseras automatiskt och rapportera avvikelser i tid för att förhindra olyckor, säger Scott M. Lawrence. 

Kan förhindra allvarliga skador

5G har testats på oljeriggar för att säkerställa att människor använder rätt skyddsutrustning. Om en anställd till exempel tar av sig en av sina skyddshandskar, kan maskinen han arbetar på stoppas automatiskt, vilket kan förhindra allvarliga skador.

I den medicinska världen används samma teknik för att vägleda anställda när de ska sätta på sig avancerad skyddsutrustning. En AI/ML-driven assistent kan ge vägledning nästan i realtid och bekräfta att varje steg är korrekt genomfört. Samma teknik kan också tillämpas i en miljö där man monterar komplex utrustning. Istället för att kvalitetssäkringen ska ske efter monteringen kan den integreras genom hela produktionen. Om en operatör skulle missa ett steg eller göra en felaktig anslutning varnas de och ett fel förhindras. 

Det här är bara några exempel på hur privat 5G och edge computing kan bidra till att förbättra säkerheten. Det finns många, många fler.

– Möjligheterna är praktiskt taget obegränsade. Från gruvdrift till hälsovård, tillverkning till detaljhandel, upptäcker företag att privat 5G kan hjälpa dem att lösa problem som tidigare var svåra att lösa, säger Scott M. Lawrence.

Hundratals miljoner människor har redan 5G-täckning och den siffran växer snabbt. Med privat 5G behöver man inte ens vänta på att mobiloperatörerna ska bygga ut sina nätverk; så länge spektrumet är tillgängligt kan man själv välja tidpunkt. 

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?