Elektrifieringspakt gör Stockholm fossilfritt

DEBATT. Nu fördjupas samarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer genom en Elektrifieringspakt. Genom ett förstärkt samarbete kan vi på kort och lång sikt förverkliga våra ambitioner, skriver bland andra finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och David Källsäter, vd Scania Sverige.

OMSTÄLLNING. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de mest centrala åtgärderna för att minska utsläppen.
OMSTÄLLNING. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de mest centrala åtgärderna för att minska utsläppen.Foto:Henrik Montgomery

I oktober presenterade regeringen den elektrifieringskommission som ska påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Beskedet var efterlängtat. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de mest centrala åtgärderna för att minska utsläppen och på allvar inleda vägen mot det fossilfria samhället.

För att eltransporterna ska få ett brett och snabbt genomslag är storstäderna helt avgörande. Eftersom stadstransporternas sträckor är kortare och värdena av minskade utsläpp och buller är högre här, lämpar sig städerna extra bra för en elektrifiering på bred front. Flera städer har också en utmaning i bristande elkapacitet, vilket kräver bättre samverkan mellan stat och region. Mot den bakgrunden är det både försvarbart och nödvändigt att kommissionen fokuserar på att förbättra villkoren för elektrifiering av kritiska noder i landet, bland annat Stockholm.

Stockholm har vid en internationell jämförelse goda förutsättningar att få en helt fossilfri fordonsflotta. Här finns en miljömedveten befolkning, ambitiösa miljömål, hög grad av digitalisering, ren el och ett näringsliv som är världsledande i klimatomställning. Därtill ett gott samarbetsklimat mellan politik, näringsliv och civilsamhälle.

Det är i världens städer som de allra största möjligheterna till förändring finns. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar för klimatarbetet. Den viktigaste aspekten är att Stockholm sätter tydliga och långsiktiga mål som ger verktyg för hela näringslivet och alla stockholmare att ställa om. Vi vill ha en stad med frisk luft, mindre buller och lägre koldioxidutsläpp. År 2040 ska Stockholm vara fritt från fossila bränslen i hela staden, samtidigt som vi ska vara klimatpositiva. Staden utreder även vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad redan till år 2030.

Nu fördjupar vi samarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer genom en Elektrifieringspakt som innebär att Stockholms stad och näringslivet förtydligar att vi behöver arbeta ännu mer tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Genom ett förstärkt samarbete kan vi på kort och lång sikt förverkliga våra ambitioner.

Ellevio, Scania och Volkswagen har inom samarbetet ”Eltransport Stockholm 2030” arbetat för att människor och företag i Stockholm obehindrat ska kunna ställa om från fossila transporter till fossilfria elektrifierade transporter. Slutsatserna av arbetet är två. För det första att målet är möjligt att nå och för det andra att varken näringslivet eller staden klarar av uppgiften på egen hand. Det krävs samverkan – något som nu blir till verklighet när staden och näringslivets aktörer förenas i en elektrifieringspakt som ska göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

En avgörande faktor för människors vilja att köpa en elbil är möjligheten att ladda. Tillgången till laddinfrastruktur ska inte utgöra ett hinder för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Redan 2022 ska Stockholms stad ha minst 4000 publika laddplatser, varav hälften i stadens garage och hälften i gatumiljö. I dag finns cirka 1500 publika laddplatser för allmänheten på stadens gator och i parkeringsanläggningar. Det är en bra början, men utbyggnaden måste gå snabbare.

Staden kommer under 2021 att ta fram nya riktlinjer för anläggande av laddinfrastruktur vid exploatering och nybyggande. I stadens bolag Stockholm Parkering ska minst 50 procent av platserna vid nyproduktion av parkering förses med laddmöjlighet. Successivt ska även bolagets befintliga platser förses med laddinfrastruktur upp till samma nivå. 

Det finns dock ett antal strukturella utmaningar. För att Stockholm ska kunna bli en förebild i världen inom elektrifierade transporter behövs stöd från rikspolitiken. Föråldrade lagar och regler som bromsar in omställningen måste revideras och stödsystemen utvecklas betydligt snabbare än i dag. Inte minst måste vi säkerställa att Stockholms elsystem har kapacitet nog att stödja en bred och snabb elektrifiering av transportsektorn. Detta är några av de punkter som vi hoppas att regeringens elektrifieringskommission kan bidra till att lösa.

Vi vet att de allra flesta vill kunna ladda sin bil i anslutning till bostaden. För den som bor i villa är detta sällan ett problem. I städer bor dock en stor del av befolkningen i flerfamiljshus. Stadens egna bostadsbolag har mål för att arbeta med laddinfrastruktur vid nybyggnad och ombyggnader. Stadens projekt Fixa Laddplats, som ger stöd och rådgivning till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, har bidragit till tusentals laddplatser på privat mark. Detta är en viktig del av arbetet med att stödja övergången till eldrift. Även detta arbete måste gå snabbare.

Godstransporterna är en växande del av stadens transportrörelser. Därför behöver staden, i samarbete med forskning och marknadens aktörer, ta fram ett konkret mål och en utrullningsplan för elektrifieringen av de tunga transporterna. Här är det angeläget att samverka med de regionala elpiloter som regeringen har initierat.

När ellastbilarna nu lanseras kommersiellt behöver vi jobba vidare med transportnoder och möjligheten för tyngre trafik att ladda i anslutning till dessa. Inom stadens samarbete med organisationen C40, som samlar världens största städer, startas nu affärsnätverket Cities Business Climate Alliance där Stockholms fokusområde kommer att vara just leveranser. CBCA-initiativet syftar till att skapa eller stärka de deltagande städernas samarbetsplattformer med näringslivet, i syfte att nå klimatmål.

Genom att involvera näringslivet kan flera nyttor uppstå. Företag kan inspireras att anta ambitiösare miljö- och klimatmål. Samtidigt kan näringslivet bättre förstå städers utmaningar och komma med innovativa lösningar på dessa. Här är Stockholm en av de städer som är utvalda redan i det inledande stadiet.

Under 2019 minskade trafiken i Stockholm, men utsläppen från trafiken måste minska i snabbare takt för att Stockholm ska nå klimatmålen. Vi vill säkra fler alternativ för de som behöver tillgång till bil men inte vill äga en egen. Det sker genom smarta bildelningstjänster, teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och bättre infrastruktur för gång och cykel. Även med alla dessa åtgärder kommer behovet av den egna bilen och inte minst näringslivets transporter att finnas kvar. Dessa behöver bli renare, tystare och smartare för att vi ska klara Parisavtalet och våra ambitiösa miljömål för ren luft, mindre buller och en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

Därför ökar staden nu takten och bildar elektrifieringspakten tillsammans med berörda aktörer i näringslivet, med målet att bli världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta. I det arbetet ser vi fram emot att kroka arm med rikspolitiken och elektrifieringskommissionen.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad

Johan Lindehag, vd Ellevio

David Källsäter, vd Scania Sverige

Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige

 

Läs svar från Socialdemokraterna här. 


Innehåll från K2AAnnons

Vill leda fastighetsbranschen med skarpa hållbarhetsmål

Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.
Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.

Det går att göra lönsamma affärer utan att tumma på hållbarhetsmålen. Det menar fastighetsbolaget K2A som riktat in sig på Svanenmärkta hus och låter klimatfrågorna leda vägen framåt. Företaget har redan tuffa hållbarhetskrav, men siktar ännu högre.

Med en ny hållbarhetschef på plats vill fastighetsbolaget K2A fortsätta pusha gränserna för sitt hållbarhetsarbete – trots att man redan nu ligger i framkant. Företaget har en hög andel miljöcertifierade fastigheter, och var dessutom först i världen med att få sina aktier grönklassade av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green.

– Detta innebär att en oberoende part har bedömt att K2A:s kapitalflöden och investeringar är i linje med en koldioxid- och klimatresilient framtid. Vi är väldigt stolta över våra gröna aktier som visar att vi vill accelerera vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

K2A är det enda bolaget i världen som har en tredelad grön finansiering, där de gröna aktierna är en del och gröna lån och obligationer är två andra. Företaget har själv kontroll över hela värdekedjan – från produktionen av Svanenmärkta lägenhetsvolymer i trä, till långsiktigt ägande och förvaltning av färdigställda bostäder.

– Fördelen med att äga hela processen är att vi har full kontroll på materialflöden och aktivt kan reducera vår klimatpåverkan i varje steg av värdekedjan. Det gör det möjligt att ha ett långsiktigt arbetssätt som är hållbart både miljömässigt och finansiellt över tid, säger Karina Antin.

För K2A innebär hållbarhet inte bara satsningar för att kvalitetssäkra byggprocessen och minska klimatpåverkan, utan företaget tar också ett socialt ansvar och har som målsättning att ha de mest välmående hyresgästerna. Vi vill att samhället som påverkas av vår verksamhet också ska gynnas av den.

– Allt fler kommuner tar hållbarhetsaspekten i beaktande vid fördelning av mark och kraven på byggaktörer kommer att öka. Inom kort ser vi att hållbarhet i den här branschen är do or die, säge Karina Antin.

Många företag har i dag som målsättning att ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2030. K2A vill gå längre än så och satsar på att bli klimatpositiva innan 2030.

– Vi kommer att sätta ännu vassare hållbarhetsmål framöver, och vi vill nå dit utan att behöva köpa utsläppsrätter. Vi ser redan nu att vi kan göra lönsamma affärer utan att tumma på vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin.

Fakta om K2A 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget, äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. K2A är det första bolaget i världen med gröna aktier. Kontakt: info@k2a.se 

Läs mer om K2A:s viktiga och hållbara arbete här

 

Mer från K2A

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K2A och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?