ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Elbristen värst för industrin

  • LEVERANSSÄKERHET. Vart tionde industriföretag har utrustning som tar skada av strömavbrott. Och industrin kommer att behöva minst lika mycket el i framtiden som nu. Politikerna måste på allvar vidta åtgärder för att säkerställa industrins elförsörjning, skriver artikelförfattarna. Foto: Adam Ihse/TT

DEBATT. Sverige har effektbrist, vårt elsystem kan helt enkelt inte leverera tillräckligt med el under riktigt kalla vinterdagar. Vattenfall bör få i uppdrag att analysera fortsatt drift av Ringhals 1 och 2. Svenska Kraftnät måste säkerställa en större effektreserv, skriver Magnus Huss och Mikael Möller, Innovations- och kemiindustrierna.

I början av januari, när stormen Alfrida drog fram över Sverige, blev ungefär 100 000 hushåll strömlösa. Flera industriföretag drabbades också, med kännbara följder både för företagen och för svensk ekonomi. Snart behövs inga stormar för att slå ut svensk industri, det räcker med en riktigt kall vinterdag. I en undersökning som vi har gjort anger vart tionde industriföretag att vid utebliven elförsörjning tar företagets produktionsutrustning skada.

SVT visar just nu serien ”Nedsläckt land”. Enligt manusförfattarna kommer vi klara oss dåligt om det blir långvariga strömavbrott, som det som följde i Alfridas spår. Att samhället hotas av långa strömavbrott är förstås allvarligt. För industrin räcker det med korta elavbrott för att få mycket negativa konsekvenser.

Värdefull råvara som satts in i processen blir förstörd, leveransförseningar skadar kundrelationer och den miljömässiga belastningen ökar vid uppstart och nedstängning. Så mycket som vart tionde tillfrågat industriföretag anger att produktionsutrustningen kommer ta skada vid ett elavbrott. Frekvent stopp i tillverkningsprocessen leder till mycket allvarliga effekter på företagen.

Nu ökar risken för sådana oplanerade avbrott i Sverige. Det beror på att vi har effektbrist, vårt elsystem kan helt enkelt inte leverera tillräckligt med el under riktigt kalla vinterdagar. Svenska kraftnäts prognoser visar på en rejäl försämring av effektbalansen de kommande fem åren. Den främsta orsaken till de ökande underskotten i södra Sverige är inte ökad förbrukning, utan enligt Svenska Kraftnät är det främst minskad tillförsel av el när Ringhals 1 och 2 stängs ned under 2020 respektive 2019.

Risken för effektbrist är störst söder om Dalälven. Det är också här många av kemiindustrins största anläggningar ligger. I Uppsala och Södertälje ligger GE Healthcare och Astra Zenecas produktionsanläggningar, i Stenungsund ligger Sveriges största kemiindustrikluster, i Göteborg och Lysekil finns Preems raffinaderier, för att bara nämna några exempel.

När dessa företag utvecklar sin verksamhet och investerar i ny teknik stärks industrins livskraft och möjligheter till ökad hållbarhet öppnas i de värdekedjor som de ingår i. En stabil elförsörjning är därför en grundförutsättning inte bara för industrin utan också för en hållbar samhällsutveckling i stort.

Men det är inte bara leveranssäkerhet som efterfrågas av företagen. För i stort sett alla industriföretag är en konkurrenskraftig totalkostnad för elförsörjningen viktig och de arbetar dagligen för att få till en effektiv elanvändning. För drygt hälften är det helt avgörande för att motivera investeringar i Sverige.

I princip alla företag som deltog i vår undersökning angav att de kommer att ha lika stor eller ökad elanvändning de kommande åren. Stor aktivitet pågår inom forskning och utveckling för införande av ny klimatvänlig teknik i industrin som innebär en övergång från fossila bränslen och råvaror till återvunna och förnybara råvaror och elektrifierade processer. Ett framgångsrikt införande av ny teknik skulle leda till avsevärt minskade utsläpp av koldioxid men kräver samtidigt en betydande ökad tillgång på klimatvänlig el. 

I det sammanhanget blir en konkurrenskraftig elförsörjning en viktig förutsättning för implementering av nya klimatvänliga tekniker inom industrin. Men om investeringarna ska bli av måste även effektbristen åtgärdas. För den absoluta merparten, åtta av tio företag, är en stabil elförsörjning direkt avgörande för investeringsviljan.

Nu vill vi att ansvariga politiker säkerställer konkreta lösningar som gör att vi undviker effektbrist och nedsläckta industrier. I första hand gäller det att värna om den kraftproduktion som finns i södra Sverige. I närtid bör därför Vattenfall få i uppdrag att analysera vad som krävs för fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 efter 2020. Svenska Kraftnät bör ges uppdraget att upphandla en större effektreserv inom ramen för nuvarande lag.

Mikael Möller, energi- och klimatpolitisk expert, IKEM, Innovations- och kemiindustrierna

Magnus Huss, förbundsdirektör, IKEM, Innovations- och kemiindustrierna

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer