Annons

Elbristen värst för industrin

DEBATT. Sverige har effektbrist, vårt elsystem kan helt enkelt inte leverera tillräckligt med el under riktigt kalla vinterdagar. Vattenfall bör få i uppdrag att analysera fortsatt drift av Ringhals 1 och 2. Svenska Kraftnät måste säkerställa en större effektreserv, skriver Magnus Huss och Mikael Möller, Innovations- och kemiindustrierna.

I början av januari, när stormen Alfrida drog fram över Sverige, blev ungefär 100 000 hushåll strömlösa. Flera industriföretag drabbades också, med kännbara följder både för företagen och för svensk ekonomi. Snart behövs inga stormar för att slå ut svensk industri, det räcker med en riktigt kall vinterdag. I en undersökning som vi har gjort anger vart tionde industriföretag att vid utebliven elförsörjning tar företagets produktionsutrustning skada.

SVT visar just nu serien ”Nedsläckt land”. Enligt manusförfattarna kommer vi klara oss dåligt om det blir långvariga strömavbrott, som det som följde i Alfridas spår. Att samhället hotas av långa strömavbrott är förstås allvarligt. För industrin räcker det med korta elavbrott för att få mycket negativa konsekvenser.

Värdefull råvara som satts in i processen blir förstörd, leveransförseningar skadar kundrelationer och den miljömässiga belastningen ökar vid uppstart och nedstängning. Så mycket som vart tionde tillfrågat industriföretag anger att produktionsutrustningen kommer ta skada vid ett elavbrott. Frekvent stopp i tillverkningsprocessen leder till mycket allvarliga effekter på företagen.

Nu ökar risken för sådana oplanerade avbrott i Sverige. Det beror på att vi har effektbrist, vårt elsystem kan helt enkelt inte leverera tillräckligt med el under riktigt kalla vinterdagar. Svenska kraftnäts prognoser visar på en rejäl försämring av effektbalansen de kommande fem åren. Den främsta orsaken till de ökande underskotten i södra Sverige är inte ökad förbrukning, utan enligt Svenska Kraftnät är det främst minskad tillförsel av el när Ringhals 1 och 2 stängs ned under 2020 respektive 2019.

Risken för effektbrist är störst söder om Dalälven. Det är också här många av kemiindustrins största anläggningar ligger. I Uppsala och Södertälje ligger GE Healthcare och Astra Zenecas AZN -3,01% Dagens utveckling produktionsanläggningar, i Stenungsund ligger Sveriges största kemiindustrikluster, i Göteborg och Lysekil finns Preems raffinaderier, för att bara nämna några exempel.

När dessa företag utvecklar sin verksamhet och investerar i ny teknik stärks industrins livskraft och möjligheter till ökad hållbarhet öppnas i de värdekedjor som de ingår i. En stabil elförsörjning är därför en grundförutsättning inte bara för industrin utan också för en hållbar samhällsutveckling i stort.

Men det är inte bara leveranssäkerhet som efterfrågas av företagen. För i stort sett alla industriföretag är en konkurrenskraftig totalkostnad för elförsörjningen viktig och de arbetar dagligen för att få till en effektiv elanvändning. För drygt hälften är det helt avgörande för att motivera investeringar i Sverige.

I princip alla företag som deltog i vår undersökning angav att de kommer att ha lika stor eller ökad elanvändning de kommande åren. Stor aktivitet pågår inom forskning och utveckling för införande av ny klimatvänlig teknik i industrin som innebär en övergång från fossila bränslen och råvaror till återvunna och förnybara råvaror och elektrifierade processer. Ett framgångsrikt införande av ny teknik skulle leda till avsevärt minskade utsläpp av koldioxid men kräver samtidigt en betydande ökad tillgång på klimatvänlig el. 

I det sammanhanget blir en konkurrenskraftig elförsörjning en viktig förutsättning för implementering av nya klimatvänliga tekniker inom industrin. Men om investeringarna ska bli av måste även effektbristen åtgärdas. För den absoluta merparten, åtta av tio företag, är en stabil elförsörjning direkt avgörande för investeringsviljan.

Nu vill vi att ansvariga politiker säkerställer konkreta lösningar som gör att vi undviker effektbrist och nedsläckta industrier. I första hand gäller det att värna om den kraftproduktion som finns i södra Sverige. I närtid bör därför Vattenfall få i uppdrag att analysera vad som krävs för fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 efter 2020. Svenska Kraftnät bör ges uppdraget att upphandla en större effektreserv inom ramen för nuvarande lag.

Mikael Möller, energi- och klimatpolitisk expert, IKEM, Innovations- och kemiindustrierna

Magnus Huss, förbundsdirektör, IKEM, Innovations- och kemiindustrierna

Innehåll från K3 NordicAnnons

K3 Nordic förverkligar den hybrida arbetsplatsen

Som följd av den globala pandemin har sättet vi arbetar ändrats avsevärt och vi går i en rask takt mot en helt distribuerad arbetsplats. Detta faktum ställer nya krav på arbetsstruk-turer, ledarskap från distans och hur samarbeten ska fungera – något som K3 Nordic, i tätt samarbete med Microsoft, har svaret på.

– Morgondagens arbetsplats är distribuerad och fördelarna är enorma. Därför måste nya digitala lösningar, såsom Microsoft Viva Goals, implementeras för att anamma den nya vardagen, säger Peter Kristoffersson, CEO på K3 Nordic.

Framväxten av den distribuerade arbetsplatsen har inneburit ett stort antal positiva förändringar i vårt sätt att arbeta. Med möjligheten att arbeta var och när som helst kan företagens medarbetare balansera privat- och yrkesliv på ett sätt som tidigare varit omöjligt – och nyligen genomförd forskning visar att arbete på distans innebär 13 procent högre effektivitet. 

– Utvecklingen medför ett behov av att se över det ledarskap som utövas, hur man organiserar sig, hur man möts, hur man sprider kunskap och samarbetar. Det innebär rent praktiskt också att nya verktyg behöver tillämpas, förklarar Peter Kristoffersson.

Säkerställer en fungerande arbetsplats

Arbete på platser bortom kontoret innebär färre distraktioner och mer effektivt arbete, ett faktum som allt fler företag också börjat inse. I samband med att digital närvaro och en arbetsplats bortom det traditionella blivit vanligare, har många försökt återskapa kontoret på digitalt vis.

– Fikapauserna blir digitala, måndagsmöten erbjuds på länk. Många tar alla strukturer och applicerar dem digitalt, men det gäller att se över vad som faktiskt krävs. De gamla normerna kanske inte behövs, utan snarare nya sätt att interagera och samarbeta på.

Peter Kristoffersson hänvisar också till statistik från organisationen Gartner som menar att 30 procent av världens företagsteam kommer att vara utan chefer redan år 2024 på grund av det nya agila och distribuerade arbetssättet. Istället lär det ställas större krav på grupper och individer att organisera sig, möta behov och ha verktyg för att lösa problem som de ställs inför.

Primärt har K3 Nordic som huvudfokus att säkerställa en välfungerande, distribuerad arbetsplats som också är säker, via olika paketerade tjänster. Dessutom arbetar man nu rejält med flera produkter, däribland Microsoft Viva Goals.

– Viva Goals möjliggör att jobba med OKR:er, mål och resultat inne i en bekant miljö i Microsoft Teams där alla gemensamt kan samarbeta och se vad som ska göras. Du kan sätta upp individuella mål, gruppmål och företagsmål och ständigt se visuella uppdateringar kring arbetets gång. Det är ett otroligt bra verktyg när vi inte längre sitter tillsammans och har en fysisk whiteboard tillgänglig.

Många olika fördelar

En annan positiv aspekt som Viva Goals innebär som inte bör underskattas är dess medarbetarupplevelse, förklarar Johanna Enoksson, Modern Workplace-specialist på K3 Nordic. Med tjänsten får företagens kollegor på distans en möjlighet att få känslan av framsteg i arbetet och tydliga insikter.

– Som en del av Microsofts paket handlar Viva Goals om kommunikation, ledarskap, välmående och många olika sätt för att förbättra den distribuerade arbetsplatsen. Där har vi på K3 Nordic möjlighet att hjälpa till med allt från implementering till licensering.

Avslutningsvis berättar Peter Kristoffersson att tjänster likt denna är ett stort steg mot morgondagens arbetsplats. Genom att ge alla rätt verktyg för ett digitalt samarbete kommer distansarbetets fördelar att bli många och bättre, säger han och avslutar:

– Det här är en del av hur framtidens kontor kommer se ut, så det gäller att stå redo och veta hur ni som företag ska ta er an det.

Läs mer om K3 Nordic 

 

Mer från K3 Nordic

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K3 Nordic och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera