1515

Eldrift slår ut tusentals jobb i fordonsindustrin

Övergången från förbränningsmotorer till eldrift ändrar kompetensbehoven hos fordonsföretagen. Detta påverkar tusentals jobb eftersom elmotorer är enklare att tillverka och underhålla, skriver Unionens ordförande MARTIN LINDER.

Svensk fordonsindustri drabbades hårt av den globala konjunkturnedgången efter finanskrisen, men har under de senaste åren tagit rejäl revansch. Produktionen har nära fördubblats sedan 2013 och antalet anställda i fordonsförtagen har ökat med 25 procent. Även om Sverige är en betydligt mindre spelare i den globala fordonsindustrin än Tyskland så bedömer vi att branschen är lika viktig för svensk ekonomi som den är för den tyska. 

Samtidigt är fordonsbranschen mitt uppe i en stor omställning globalt. Transportsektorns miljö- och klimateffekter sätter press på branschen samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, funktioner och tjänster i fordonen. Detta ger möjligheter för nya aktörer att utmana de traditionella fordonstillverkarna vilket skapar ett helt nytt konkurrenslandskap. Om de svenskbaserade fordonsföretagen inte hänger med är risken stor att de slås ut av både gamla och nya konkurrenter. Det skulle påverka långt fler än bara fordonsföretagen, såsom underleverantörer och forskningsmiljöer.

Unionen menar att det behövs större fokus på strategiska och långsiktiga åtgärder för att säkerställa en fortsatt framgångsrik fordonsindustri i Sverige. Uttalade långsiktiga ambitioner från politiskt håll spelar roll för hur företagen väljer att investera. Därför bör regeringen ta fram en strategi för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige. Stat, regioner och kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och fackförbund bör delta i arbetet och åta sig att arbeta mot gemensamma mål.

Unionen anser att en sådan strategi bör innehålla följande områden:

Regelverk och incitament som styr mot fossilfria fordon och transporter måste vara långsiktiga, teknikneutrala och ta hänsyn till faktisk klimatpåverkan. I verkligheten har regelverken varit ryckiga och det finns fortsatt skäl till oro kring att regelverken inte styr tillräckligt mot klimatnytta. Det är också viktigt med ett helhetsgrepp kring åtgärder som minskar transportsektorns miljöpåverkan, så som ändringar i förarutbildning, samordning av transporter samt tillstånd och förutsättningar för vägtransporter. 

För att elfordonsförsäljningen i Sverige ska slå igenom på allvar måste det till åtgärder för att säkra tillgången till el när och där den behövs. Det behövs en samlad analys och handlingsplan för att säkra tillgången till el och laddinfrastruktur. Regeringens föreslagna elektrifieringskommission är ett steg i rätt riktning. 

Den svenska fordonsindustrin är i dag den bransch som investerar allra mest i forskning och utveckling. Fordonsforskningsprogrammet (FFI) har varit värdefullt och måste få fortsatt långsiktig finansiering samtidigt som kopplingarna till internationella forskningsprojekt behöver öka. Det behövs också bättre möjligheter till test, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik. Att svenska fordonsföretag kan ligga långt fram i teknikutvecklingen är helt centralt för fortsatt framgång. 

Övergången från förbränningsmotorer till eldrift ändrar kompetensbehoven hos fordonsföretagen. Detta påverkar tusentals jobb eftersom elmotorer är enklare att tillverka och underhålla. Dessutom gör digitaliseringen och nya affärsmodeller att branschen behöver nya kompetenser. Dessa trender är redan här, men omställningstrycket kommer öka ytterligare framöver. 

För att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga är rätt kompetens helt centralt. Att endast förlita sig på nyrekryteringar och konsulter är ingen fungerande lösning. Företagen själva måste därför i större utsträckning än i dag ha en långsiktig kompetensstrategi och investera i den befintliga personalen för att ställa om mot nya kunskapskrav. Universitet, högskolor och yrkeshögskolor måste också i större utsträckning än i dag ha ett kursutbud som är anpassat till fordonsindustrin och till kompetenspåbyggnad under yrkeslivet.

Åtgärder för att små och medelstora leverantörer ska kunna ställa om och möta teknikskiftena i branschen. Många av de svenska leverantörsföretagen inom fordonsindustrin är små och saknar strategier för att möta utvecklingen mot ökad elektrifiering och självkörande fordon. De behöver hjälp att klara omställningen. Det regionala projektet TransMission är ett bra exempel, men fler insatser behövs. 

Det här är några centrala frågor för branschen som Unionen har identifierat. Att Sverige fortsätter ha en konkurrenskraftig fordonsindustri spelar stor roll för svenskt välstånd och har även stor regional betydelse på många håll i landet.  Branschen har också en nyckelroll för att nå samhällsmål som minskade koldioxidutsläpp och ökad trafiksäkerhet. Genom att satsa på att bli ett föregångsland inom dessa områden får vi fler och bättre jobb i Sverige samtidigt som vi bidrar till att lösa globala utmaningar. För att det ska ske krävs en kraftsamling med en tydlig strategi. 

Martin Linder

Förbundsordförande Unionen.


Innehåll från DynaMateAnnons

DynaMates uppmaning till svensk industri: ”Våga investera för framtiden”

Svensk industri har länge haft ett teknikförsprång och många av våra industriföretag är världsledande. Pandemin som resulterat i en förändring av de globala handelskedjorna samt en accelererande teknikutveckling gör att svensk industri måste agera. Det innebär att industrin måste våga prova nya lösningar för att överleva, men också för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

DynaMate levererar tjänster och lösningar för att bidra till en framgångsrik industri. De är själva sprungna ur ett av världens mest framgångriska produktionsbolag Scania. Med stor kunskap och välbeprövade metoder har DynaMate tagit fasta på regeringens nya industrialiseringsstrategi för att stärka industrins omställningsförmåga samt konkurrenskraft. Två av fokusområdena i strategin är Industri 4.0 och Hållbar produktion. 

– Utifrån de här två områdena har vi tittat på och utvecklat tjänster för att hjälpa svensk industri, men då gäller det såklart att företagen vågar investera i nya lösningar, säger Pär Holmgren, vd på DynaMate. 

Smarta & cirkulära lösningar 

DynaMate erbjuder bland annat olika typer av produkter och tjänster som är kopplade till AI och digitalisering av svensk industri. De är i dag även det enda företag i sin bransch som har ett partnerskap med just AI-bolag för utveckling av nya tjänster och affärsmodeller. 

– Med AI kan vi detektera anomalier i produktionen och säkerställa att allt som produceras håller rätt kvalitet. Det är i första hand ett hjälpmedel för att minska energiåtgången, säkra kvalitén och effektivisera produktionen, säger Pär Holmgren. 

DynaMate ser även till att utveckla den befintliga maskinparken. Maskinerna har oftast en bra stomme men själva mjukvaran och vissa mekaniska delar kan behöva uppdateras till dagens teknologi. Till exempel nya styrsystem i kombination med olika robotlösningar. Därmed kan maskinerna vara i produktion i ytterligare ett flertal år. 

– Genom att optimera befintliga maskinparker kan vi effektivisera produktionen. 

Möjligheter skapas såsom att man kan släcka ner fabriken efter två skift istället för efter tre. Detta gynnar både personal och energiförbrukning. Vi har även utrustningar där vi renar den olja som använts inom industrin, på så sätt kan man återanvända 50 till 70 procent av den befintliga oljeförbrukningen. 

En gemensam resa – men företagen måste våga följa med

DynaMate är en rådgivare och samarbetspartner som hjälper kunderna på utvecklingsresan från logistik till produktion. Nu gäller det att företagen skapar mer utrymme för investeringar i nya lösningar och blir en del av den cirkulära ekonomin. 

– Förr eller senare blir det ett måste för svensk industris överlevnad att investera för framtiden. 

Det här tycker kunderna:

Johan Edbom, Produktionsledare FM Mattsson Mora Group:

”Vi har gjort en produktiv förbättringsresa tillsammans med DynaMate. Tack vare deras effektivitetshöjande tjänster och stora kunskap har vi ökat nyttjandegraden från 46 procent till 73 procent, på sex månader. Nu tar vi nästa steg och implementerar AI. för att ytterligare förbättra kvaliteten i vår produktion.”

Anders Linder, VD för AGES Machining i Värnamo:

”Som underleverantörer måste vi vara kostnadseffektiva och på sätt klara konkurrensen. Därför är det A och O att hitta rätt lösningar – DynaMate bidrar med rätt lösningar”

Läs mer på dynamate.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med DynaMate och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?